Sõidukikahju

Kiire ja lihtne kahjukäsitlus!

Mida teha õnnetuse korral?

1

Tee sündmuskohal fotod enda sõidukist ning teistest kahjustatud objektidest. Kui asud teel, tee pildid ka liiklust reguleerivatest märkidest. Vajadusel helista häirekeskusesse telefonil 112. Kui vajad autoabi, saad selle mugavalt tellida siit
Paberkandjal blanketi asemel saad nüüd liiklusõnnetusest teavitada ka otse mobiilist LKF-i koduleheküljel.  

2

Helista meile ööpäevaringselt klienditoe numbrile +372 5 68 68 668 või teavita kahjust e-kirja teel kahjud@bta.ee või täites kahjuteate.

3

Nõustame Sind juhtumi vormistamisel ja valime sobiva koostööpartneri, kuhu vajadusel Sinu sõiduki tasuta pukseerime.

4

Koostööpartner hindab sõiduki kahjustusi ja edastab otsuse langetamiseks vajalikud materjalid kindlustusele.

5

Koostööpartner teeb Sinu sõiduki korda. Remonttööde ajaks väljastatakse Sulle soovi korral asendussõiduk.

Teavita kahjust

93% meie klientidest on väga rahul sõiduki kahjukäsitlusega ja ütlevad, et BTA lahendab kahjud kiiresti ja kvaliteetselt.

Informatsioon juhtumi kohta

Lisainfo ja kahjudokumendid

Kui keegi saab liiklusõnnetuses vigastada, toimi järgmiselt:
Helista koheselt hädaabinumbril 112 ning kutsu sündmuskohale politsei ja kiirabi. Samuti, kui võimalik, osuta vigastatud isiku(te)le esmaabi.
Liiklusõnnetuse asjaolude väljaselgitamisel on abiks fotod, seetõttu, kui võimalik, pildista sõidukit kohe pärast õnnetust (ilma sõiduki(te) asukohta muutmata) ja kui võimalik, täpsusta tunnistajate kontaktandmed.
Kui Sul on BTA liikluskindlustuse poliis, helista koheselt meie klienditeeninduse telefonil +372 5 68 68 668 ning teavita meid õnnetusest. Kõne käigus anname ka täpsemad juhised edasiseks.
Täida sündmuskohal vajalikud dokumendid, abista politsei ja kiirabi töötajaid dokumentide täitmisel, andes korrektset ja täpset informatsiooni õnnetuse kohta.
Kui õnnetuse raames põhjustati Sulle kahju, esita kahjuavaldus.

Kui liiklusõnnetuses ei saanud keegi viga, toimi järgmiselt:

Kui õnnetuses said viga üksnes kaks sõidukit ning mõlemad sõidukijuhid saavad omavahel õnnetuse põhjustaja ja muude asjaolude osas kokkuleppele; sealjuures kolmandatele osapooltele kahju ei põhjustatud ja sõidukite kahjustused ei ole sellised, mis keelaksid sõidukiga edasi sõita, siis täitke liiklusõnnetuse teate vorm või kirjeldage õnnetuse asjaolusid kirjalikult vabas vormis ning allkirjastage see.

Oluline, et jätaksid endale koopia kõigist dokumentidest, sest liiklusõnnetuse teade või vabas vormis kirjapandud sündmuste kirjeldus on vajalik esitada kindlustusandjale. Kahju põhjustaja peab kindlustusseltsile kahjust teatama esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 5 päeva peale õnnetuse toimumist.
Kuna liiklusõnnetuse asjaolude väljaselgitamisel on fotod oluliseks abiks, siis pildista võimalusel sõidukeid kohe peale õnnetust toimumist (nende asukohta muutmata) ning, kui võimalik, täpsusta tunnistajate kontaktandmed.

Fotod ja seletused lisatakse kindlustusjuhtumi dokumentide hulka.
Politsei (telefoninumbril 112) tuleb kutsuda juhul, kui liiklusõnnetuse osapooled ei jõua kokkuleppele; kui kahjukannataja ei ole teada või kui kahju põhjustajat ei ole sündmuskohal.
Kui Sul on BTA liikluskindlustuse poliis, siis sõltumata sellest, kas oled kannatanu või põhjustaja, helista koheselt meie klienditeeninduse telefonil +372 5 68 68 668 ning teavita meid õnnetusest. Kõne käigus anname ka täpsemad juhised edasiseks.
Kui õnnetuse raames põhjustati Sulle kahju, esita kahjuavaldus.

Sõiduki varguse või vandalismi korral, toimi järgmiselt:
Helista telefoninumbril 112 ning kutsu politsei. 
Helista esimesel võimalusel meie klienditeeninduse telefonil (+372) 5 68 68 668 ning teavita meid juhtunust. Kõne käigus anname ka täpsemad juhised edasiseks.
Muudel juhtudel või kui vajad BTA Autoabi teenuseid, helista meie klienditeeninduse telefonil (+372) 5 68 68 668 esimesel võimalusel, et teavitada õnnetusest ja saada juhised edasiseks toimimiseks.

