Eririskid

Masinad, veos, laevad, õhusõidukid ja raudtee veeremid

Turvatunne igas olukorras

Individuaalne lähenemine


Üle 20 aastane kogemus kindlustamisel


Lai kaitsete valik


Kiire ja usaldusväärne kahjukäsitlus

Lisainfo ja kindlustustingimused

Masinate ja seadmete kindlustus on mõeldud nii iseliikuvate masinate kindlustamiseks
kui ka statsionaarsete või järelveetavate seadmete kindlustamiseks.
Võimalik on ka ehitustöömaa ajutiste ehitiste, nagu näiteks kontori- ja olmeruumidega soojakute, töökodade ja ladude kindlustamine.

Kui sõidukikindlustuslepinguga kindlustatakse masinad kahjude vastu nende liikumisel avalikel teedel, siis masinate- ja seadmete kindlustuse korral hüvitatakse eelkõige kahjud töötamiskohas, näiteks ehitustöömaadel, põldudel ja metsas, lisakattena teeliikluses osalemisel nii iseisvalt kui transportimisel ümberpaiknemise käigus juhtunud kahjud.

Peamised riskid:
Tulekahju
Loodusõnnetused
Kolmandate osapoolte ebaseaduslik tegevus, sealhulgas vargus
Klaasi purunemine
Ümberminek
Kokkupõrge teise objektiga

Lisariskid:
Osalemine teeliikluses
Lisakulud
Kiirendatud remonttööd
Päästmiskulud
Kindlustuskaitse väljaspool Eestit
Ja muud riskid lähtuvalt tehnika eripärast ja selle kasutusest

Teabedokument

Masinakindlustustingimused
Tingimused nr B6-01
kehtivus alates 08.12.2009

Kindlustuse üldtingimused

Tingimused nr GC 2019.0
kehtivus alates 01.07.2019

Tingimused nr GC-2012
kehtivus alates 01.12.2011 kuni 30.06.2019

Väikelaevakindlustus sisaldab kaitset riskide vastu, kui väikelaev on vees, lastakse vette või võetakse veest välja, transporditakse treileril või kui väikelaev on sildunud kai ääres.
Kindlustada on võimalik igat väikelaeva, mis on registreeritud vastavas asukoha maal nõutavas registris. Eesti Vabariigis peab väikelaev olema registreeritud Maanteeameti või Veeteedeameti vastavas registris. Väikelaevakindlustuse kindlustusperiood võib olla kolmest kuust kuni ühe aastani.

Pakume kindlustust järgmistele väikelaevadele:

mootorpaadid;
kaatrid;
purjekad ja mootorjahid;
katamaraanid;
sõudepaadid ja kanuud;
kajakid;
muud väikelaevad.

Väikelaevakindlustuse tingimused

Väikelaeva-kindlustuse-tingimused-nr-06-vl1 
Kehtivus alates 19.04.2022

Tingimused nr EE40
kehtivus 24.04.2015 - 18.04.2022

Kindlustuse üldtingimused

Tingimused nr GC 2019.0
kehtivus alates 01.07.2019

Tingimused nr GC-2012
kehtivus 01.12.2011 - 30.06.2019

Avaldus

Väikelaeva valdaja vastutuskindlustus, sarnaselt liikluskindlustusele, pakub kindlustuskaitset ja kaitseb ootamatute ja ettenägematute kolmandate isikute nõuete vastu veesõiduõnnetuse korral.

Väikelaev, mille omaniku vastutust kindlustatakse peab olema registreeritud vastavas asukoha maal nõutavas registris. Eesti Vabariigis peab väikelaev olema registreeritud Maanteeameti või Veeteedeameti vastavas registris.

Väikelaeva valdaja vastutuskindlustuse tingimused

Väikelaeva valdaja kindlustuse tingimused nr 12.VL1
Kehtivus alates 11.10.2022

Tingimused nr EE41
kehtivus 24.04.2015 - 10.10.2022

Kindlustuse üldtingimused

Tingimused nr GC 2019.0
kehtivus alates 01.07.2019

Tingimused nr GC-2012
kehtivus 01.12.2011 - 30.06.2019
 
Avaldus

Laevakindlustus kaitseb laevaomanikke laeva osalise kahjustumise, kaotuse ja täieliku hävingu korral. Laevakindlustus hüvitab ka pääste- ja üldkulud.

Laevakindlustus lähtub rahvusvahelise riskikindlustuse meresõiduohutuse eeskirjadest INSTITUTE TIME CLAUSES, mida aktsepteerivad nii pangad kui ka edasikindlustusseltsid, pakkudes kliendile täiendavat kaitset.

Kindlustame erinevat tüüpi laevu:

ujuvkonstruktsioonid (näiteks ujuvad dokid, kraanad, pontoonid, pargased);
tehnilised ja ujuvvahendid (näiteks kalalaevad, puksiirid, jäämurdjad, hüdrograafia-, lootsilaevad);
transpordivahendid (nt reisiparvlaevad, kuivlastilaevad, üldkaubalaevad).

