Kõik uudised

Maailm paremaks sammhaaval

17. jaan 2023
Kõik uudised

Maailm paremaks sammhaaval

17. jaan 2023

Heategevusse panustamine on ettevõtete seas väga olulisel kohal. Ühiskonda panustamine ja samal ajal ka n-ö tagasi andmine väljendub suuremal määral hooajalistes annetustes ning seda eelkõige just jõulude ajal. Kuid on ka rohkelt näiteid ettevõtetest, kes järjepidevalt mõnd konkreetset organisatsiooni või heategevussuunda toetavad, korraldades selleks heategevuslikke üritusi, erinevaid korjandusi või tehes annetusi muul moel, vastavalt enda võimalustele.

BTA kindlustuse Eesti filiaal alustas enda esimese heategevusprojektiga 2021. aastal, kui detsembrikuus toimuva Koledate jõulukampsunite päeva raames koguti „koledate“ jõulukampsunite kandmisega raha Sünni- ja Imetamise Eesti Tugiühingule (SIET). Eesmärgiks oli leida organisatsioon, kelle panus on ühiskondlikul tasandil oluline, kuid kes mingil põhjusel on tänasel päeval jäänud siiski tagaplaanile. SIET oli siinkohal suurepärane valik, kuna enamik BTA töötajaid ei olnud sellest kuulnudki. Veel vähem teati, millega nad tegelevad. Küll aga on tegemist organisatsiooniga, kes panustab igapäevaselt meie ühisesse tulevikku, toetades noori emasid enda väikelaste kasvatamisel.

 heategevuslik-joulukampsun.jpg

Sealt edasi võtsime terve 2022. aasta sihiks nende toetamise nii finantsiliselt kui võimalusel ka muu nõu ja jõuga.

Aasta lõikes oli meie koostöö sujuv ja järjekindel, toetades neid materiaalselt nii erinevate teemakohaste tähtpäevade raames, aga ka näiteks nende video valmimisel, mis tehti Emadepäevaks. Videos rääkisid SIETi töötajad täpsemalt imetamisnõustamisest. Aasta lõpetasime taaskord koledate jõulukampsunite päevaga, millest seekord võttis juba rohkem kolleege osa. 

 bta-koledate-joulukampsunite-paeev-2022-1.png

Jätkusuutlikkus ning sealhulgas heategevus on BTA jaoks oluliseks alustalaks ning on üheks peamistest fookustest ka järgnevatel aastatel. Muu hulgas pälvis BTA 2022. aasta sügisel näiteks ISO 9001 ning ISO 14001 sertifikaadid. Samuti oleme kogu ettevõttega juba aastaid panustanud noorte kunstnike tegevusse BTA Art raames.

Jätkusuutlikkusega seoses ei tohi ära unustada ka laiemas mastaabis vastutustundlikku käitumist. Meie jaoks on oluline, millise maailma me pärandame enda lastele. Me soovime, et see maailm oleks demokraatlike väärtustega, rahu armastav ja hädasolijaid toetav. Seetõttu annetasime möödunud aastal enda partneritele tehtavate jõulukinkide raha hoopis Ukraina toetuseks. Soovime väga, et ka nendeni jõuaks taas rahu ning nad saaksid enda riigi taas õitsengule aidata.

Eelnevast tulenevalt on ka 2023. aastal üheks meie suunaks ühiskonda panustamisel heategevus. Uue aasta fookuseks saab Tallinna Lastehaigla toetusfond.

Lastehaigla toetusfondi toetamise idee tuli väga orgaaniliselt majasisese mõttena, kui ühe teise projekti raames jooksis see arutlustest läbi. „Kuigi see ei olnud algupäraselt nii planeeritud, on teist aastat fookuseks võetav laste toetamise suund minu arvates BTA üldise strateegia valguses igati loogiline valik. Keskendudes meie igapäevases töös üha ulatuslikumalt kliendikesksusele, on oluline mõista, et meie kliendid on väikesed pidepunktid oluliselt laiemast võrgustikust, kuhu kuuluvad nii nende sõbrad-tuttavad, aga ka vanemad, õed-vennad, abikaasad ja lapsed. Nähes iga meie kliendi taga suuremat pilti, suudame pakkuda ka üha personaalsemaid ja asjakohasemaid lahendusi, mis katavad lisaks meie klientide kindlustusvajadustele ka neid ümbritseva võrgustiku soovid,“ kommenteeris BTA Eesti filiaali juhataja Hiljar Kõiv.

Kõivu sõnul on lastesse ja sealjuures laiemalt ühiskonda ning jätkusuutlikkusse panustamine saanud BTA jaoks väga oluliseks suunaks, nähes selles olulist lisaväärtust nii meie enda kolleegide, klientide kui ka laiemalt kogu ühiskonna edendamise valguses.

Heategevust planeeritakse uuel aastal viia läbi sarnaselt möödunule, panustades toetusfondi kogu aasta vältel nii läbi erinevate tegevuste kui ka tähtpäevade raames. Keskendudes läbi aasta ühele organisatsioonile suudetakse pakkuda suuremat toetust nii materiaalselt kui tõstatada ka laiemalt konkreetse organisatsiooni olulisust, rääkides näiteks selle tegevustest enda kanalites. Loodame, et selliselt samm sammu haaval ühiskonna erinevatele valupunktidele osutamine innustab ka laiemalt nii ettevõtteid kui eraisikuid neid organisatsioone rohkem märkama ja neisse moel või teisel panustama.  

 

{{coveredPopup.title}}

{{coveredPopup.description}}

{{item.badge}}
{{item.title}}
{{formattedPrice(item.price)}}
{{item.title}}
{{sparsePrice(price, true)}} €

{{coveredPopup.title}}

{{coveredPopup.descriptionCasco}}

{{coveredPopup.descriptionMtpl}}

Omavastutus Kasko
{{title | translate}} {{value}}
Kindlustuskaitsed

Hüvitame BTA kindlustuses liikluskindlustuse sõlminud isiku poolt tekitatud liikluskahju ning ravikulud raviasutuses kolmandatele isikutele (teiste sõidukite omanikud, jalgratturid, jalakäijad) ja kahjustused kolmandate isikute varale.

{{coveredInfoTextMtplWithRoadAssistance}}

{{value | translate}}

{{coveredPopup.title}}

{{coveredPopup.description}}

{{translation('one_property_covered_deductible')}}{{coveredPopup.deductible}} €
{{translation('one_property_covered_risks')}}
{{localized(value.tooltipDescription)}}

Telli meeldetuletus

{{productReminderMessage}} {{productReminderDate}}.

Olen nõus saama BTA eripakkumisi ja uudiskirju
popup_year_of_driver_license
btar_popup_vehicle_data

{{ fieldsPopupHeading }}

{{ cmsFields.youngestDriver.label }}
btar_age_not_in_range
no_youngest_driver_age_error_message
{{ cmsFields.drivingExperience.label }}
no_driving_experience_error_message
{{ cmsFields.territory.label }}
no_territory_error_message
{{ cmsFields.drivingExperienceLessThanThreeYears.label }}
no_driving_experience_lt_3_years_error_message
{{popup.textTitle}}
Palun oota!

Meil läheb üks hetk, et kalkuleerida Sulle parim pakkumine.

Lisa sõiduki fotod

Piltide üleslaadimine on imelihtne! Lae sõiduki pildid kohe üles ja täielik kindlustuskaitse on tagatud.