  • Helista kohalikul hädanumbril, et kutsuda sündmuskohale politsei ning vajadusel ka kiirabi.

  • Kuna liiklusõnnetuse asjaolude väljaselgitamisel on fotod oluliseks abiks, siis pildista võimalusel õnnetuses osalenud sõidukeid nende asukohta muutmata. Lisaks, täpsusta võimalusel tunnistajate kontaktandmed. Fotod ja seletused tuleb lisada kindlustusjuhtumi dokumentide hulka.

  • Täitke kohapeal blankett "Teade liiklusõnnetusest" olenemata sellest, kas sündmuskohale on kutsutud politsei. Kui oled kannatanu, siis ära allkirjasta ühtegi dokumenti enne, kui Sa ei ole veendunud, millele täpselt alla kirjutad!

  • Politsei ja kiirabi töötajatel on vajalik täita asjassepuutuv dokumentatsioon, abista neid, andes korrektset ja täpset informatsiooni juhtunu asjaolude kohta.

  • Kui Sul on BTA liikluskindlustuse poliis, siis sõltumata sellest, kas oled kannatanu või põhjustaja, helista koheselt meie klienditeeninduse telefonil +372 5 68 68 668 ning teavita meid õnnetusest. Kõne käigus anname ka täpsemad juhised edasiseks toimimiseks.

  • Kui õnnetuse raames põhjustati Sulle kahju, esita kahjuavaldus teise sõiduki kindlustusandja esindaja kaudu Eestis. Täpsema ülevaate esindavatest kindlustusfirmadest leiad Eesti Liikluskindlustuse Fondi (LKF) kodulehelt.

 • Blankett "Teade liiklusõnnetusest" on kasutusel samasuguse ülesehitusega kogu Euroopas, seega vajadusel kasuta eesti keelset "Teade liiklusõnnetusest" blanketti teate vormi põhjaks.

Alates 2015. aasta 1. jaanuarist saab liiklusõnnetuses kannatanu pöörduda oma kindlustusandja poole. Sul on võimalus valida endale parim ja mugavaim kahjukäsitlus BTA-s ning Sa ei pea enam pöörduma süüdlase kindlustusseltsi poole.

BTA saab kindlustusandjana hüvitada Sulle tekkinud kahju, kui Sinu poolt on täidetud kõik järgnev:
1) kahju hüvitamise nõue on esitatud 30 päeva jooksul alates kahju tekkimise hetkest;
2) kindlustusjuhtumite tagajärjel ei ole tekkinud isikukahju;
3) kindlustusjuhtumis osalenud sõidukite põhiasukoht on Eesti;
4) kindlustushüvitise summa ei ületa 10 000 eurot;
5) kindlustusjuhtumi asjaolud on selged ehk kahjustatud isik, kindlustusvõtja, kindlustatud isik või kindlustusandjad saavutavad kokkuleppe selles, kes vastutab kahju põhjustamise eest.

Hüvitamiseks tuleb siiski pöörduda põhjustaja seltsi poole, kui vastutuse jagunemist ei ole võimalik üheselt tuvastada või õõnetuses on vigastada saanud ka inimesed. Üldjuhul ilmnevad need välistavad asjaolud suhteliselt kiiresti ning sellisel juhul jätkub kahjukäsitlus vastutava kindlustusandja juures.

Liiklusõnnetuse kannatanul on õigus kahju käsitlemisele oma kindlustusandja ehk BTA juures.

Pakume mugavat ja kiiret kahjukäsitlust ning Teile parimat lahendust!

Liiklusõnnetuse teatel soovitame täita kõik väljad, kuna see kiirendab käsitluse protsessi. Kindlasti tasub enne täitmist lugeda iga küsimus põhjalikult läbi, et teatel olev informatsioon oleks korrektne. Uued liiklusõnnetuse teated on kahepoolsed, mis tähendab, et paberi teine pool tuleb samuti täita ja allkirjastada. Kui jääd liiklusõnnetuse teadet täites hätta, võta kindlasti ühendust enda kindlustusandjaga.

Kui sattud liiklusõnnetusse välismaal, soovitame võõrkeelset liiklusõnnetuse teadet täites  võtta kõrvale eesti keelse vormi, sest liiklusõnnetuse teate blanketid on kõikides riikides samasugused. Võimalusel tee pilt ka teise osapoole liikluskindlustuse poliisist ja juhiloast.

