Kodukindlustuse kahju

Kiire ja lihtne kahjukäsitlus!

Mida teha õnnetuse korral?

1

Anna endast parim, et kahju ulatust vähendada. Veendu, et tulekahju, gaasileke või vandalismi korral on teavitatud häirekeskust telefonil 112.

2

Helista meile probleemide korral ööpäevaringselt klienditoe numbrile +372 5 68 68 668 või teavita kahjust e-kirja teel kahjud@bta.ee või täites kahjuteate

3

Nõustame Sind juhtumi vormistamisel ja vajadusel valime välja sobiva koostööpartneri kahju ulatuse hindamiseks

4

Koostööpartner hindab Sinu varale tekkinud kahjustusi ja edastab vajalikud materjalid kindlustusele otsuse langetamiseks.

5

Vastavalt poliisil märgitud tingimustele parandatakse kahjustatud vara või kompenseeritakse see samaväärse asja soetamiseks vajaliku summaga.

Lisainfo ja kahjudokumendi

Õnnetusjuhtumi korral toimi järgmiselt:

Juhul kui tegemist on vedeliku või aurulekkega võimalusel sulge vesi ning teavita korteriühistu esimeest, majahaldajat või kutsuge santehnik.
1. Selleks, et läbi viia päästeoperatsiooni ning dokumenteerida asjaolusid ning õnnetuse põhjust, palun võta ühendust päästeteenistusega telefonil 112 järgmistel juhtudel:
inimene on vigastatud;
on puhkenud tulekahju;
aset leiab gaasileke;
kui on alust arvata, et tegemist on vandalismi või murdvargusega.
2. Kui ennast ohtu seadmata on see võimalik, teosta tegevusi, päästmaks vara ja takistamaks selle edasist kahjustumist.
3. Kui võimalik, püüa pärast päästetööde lõpetamist hoida õnnetuspaika puutumatuna ja säilita kindlustatud kahjustatud vara jäänused.
4. Esimesel võimalusel võta ühendust BTA klienditeenindusega, helistades telefonil (+372) 5 68 68 668, et saada juhised edasiseks toimimiseks ning registreerida kahjujuhtum.

{{coveredPopup.title}}

{{coveredPopup.description}}

{{item.badge}}
{{item.title}}
{{formattedPrice(item.price)}}
{{item.title}}
{{sparsePrice(price, true)}} €

{{coveredPopup.title}}

{{coveredPopup.descriptionCasco}}

{{coveredPopup.descriptionMtpl}}

Omavastutus Kasko
{{title | translate}} {{value}}
Kindlustuskaitsed

Hüvitame BTA kindlustuses liikluskindlustuse sõlminud isiku poolt tekitatud liikluskahju ning ravikulud raviasutuses kolmandatele isikutele (teiste sõidukite omanikud, jalgratturid, jalakäijad) ja kahjustused kolmandate isikute varale.

{{coveredInfoTextMtplWithRoadAssistance}}

{{value | translate}}

{{coveredPopup.title}}

{{coveredPopup.description}}

{{translation('one_property_covered_deductible')}}{{coveredPopup.deductible}} €
{{translation('one_property_covered_risks')}}
{{localized(value.tooltipDescription)}}

Telli meeldetuletus

{{productReminderMessage}} {{productReminderDate}}.

Olen nõus saama BTA eripakkumisi ja uudiskirju
popup_year_of_driver_license
btar_popup_vehicle_data

{{ fieldsPopupHeading }}

{{ cmsFields.youngestDriver.label }}
btar_age_not_in_range
no_youngest_driver_age_error_message
{{ cmsFields.drivingExperience.label }}
no_driving_experience_error_message
{{ cmsFields.territory.label }}
no_territory_error_message
{{ cmsFields.drivingExperienceLessThanThreeYears.label }}
no_driving_experience_lt_3_years_error_message
{{popup.textTitle}}
Palun oota!

Meil läheb üks hetk, et kalkuleerida Sulle parim pakkumine.

Lisa sõiduki fotod

Piltide üleslaadimine on imelihtne! Lae sõiduki pildid kohe üles ja täielik kindlustuskaitse on tagatud.