Reisikindlustus

Naudi reisimist! Kindlusta õigeaegselt, ole kaitstud õnnetuste ja ootamatuste eest.

Turvatunne igas olukorras

Paindlik töötajate asendamine lepingus


Varajasele kindlustajale kehtib reisitõrke kaitse kohe


Korduvate reiside kindlustamine soodsatel tingimustel

Lisainfo ja kindlustustingimused

Reisikindlustuspoliisi ostes saate määrata järgnevad kehtivuspiirkonnad:

Euroopa, lisaks Türgi, Tuneesia, Egiptus, Iisrael, Kreeta, Küpros, Kanaari saared,
Läänemere piirkond: Läti, Leedu, Poola, Taani, Norra, Soome ja Rootsi,
Vene Föderatsioon või Valgevene,
kogu maailm.
Reisikindlustuse kaitse ei kehti Eesti terriotooriumil, v.a kui poliisil ei ole märgitud teisiti.

  • Kui teil on regulaarsed tööreisid, pakume osta reisikindlustuse poliisi tähtajaga üks aasta, mis tagab kõigi reiside kaitse aasta jooksul.

  • Kui ärireiside korral ei ole kindlustatav isik teada, pakume eelkõige poliisi, mis ei näita täpseid isikuid, vaid kindlustab ainult teatud arvu töötajaid ja päevade hulga vastavalt vajadusele.

ERKK ehk Euroopa Ravikindlustuskaart on kõikide Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna (Island, Norra, Liechtenstein) liikmesriikide, aga ka Šveitsi Konföderatsiooni ühtne dokument, mis annab nende riikide elanikele õiguse saada riigi poolt kinni makstud erakorralist ja vajalikku meditsiinilist abi mahus, milles see vastava riigi elanikele tagatud on. ERKK-i aktsepteeritakse välisriikide kliinikutes, mis kuuluvad antud riigi haigekassa süsteemi ja aktsepteerivad ERKK-i. Enne välismaal meditsiinilise abi saamiseks mõne raviasutuse poole pöördumist soovitame uurida, kas vastav raviasutus aktsepteerib ERKK-i.
ERKK kaardi saavad tasuta vormistada kõik Eesti Vabariigi elanikud ja see tuleks ilmtingimata ära vormistada enne välismaale minekut. Täpsemat infot ERKK kaardi vormistamise ja kättesaamise võimaluste kohta saad Haigekassa kodulehelt.

Milleks on vaja BTA reisikindlustust, kui ERKK kaart on juba vormistatud?

ERKK ei kata kliendi transpordi- ja repatrieerimiskulusid – need võivad osutuda vägagi arvestatavaks summaks.
Isegi juhul, kui klient satub välismaa raviasutusse, kus aktsepteeritakse ERKK-i, peab ta ise kinni maksma omaosalustasud mahus, milles need vastavas riigis sätestatud on. Kui Eestis on ravitasud võrdlemisi madalad, siis Euroopas võivad vastavad tasud olla 10 või isegi rohkem korda suuremad.
ERKK-i alusel arstiabi saamiseks tuleb pöörduda riiklikku raviasutusse, mitte erakliinikusse, sest kaarti aktsepteeritakse ainult riiklikku süsteemi kuuluvates raviasutustes.
ERKK ei taga kaitset teiste võimalike riskide suhtes, mis võivad esineda välisreiside ja –sõitude ajal.


Näide ERKK-i ja reisikindlustuse vajalikkusest:

Eesti elanikul, kes viibis teises Euroopa Liidu riigis, halvenes järsult terviseseisund, mille tulemusena paigutati ta kliinikusse. Terviseseisundi paranemisel lubati tal naasta tema elukohariiki. Tema raviteenuste arve ulatus 24 000 euroni.
Võttes arvesse, et Eesti Vabariigi elanikul oli kaasas ERKK, ei pidanud ta katma kogu summat isiklikest vahenditest. ERKK-iga kaeti 75 % ravikuludest (18 000 EUR). Ülejäänud 25% (6 000 EUR) oleks ta pidanud maksma ise, kui tal poleks sõlmitud BTA reisikindlustuspoliisi. Meditsiinilise evakueerimise kulud, mida ERKK ei kata, olid 4 300 EUR.
Kui antud isik ei oleks lisaks ERKK poolt tagatule soetanud BTA reisikindlustuspoliisi, oleks ta pidanud maksma välismaa kliinikus osutatud raviteenuste ja meditsiinilise evakuatsiooni eest Eestisse 10 300 EUR isiklikest vahenditest. Antud juhul kattis BTA kogu summa.

