Kõik uudised

Mida peaksid teadma enne kodukindlustuse sõlmimist?

6. mai 2022
Kõik uudised

Mida peaksid teadma enne kodukindlustuse sõlmimist?

6. mai 2022

Kodukindlustuse lepingut sõlmides on väga oluline endale selgeks teha vajadused ja riskid oma kodu juures. Kodukindlustus kaitseb sind ootamatu kahju eest, kui kodus peaks juhtuma õnnetus, näiteks torustiku leke, tulekahju, üleujutus, torm või vargus.
Kõige hullem, mis võib juhtuda, on tulekahju. Seepärast tuleb läbi mõelda, kui suur on sinu vara väärtus ja millised on esemed, mida on vaja kodus pärast tulekahju asendada. Sellest sõltub koduse vara kindlustussumma.

Koos kodukindlustusega on mõistlik teha vastutuskindlustus, mis katab kahju naabritele. Kui elad näiteks viiendal korrusel, siis sinu korterist alguse saava kahju korral võivad saada kannatada alumised neli korrust. Remontides alumisi korruseid, võib kahjusumma kokku osutuda väga suureks, arvestades hetkel materjalide ja remonttööde kallinemist. Mida kõrgemal korrusel elad, seda suurem peaks olema vastutuskindlustuse summa.

Vastutuskindlustust saab laiendada ka väljapoole kodu. See tähendab, et ka sinu alaealiste laste võõrastele tekitatud kahjude ja nende esitatud nõuete vastu on kindlustuskaitse olemas. Samuti kui põhjustad kahju jalgratturina, hüvitab kahju kindlustus.

Tähtis on kahjusid ennetada

Tasub läbi mõelda, kas minu kodu ja käitumine on selline, et õnnetusi juhtuks vähem.

Tulekahjude ennetamiseks ja kiiremaks avastamiseks tuleb kindlasti kasutada suitsuandureid eesmärgipäraselt ja need tuleb paigaldada õigesti. Gaasiseadmetega ja puuküttel ahjudega ruumides on kohustuslik kasutada vingugaasiandureid. Vingugaasiandur annab signaaliga märku, kui eluohtliku vingugaasi kontsentratsioon ruumis kasvab. Puuküttega köetavates kodudes tuleb ikka meelde tuletada, et tuhka tohib panna ainult mittepõlevasse anumasse ja kuuma tuhka ei tohi asetada tuule kätte põlevmaterjalide lähedusse. Esmased tulekustutusvahendid võiksid ka igas majapidamises olemas olla.

Elektrisüsteemide korrashoid on samuti oluline osa kodu tuleohutuks tegemisel. Paljud tulekahjud saavad alguse elektrisüsteemide amortisatsioonist ja ka valesti ehitamisest. Murede korral soovitame alati pöörduda pädeva ja tunnustatud elektriku poole, kellelt tellida ametlik elektripaigaldiste ehitus ja kontroll.

Tormide saabudes on oluline varju alla viia kõik esemed, mis võivad aiast lendu minna. Aknad-uksed peab sulgema. Äikese saabumisel on ennetava tegevusena kasulik elektriseadmed elektrivõrgust lahti ühendada.

Ka torustike korrashoid on kodus oluline. Pikaaegsed lekked põhjustavad hallitust ja samuti võivad soodsatel tingimustel areneda kahjulikud seened, mille likvideerimine on väga kallis ettevõtmine ja nõuab sageli suuremahulisi töid. Torustike visuaalne kontroll aitab ennetada lekkeid. Torud tuleb õigel hetkel ära vahetada.

Kui hoone üldiste konstruktsioonide püsivuseks loetakse 50 aastat ja rohkem, siis tehnosüsteemid selle sees ei olegi mõeldud nii kaua püsima ja neid tuleb vahetada. Kui kortermajas on torudega ja eelkõige korteriühistule kuuluvate torudega probleemid, tuleb esimesel võimalusel korteriühistut probleemist teavitada ja seejärel panna paika tegevusplaan. Samuti peab tagama näiteks korteriühistu torudele visuaalse vaatluse võimaluse. Ise ei tohi neid omavoliliselt kinni ehitada, peab olema võimalus neid näha.


Kodukindlustuse kohta saad lähemalt uurida juba siit
Artikkel on avaldatud Delfis

{{coveredPopup.title}}

{{coveredPopup.description}}

{{item.badge}}
{{item.title}}
{{formattedPrice(item.price)}}
{{item.title}}
{{sparsePrice(price, true)}} €

{{coveredPopup.title}}

{{coveredPopup.descriptionCasco}}

{{coveredPopup.descriptionMtpl}}

Omavastutus Kasko
{{title | translate}} {{value}}
Kindlustuskaitsed

Hüvitame BTA kindlustuses liikluskindlustuse sõlminud isiku poolt tekitatud liikluskahju ning ravikulud raviasutuses kolmandatele isikutele (teiste sõidukite omanikud, jalgratturid, jalakäijad) ja kahjustused kolmandate isikute varale.

{{coveredInfoTextMtplWithRoadAssistance}}

{{value | translate}}

{{coveredPopup.title}}

{{coveredPopup.description}}

{{translation('one_property_covered_deductible')}} {{coveredPopup.deductible}} €
{{translation('one_property_covered_risks')}}
{{localized(value.tooltipDescription)}}

Telli meeldetuletus

{{productReminderMessage}} {{productReminderDate}}.

Olen nõus saama BTA eripakkumisi ja uudiskirju
popup_year_of_driver_license
btar_popup_vehicle_data

{{ fieldsPopupHeading }}

{{ cmsFields.youngestDriver.label }}
btar_age_not_in_range
no_youngest_driver_age_error_message
{{ cmsFields.drivingExperience.label }}
no_driving_experience_error_message
{{ cmsFields.territory.label }}
no_territory_error_message
{{ cmsFields.drivingExperienceLessThanThreeYears.label }}
no_driving_experience_lt_3_years_error_message
Palun oota!

Meil läheb üks hetk, et kalkuleerida Sulle parim pakkumine.

Lisa sõiduki fotod

Piltide üleslaadimine on imelihtne! Lae sõiduki pildid kohe üles ja täielik kindlustuskaitse on tagatud.