Peamised riskid on:

Veeliikluse õnnetused
Tulekahju, plahvatus
Vargus, röövimine, kolmandate isikute ebaseaduslik tegevus
Loodusõnnetused (maavärinad, vulkaanipursked, välk)
Õnnetusoht
Piraatlus, relvastatud röövimine merel
Kokkupõrge sadamarajatistega
Võllide kahjustused, aurukatla purunemine, varjatud tootmisdefekt
Kapteni, meeskonna, piloodi hooletus
Kapteni või meeskonnaliikmete raske hooletus

Laevaremondi vastutuskindlustus hõlmab ettevõtte vastutust, laeva kahjustumise ja täishävingu korral, mis tekkib tehtud tööde käigus ning lisaks kahju varale, mis asub laeval, kui see oli kindlustatud isiku järelevalve all. Seda tüüpi kindlustus on oluline ennekõike laevaremondiettevõttes remondilepingute sõlmimisel. BTA pakutav kindlustus hõlmab nii peatöövõtja kui ka alltöövõtja vastutust tehases või väljasõidul.
Laevaremondi vastutuskindlustus lähtub riskikindlustuse eeskirjadest SWISS RE SHIP REPARER'S LIABILITY CLAUSES LSW 169A dd.01.10990. 

Veosekindlustus kaitseb kauba kahjustumise või kaotsimineku korral transportimise ajal. Kindlustuse raames saab kindlustada ühte veost eraldi või korduvaid kaubavedusid ning on sobiv nii kauba ostjale kui ka müüjale.
Veosekindlustus hüviitab veosega tekkinud kahju, mille põhjuseks on näiteks:
röövimine;
tulekahju;
liiklusõnnetus;
loodusõnnetus vms.

Saad valida laiema Koguriskikindlustuse kaitse või luua endale ise sobiliku kaitse.

Veosekindlustuse tingimused

Kindlustuslepingu sõlmimisel lähtume rahvusvaheliselt tunnustatud Londoni Kindlustusandjate Instituudi (Institute London Underwriters) tingimustest. (Institute Cargo Clauses - ICC). 

Kindlustuse üldtingimused

Tingimused nr GC 2019.0
kehtivus alates 01.07.2019

Tingimused nr GC-2012
kehtivus alates 01.12.2011 kuni 30.06.2019

Omades helikopterit, õhupalli, purilennukit või muud õhusõidukit ning soovides kaitsta end mistahes võimalike ootamatuste korral, mis võivad tekkida õhusõiduki õnnetusse sattumise või õhkutõusmisel või maandumisel kahjustada saamise tagajärjel, kindlusta see. Meil on väga pikaajaline kogemus õhusõidukite kindlustuses, mistõttu pakume kõige soodsamaid tingimusi ning loome lahendudse lähtuvalt Sinu vajadustest!

Õhusõidukid on kindlustatud vastavalt rahvusvaheliselt tunnustatud lennunduse kindlustustingimustele.

Kindlustus kehtib nii õhus, ui ka maapinnal. Kindlutushüvitist makstakse, kui ootamatu ja ettenägematu sündmuse tulemusel realiseerub üks järgnevatest riskidest, mida pole kindlustuspoliisil välistatud:
Õhusõiduki kahjustumine
Õhusõiduki hävimine
Õhusõiduki kadumine

Ükskõik kui ettevaatlikud me ka ei oleks, võib igaüks kogemata kahjustada teisele inimesele kuuluvat vara või tervist ning teise inimese elu ohtu seada. Iga inimese kohustuseks on hüvitada sellisel juhul kahjud, aga olles kindlustanud oma vastutuse, saad usaldada kahjude hüvitamise meie hoolde.
Õhusõiduki valdaja vastutuskindlustus, sarnaselt liikluskindlustusele, pakub kindlustuskaitset ja kaitseb ootamatute ja ettenägematute kolmandate isikute nõuete vastu.

Kindlustatud riskid:
Teise isiku elule või tervisele tekitatud kahju (välja arvatud kaassõitjad)
Teise isiku vara kahjustumine või hävimine (välja arvatud kaassõitjad)
Reisijate elule või tervisele tekitatud kahju
Kaassõitjate pagasile ja eraomandile tekitatud kahju
Käsipagasile tekitatud kahju

Raudtee on oluline nii reisijate kui kauba veol. Tänapäeval kasutatakse raudteetransporti üha enam ja enam. BTA pakub Eesti raudtee-ettevõtetele kindlustunnet nii sise- kui ka välisriiklikeks vedudeks.
Kindlustuslepingu saab sõlmida raudteetranspordivahendi omanik, rentnik või muu seaduslik valdaja.

