Õnnetusjuhtumikindlustuse kahjud
Kiire ja lihtne kahjukäsitlus!

Mida teha õnnetusjuhtumi korral?

1

Veendu, et Sinu tervis ja elu ei ole ohus, vajadusel kutsu kiirabi

2

Pöördu raviasutuse poole hiljemalt 3 päeva jooksul

3

Täida avaldus ja edasta see BTAle koos vajalike dokumentidega

4

Vaatame Sinu juhtumi esimesel võimalusel üle ja teavitame otsusest

Teavita kahjust

90% meie klientidest on väga rahul kahjukäsitlusega ja ütlevad, et BTA lahendab kahjud kiiresti ja kvaliteetselt

Informatsioon juhtumi kohta

Lisainfo ja kahjudokumendid

Selleks, et saaksime alustada juhtumi käsitlemist, edasta meile allkirjastatud kahjuavaldus. Lisaks avaldusele on vajalikud:
1. Meditsiinilised dokumendid (EMO Patsiendikaart, väljavõtted patsiendiportaalist www.digilugu.ee vm), milles on märgitud täpne diagnoos ja ravikestus
2. Ravikulude taotlemisel (juhul kui Teil on ravikulud kindlustatud): ravikulusid tõendavad dokumendid (arved, tšekid, maksekorralduste koopiad vm)
3. Päevaraha taotlemisel (juhul kui päevaraha on kindlustatud):
Maksu- ja Tolliameti tõend õnnetusjuhtumi toimumise kalendrikuule vahetult eelnenud 12 kalendrikuu sissetulekute (netotulude) kohta
Töövõimetuslehe koopia või vastav väljavõte riigiportaalist www.eesti.ee
4. Tööõnnetuse raport, kui õnnetusjuhtum toimus töökohal või töökohustuste täitmisel