Enne reisile või ärireisile minemist soovitame:

uurida, kas vastavasse riiki sisenemiseks on tarvis vormistada sissesõiduviisa;

veenduda, et sinu pass kehtib kogu reisi vältel. Mõnes riigis on seadusega sätestatud, et pass peab kehtima veel vähemalt kolm või isegi kuus kuud peale reisi planeeritud lõppu. Sel põhjusel soovitame võtta ühendust vastava riigi saatkonnaga, et täpsustada reisidokumendile esitatavaid nõudeid;

tutvuda Eesti Vabariigi Välisministeeriumi kodulehel (www.vm.ee) oleva infoga - hoiatused riikide kohta, kus võivad esineda sõjategevus või muud ohud;

Euroopa Liidu riikidesse reisides võtta kaasa Euroopa Ravikindlustuskaart, mille saate Haigekassast (infotelefoni number 16363, välismaalt helistades: +372 6 69 66 30);

eksootilistesse riikidesse või riiki minnes, kus on võimalik nakatuda kollapalavikku, koolera, A-, B-tüüpi hepatiiti või muudesse ohtlikesse haigustesse, pidada nõu tervishoiutöötajatega vaktsineerimise vajalikkuse osas. Infot vaktsineerimise kohta leiate Eesti Haigekassa koduleheküljelt;

uurida, mis on lubatud ja keelatud pagasis vedada Euroopa Liidus ja sellest väljaspool reisides. Vastava info leiate Maksu- ja Tolliameti kodulehel;

lennukiga reisides selgitada eelnevalt välja oma õigused hüvitisele ja toetusele lennuettevõttest juhul, kui lend tühistatakse või peaks hilinema, kui lennukil ei lubata maanduda, kui pagas rikutakse või kaotatakse ära. Vastava info leiate Tarbijakaitseameti kodulehel.

Teabedokument
Reisikindlustuse tingimused
Tingimused nr EE16-2
kehtivus alates 19.07.2016

Tingimused nr EE16-1
kehtivus alates 07.10.2015 kuni 18.07.2016

Tingimused nr 16-EE
kehtivus alates 1.05.2014 kuni 06.10.2015

Tingimused nr 15-EE
kehtivus alates 05.06.2012 kuni 30.04.2014

Kindlustuse üldtingimused
Tingimused nr GC 2019.0
kehtivus alates 01.07.2019

Tingimused nr GC-2012
kehtivus alates 01.12.2011 kuni 30.06.2019

Võtan ühendust

Täida avaldus ning me võtame Sinuga soovitud teemal ühendust.

Tärniga väljad on kohustuslikud.

Soovin saada personaalseid pakkumisi ja turundusinfot BTA-lt e-posti teel.

Olen tutvunud ja nõustun BTA privaatsuspoliitikaga

{{coveredPopup.title}}

{{coveredPopup.description}}

{{item.badge}}
{{item.title}}
{{formattedPrice(item.price)}}
{{item.title}}
{{sparsePrice(price, true)}} €

{{coveredPopup.title}}

{{coveredPopup.descriptionCasco}}

{{coveredPopup.descriptionMtpl}}

Omavastutus Kasko
{{title | translate}} {{value}}
Kindlustuskaitsed

Hüvitame BTA kindlustuses liikluskindlustuse sõlminud isiku poolt tekitatud liikluskahju ning ravikulud raviasutuses kolmandatele isikutele (teiste sõidukite omanikud, jalgratturid, jalakäijad) ja kahjustused kolmandate isikute varale.

{{coveredInfoTextMtplWithRoadAssistance}}

{{value | translate}}

{{coveredPopup.title}}

{{coveredPopup.description}}

{{translation('one_property_covered_deductible')}}{{coveredPopup.deductible}} €
{{translation('one_property_covered_risks')}}
{{localized(value.tooltipDescription)}}

Telli meeldetuletus

{{productReminderMessage}} {{productReminderDate}}.

Olen nõus saama BTA eripakkumisi ja uudiskirju
popup_year_of_driver_license
btar_popup_vehicle_data

{{ fieldsPopupHeading }}

{{ cmsFields.youngestDriver.label }}
btar_age_not_in_range
no_youngest_driver_age_error_message
{{ cmsFields.drivingExperience.label }}
no_driving_experience_error_message
{{ cmsFields.territory.label }}
no_territory_error_message
{{ cmsFields.drivingExperienceLessThanThreeYears.label }}
no_driving_experience_lt_3_years_error_message
{{popup.textTitle}}
Palun oota!

Meil läheb üks hetk, et kalkuleerida Sulle parim pakkumine.

Lisa sõiduki fotod

Piltide üleslaadimine on imelihtne! Lae sõiduki pildid kohe üles ja täielik kindlustuskaitse on tagatud.