Ettevõte ja korteriühistu varakindlustus
On olukordi millest välja tulla on keeruline. Kindlusta!

Kiire, lihtne ja personaalne

Individuaalne lähenemine


Sobilik kaitse ja hind


Kliendikeskne kahjukäsitlus

Lisainfo a kindlustustustingimused

Kindlustada saab:
- hooneid ja rajatisi;
- inventari ja seadmeid;
- kaupa;
- korteriühistu poolt hallatavaid kaasomandis olevaid hoone osasid;
- kindlustusperioodi investeeringuid hoonesse või seadmetesse;
- muud vara vastavalt kokkulepitule.

Kindlustuskohaks on kindlustuslepingus märgitud aadressil asuv ehitis(ed) või selle siseruum(id).
Kindlustuskohas asuvat vallasvara on kokkuleppel võimalik kindlustada ka väljaspool kindlustuskohta.

Teabedokument
Ettevõtte varakindlustuse tingimused
Koguriskikindlustus
Tingimused nr EE1B-1
kehtivus alates 18.02.2015

Nimetatud riskide kindlustus
Tingimused nr EE1A-1
kehtivus alates 18.02.2015

Tingimused nr 3C-1E
kehtivus alates 01.03.2007 kuni 17.02.2015

Tingimused nr 3C-1E lisa nr 1
klaasikindlustuse tingimused, kehtivus alates 23.08.2013 kuni 17.02.2015

Kindlustuse üldtingimused
Tingimused nr GC 2019.0
kehtivus alates 01.07.2019

Tingimused nr GC-2012
kehtivus alates 01.12.2011 kuni 30.06.2020

Võtan ühendust

Täida avaldus ning me võtame Sinuga soovitud teemal ühendust.

Tärniga väljad on kohustuslikud.