Omavastutust ei pea tasuma loomale otsasõidu korral, kui tegemist on esimese loomale otsasõiduga poliisi kehtivuse jooksul. Samuti on salongiklaaside remont ja vahetus ilma omavastutuseta. Lisaks saad osta kaskokindlustusele juurde lisariski, mille korral ei pea Sa tasuma omavastutust, kui oled põhjustanud liiklusõnnetuse. Eelduseks on, et juhtum on sündmuskohal korrektselt vormistatud ning Sa ei ole poliisi jooksul varasemalt omavastuse vaba kahjukäsitlust saanud - seda saab kasutada poliisi jooksul ühe korra.

Autoabi teenuse kasutamiseks helista numbrile +372 5 68 68 668. Samuti saad autoabi mugavalt tellida siit
BTA Autoabi kohta saad lisaks lugeda siit

Liikluskindlustuse raames kindlustatakse sõiduki valdaja vastutus kolmandale isikule kahju tekitamises. See tähendab, et liikluskindlustuse raames hüvitatakse kahju põhjustaja liikluskindlustuse seltsi poolt kahjud kannatada saanud isikule. Selleks, et saaksid kindlustusest hüvitist ka olukorras, kui oled ise kahjujuhtumi põhjustaja, soovitame vormistada kasko kindlustuse.

Kannatanu saab enamasti pöörduda juhtumi käsitlemiseks enda kindlustusandja poole. Siiski teatud olukordades ei saa kannatanu selts juhtumit käsitleda. Selliseks on näiteks olukord, kui mõni inimene sai liiklusõnnetuses kannatada. Samuti ka siis, kui osapooled ei ole süülisuses samal seisukohal. Kui kahtled, kelle poole pöörduda, helista kindlustusse ja küsi nõu. 

Suurele loomale otsasõidu korral tuleb sellest teavitada keskkonnainspektsiooni, infonumbril 1313. Väikese looma puhul tuleb helistada maanteeinfo numbrile 1510. Pärast nende teavitamist helista kindlasti ka kindlustusse.

Kui tundmatu isik on tekitanud kahju, tuleb sellest kindlasti teavitada politseid. Pärast politsei poole pöördumist, teavita juhtunust kindlasti ka kindlustust.

Teavita õnnetusest kindlasti politseid – politsei kutsub võimaluse korral ka teise osapoole sõiduki juurde, et saaksite kahjujuhtumi kirjalikult fikseerida. Seejärel teavita enda kindlustusandjat. NB! Kindlasti ära lahku sündmuskohalt.

Kindlasti tuleb ka täkke korral pöörduda klaasiteenindusse. Täkkest võib kiiresti areneda mõra – piisab vaid pisikesest temperatuuri muutusest ja esiklaasil on väikese täkke asemel märksa suurem kahjustus. BTA koostööpartnerid suudavad kiiresti täkke parandada ning sellisel juhul ei ole sõiduki esiklaasi vahetamine vajalik.

Omavastutuse summa tuleb tasuda pärast remonttööde teostamist otse remondiettevõttele.

{{coveredPopup.title}}

{{coveredPopup.description}}

{{item.badge}}
{{item.title}}
{{formattedPrice(item.price)}}
{{item.title}}
{{sparsePrice(price, true)}} €

{{coveredPopup.title}}

{{coveredPopup.descriptionCasco}}

{{coveredPopup.descriptionMtpl}}

btar_deductible Kasko
{{title | translate}} {{value}}
Kindlustuskaitsed

Hüvitame BTA kindlustuses liikluskindlustuse sõlminud isiku poolt tekitatud liikluskahju ning ravikulud raviasutuses kolmandatele isikutele (teiste sõidukite omanikud, jalgratturid, jalakäijad) ja kahjustused kolmandate isikute varale.

{{coveredInfoTextMtplWithRoadAssistance}}

{{value | translate}}

{{coveredPopup.title}}

{{coveredPopup.description}}

{{translation('one_property_covered_deductible')}} {{coveredPopup.deductible}} €
{{translation('one_property_covered_risks')}}
{{localized(value.tooltipDescription)}}

Telli meeldetuletus

{{productReminderMessage}} {{productReminderDate}}.

Olen nõus saama BTA eripakkumisi ja uudiskirju
popup_year_of_driver_license
btar_popup_vehicle_data

{{ fieldsPopupHeading }}

{{ cmsFields.youngestDriver.label }}
btar_age_not_in_range
no_youngest_driver_age_error_message
{{ cmsFields.drivingExperience.label }}
no_driving_experience_error_message
{{ cmsFields.territory.label }}
no_territory_error_message
{{ cmsFields.drivingExperienceLessThanThreeYears.label }}
no_driving_experience_lt_3_years_error_message
{{popup.textTitle}}
Palun oota!

Meil läheb üks hetk, et kalkuleerida Sulle parim pakkumine.

Lisa sõiduki fotod

Piltide üleslaadimine on imelihtne! Lae sõiduki pildid kohe üles ja täielik kindlustuskaitse on tagatud.