Raudteeveeremi kindlustus katab:

Rongiõnnetusest, kokkupõrkest või rööbastelt väljasõidust tekkinud kahju.
Raudteesõiduki tulekahju või plahvatuse põhjustatud kahju.
Loodusõnnetusest (üleujutus, torm, orkaan, varing, maalihe, lumesadu, pikselöök, tromb, rahe) tingitud kahjud.
Raudteesõiduki kaotsiminek.
Kolmanda isiku õigusvastase tegevuse kahjud.

Võtan ühendust

Täida avaldus ning me võtame Sinuga soovitud teemal ühendust.

Tärniga väljad on kohustuslikud.

Soovin saada personaalseid pakkumisi ja turundusinfot BTA-lt e-posti teel.

Olen tutvunud ja nõustun BTA andmekaitsetingimustega

{{coveredPopup.title}}

{{coveredPopup.description}}

{{item.badge}}
{{item.title}}
{{formattedPrice(item.price)}}
{{item.title}}
{{sparsePrice(price, true)}} €
{{coveredPopup.title}}

{{coveredPopup.descriptionCasco}}

{{coveredPopup.descriptionMtpl}}

Omavastutus Kasko
{{transform.translate(title)}} {{value}}
insurance_option_subtitle
{{transform.translate(insuranceOptionsValue)}}
Kindlustuskaitsed

Hüvitame BTA kindlustuses liikluskindlustuse sõlminud isiku poolt tekitatud liikluskahju ning ravikulud raviasutuses kolmandatele isikutele (teiste sõidukite omanikud, jalgratturid, jalakäijad) ja kahjustused kolmandate isikute varale.

{{coveredInfoTextMtplWithRoadAssistance}}

{{coveredPopup.title}}

{{coveredPopup.description}}

{{translation('one_property_covered_deductible')}} {{coveredPopup.deductible}} €
{{translation('one_property_covered_risks')}}
{{localized(value.tooltipDescription)}}
{{coveredPopup.coveredContent.title}}

{{coveredPopup.coveredContent.description}}

{{item.title}}
{{coveredPopup.formattedPrice(item.price)}} €accident_one_day_per_person
{{localized(risk.title)}}
{{coveredPopup.sparsePrice(price, true)}} €

Telli meeldetuletus

{{productReminderMessage}} {{productReminderDate}}.

Olen nõus saama BTA eripakkumisi ja uudiskirju
Your session will end in:

{{sessionTimeout.formattedTime}}

popup_year_of_driver_license
btar_popup_vehicle_data
{{ fieldsPopupHeading }}
{{ cmsFields.youngestDriver.label }}
btar_age_not_in_range
no_youngest_driver_age_error_message
{{ cmsFields.drivingExperience.label }}
no_driving_experience_error_message
{{ cmsFields.territory.label }}
no_territory_error_message
{{ cmsFields.drivingExperienceLessThanThreeYears.label }}
no_driving_experience_lt_3_years_error_message
{{popup.textTitle}}
Palun oota!

Meil läheb üks hetk, et kalkuleerida Sulle parim pakkumine.

Cookie
Küpsiste
Cookies Settings
Küpsiste seaded
See veebisait kasutab küpsiseid, mis on veebisaidi toimimiseks hädavajalikud.
Teie nõusolekul võib see veebisait kasutada lisaks statistilisi ja turundusküpsiseid.

Kui nõustute kõigi küpsistega, klõpsake palun "Lubada".
Kui soovite küpsistest keelduda, klõpsake palun "Ma ei ole nõus". Saate oma eelistusi hallata, klõpsates nuppu "Küpsiste haldamine".

Lisateavet leiate meie küpsiste eeskirjast
Lisateavet leiate meie
küpsiste eeskirjast

Funktsionaalsuse parandamise (vajalikud) küpsised

Antud küpsised on vajalikud veebilehe toimimise tagamiseks ning neid ei saa deaktiveerida. Need küpsised saab jaotada sessiooni ja püsiküpsisteks, mis ei säilita isikut tuvastavat informatsiooni. Sessiooni küpsised kustutatakse niipea kui lahkute käesolevalt veebilehelt.


Statistika küpsised

Antud küpsiseid kasutatakse veebilehe ja andmevoo allikate kasutamise hindamiseks, et saada veebilehe toimimise parendamiseks vajalikku informatsiooni. Antud küpsised aitavad meil määrata, millised veebilehe jaotised on kõige populaarsemad ning millised on kasutajate harjumused lehe kasutamisel. Selleks otstarbeks me kasutame Google Analytics statistikamootorit. Kogu kogutud informatsioon on anonüümne ning see ei võimalda Teie tuvastamist.


Turunduse küpsised

Antud kolmandate osapoolte küpsiseid kasutatakse personaliseeritud reklaami näitamiseks vastavalt Teie soovidele. Me kasutame küpsiseid, mis aitavad meil koguda informatsiooni Teie lehe kasutamise harjumuste kohta ning võimaldavad meil teada saada Teie huve, et saaksime näidata Teile ainult neid reklaame, mis vastavad Teie kasutamise harjumustele. Kui Te ei soovi näha mingit reklaami, siis jätke antud valik märkimata.