Kõik uudised

Mida peaksid teadma enne kodukindlustuse sõlmimist?

5. juuli 2022
Kõik uudised

Mida peaksid teadma enne kodukindlustuse sõlmimist?

5. juuli 2022

Kodukindlustuse lepingut sõlmides on väga oluline endale selgeks teha vajadused ja riskid oma kodu juures. Kodukindlustus kaitseb sind ootamatu kahju eest, kui kodus peaks juhtuma õnnetus, näiteks torustiku leke, tulekahju, üleujutus, torm või vargus.
Kõige hullem, mis võib juhtuda, on tulekahju. Seepärast tuleb läbi mõelda, kui suur on sinu vara väärtus ja millised on esemed, mida on vaja kodus pärast tulekahju asendada. Sellest sõltub koduse vara kindlustussumma.

Koos kodukindlustusega on mõistlik sõlmida ka vastutuskindlustus, mis muude hüvede kõrval katab kahju naabritele, va omavastutuse summa. Näiteks, kui elad viiendal korrusel, siis sinu korterist alguse saava kahju korral võivad saada kannatada kõik alumised neli korrust. Nende remontimise kogusumma võib osutuda aga väga kõrgeks, arvestades ka praegust materjalide ja remonditööde kallinemist. Sellest tulenevalt tasub meeles pidada, et mida kõrgemal korrusel elad, seda suurem võiks olla ka koos kodukindlustusega valitud vastutuskindlustuse summa. Lisaks on vastutuskindlustusega kaetud ka näiteks juhtumid, kui Sinu hoone katuselt alla kukkunud lumi või jää vigstavad tänaval jalakäijaid või autosid. Veel on kaetud ka juhtumid, kui keegi Sinu maja esisel tänaval libiseb ja viga saab. 

Vastutuskindlustust saab laiendada ka väljapoole kodu. See tähendab, et ka Sinu alaealiste laste tekitatud kahjude ja nende esitatud nõuete vastu on kindlustuskaitse olemas. Sama kehtib ka Sinu lemmikloomade puhul. Lisaks pakub vastutuskindlustus laiendatud kaitset Eesti Vabariigi territooriumil eraisikuna tegutsedes. Näiteks, kui põhjustad kahju jalgratturina või mõne muu mootorita vahendiga (rula, tõukeratas, rulluisud) või ka jalgsi liigeldes. Neil juhtudel tuleb laiendatud vastutuskindlustusega kodukindlustuse sõlminutel tasuda vaid omavastutuse summa. 

Tähtis on kahjusid ennetada

Tasub läbi mõelda, kas minu kodu ja käitumine on selline, et õnnetusi juhtuks vähem.
Tulekahjude ennetamiseks ja kiiremaks avastamiseks tuleb kindlasti kasutada suitsuandureid eesmärgipäraselt ja need tuleb paigaldada õigesti. Gaasiseadmetega ja puuküttel ahjudega ruumides on kohustuslik kasutada vingugaasiandureid. Vingugaasiandur annab signaaliga märku, kui eluohtliku vingugaasi kontsentratsioon ruumis kasvab. Puuküttega köetavates kodudes tuleb ikka meelde tuletada, et tuhka tohib panna ainult mittepõlevasse anumasse ja kuuma tuhka ei tohi asetada tuule kätte põlevmaterjalide lähedusse. Esmased tulekustutusvahendid võiksid ka igas majapidamises olemas olla.

Elektrisüsteemide korrashoid on samuti oluline osa kodu tuleohutuks tegemisel. Paljud tulekahjud saavad alguse elektrisüsteemide amortisatsioonist ja ka valesti ehitamisest. Murede korral soovitame alati pöörduda pädeva ja tunnustatud elektriku poole, kellelt tellida ametlik elektripaigaldiste ehitus ja kontroll.

Tormide saabudes on oluline varju alla viia kõik esemed, mis võivad aiast lendu minna. Aknad-uksed peab sulgema. Äikese saabumisel on ennetava tegevusena kasulik elektriseadmed elektrivõrgust lahti ühendada.

Ka torustike korrashoid on kodus oluline. Pikaaegsed lekked põhjustavad hallitust ja samuti võivad soodsatel tingimustel areneda kahjulikud seened, mille likvideerimine on väga kallis ettevõtmine ja nõuab sageli suuremahulisi töid. Torustike visuaalne kontroll aitab ennetada lekkeid. Torud tuleb õigel hetkel ära vahetada.

Kui hoone üldiste konstruktsioonide püsivuseks loetakse 50 aastat ja rohkem, siis tehnosüsteemid selle sees ei olegi mõeldud nii kaua püsima ja neid tuleb vahetada. Kui kortermajas on torudega ja eelkõige korteriühistule kuuluvate torudega probleemid, tuleb esimesel võimalusel korteriühistut probleemist teavitada ja seejärel panna paika tegevusplaan. Samuti peab tagama näiteks korteriühistu torudele visuaalse vaatluse võimaluse. Ise ei tohi neid omavoliliselt kinni ehitada, peab olema võimalus neid näha.


Kodukindlustuse kohta saad lähemalt uurida juba siit
Artikkel on avaldatud Delfis

{{coveredPopup.title}}

{{coveredPopup.description}}

{{item.badge}}
{{item.title}}
{{formattedPrice(item.price)}}
{{item.title}}
{{sparsePrice(price, true)}} €

{{coveredPopup.title}}

{{coveredPopup.descriptionCasco}}

{{coveredPopup.descriptionMtpl}}

Omavastutus Kasko
{{title | translate}} {{value}}
Kindlustuskaitsed

Hüvitame BTA kindlustuses liikluskindlustuse sõlminud isiku poolt tekitatud liikluskahju ning ravikulud raviasutuses kolmandatele isikutele (teiste sõidukite omanikud, jalgratturid, jalakäijad) ja kahjustused kolmandate isikute varale.

{{coveredInfoTextMtplWithRoadAssistance}}

{{value | translate}}

{{coveredPopup.title}}

{{coveredPopup.description}}

{{translation('one_property_covered_deductible')}} {{coveredPopup.deductible}} €
{{translation('one_property_covered_risks')}}
{{localized(value.tooltipDescription)}}

Telli meeldetuletus

{{productReminderMessage}} {{productReminderDate}}.

Olen nõus saama BTA eripakkumisi ja uudiskirju
popup_year_of_driver_license
btar_popup_vehicle_data

{{ fieldsPopupHeading }}

{{ cmsFields.youngestDriver.label }}
btar_age_not_in_range
no_youngest_driver_age_error_message
{{ cmsFields.drivingExperience.label }}
no_driving_experience_error_message
{{ cmsFields.territory.label }}
no_territory_error_message
{{ cmsFields.drivingExperienceLessThanThreeYears.label }}
no_driving_experience_lt_3_years_error_message
Palun oota!

Meil läheb üks hetk, et kalkuleerida Sulle parim pakkumine.

Lisa sõiduki fotod

Piltide üleslaadimine on imelihtne! Lae sõiduki pildid kohe üles ja täielik kindlustuskaitse on tagatud.