Sõidukikahju
Kiire ja lihtne kahjukäsitlus!

Mida teha õnnetuse korral?

1

Tee pildid sündmuskohal enda sõidukist ja teistest kahjustatud objektidest ning kui asud teel, tee pildid ka liiklust reguleeritavatest märkidest. Vajadusel helista häirekeskusesse telefonil 112.

2

Helista meile ööpäevaringselt klienditoe numbrile +372 5 68 68 668 või teavita kahjust e-kirja teel kahjud@bta.ee või täites kahjuteate

3

Nõustame Sind juhtumi vormistamisel ja valime välja sobiva koostööpartneri, kuhu vajadusel Sinu sõiduki tasuta pukseerime.

4

Koostööpartner hindab sõiduki kahjustusi ja edastab otsuse langetamiseks vajalikud materjalid kindlustusele.

5

Koostööpartner teeb Sinu sõiduki korda. Remonttööde ajaks väljastatakse Sulle soovi korral asendussõiduk

Teavita kahjust

93% meie klientidest on väga rahul sõiduki kahjukäsitlusega ja ütlevad, et BTA lahendab kahjud kiiresti ja kvaliteetselt.

Informatsioon juhtumi kohta

Valisime Sinu jaoks parimad partnerid
Pidevalt kontrollime teostatud tööde kvaliteeti
96% klientidest on meie partnerite teenustega väga rahul
Tehtud tööd teostatakse kokkulepitud ajal ja kvaliteetselt.

Lisainfo ja kahjudokumendid

Kui keegi saab liiklusõnnetuses vigastada, toimi järgmiselt:
Helista koheselt hädaabinumbril 112 kutsumaks sündmuskohale politsei ja kiirabi, ning kui võimalik, osuta esmaabi vigastatud isikule.
Liiklusõnnetuse asjaolude väljaselgitamisel on abiks fotod, seetõttu, kui võimalik, pildista sõidukit kohe pärast õnnetust (ilma sõiduki(te) asukohta muutmata) ja kui võimalik, täpsusta tunnistajate kontaktandmed.
Kui Sul on BTA liikluskindlustuse poliis, helista koheselt meie klienditeeninduse telefonil +372 5 68 68 668 ning teavita meid õnnetusest. Kõne käigus anname ka täpsemad juhised toimimiseks.
Täida sündmuskohal vajalikud dokumendid, abista politsei ja kiirabi töötajaid dokumentide täitmisel, andes korrektset ja täpset informatsiooni õnnetuse kohta.
Kui õnnetuse raames põhjustati Sulle kahju, esita kahjuavaldus.

Kui liiklusõnnetuses ei saanud keegi viga, toimi järgmiselt:

Kui õnnetuses said viga üksnes kaks sõidukit ning kui mõlemad sõidukijuhid saavad omavahel õnnetuse põhjustaja ning muude asjaolude osas kokkuleppele, kolmandatele osapooltele kahju ei põhjustatud ja sõidukite kahjustused ei ole sellised, mis keelaksid sõidukiga edasi sõita, täitke liiklusõnnetuse teate vorm või kirjeldage asjaolud kirjalikult vabas vormis ning allkirjastage. Jäta endale koopia dokumentidest, sest liiklusõnnetuse teade või vabas vormis kirjapandud sündmuste kirjeldus on vajalik esitada kindlustusandjale. Kahju põhjustaja peab kindlustusseltsile kahjust teatama esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 5 päeva jooksul pärast õnnetust.
Liiklusõnnetuse asjaolude väljaselgitamisel on abiks fotod, seetõttu, kui võimalik, pildista sõidukit kohe pärast õnnetust (ilma sõiduki(te) asukohta muutmata) ja kui võimalik, täpsusta tunnistajate kontaktandmed. Fotod ja seletused lisatakse kindlustusjuhtumi dokumentide hulka.
Politsei (112) tuleb kutsuda juhul kui liiklusõnnetuse osapooled ei jõua kokkuleppele, kui kahjukannataja ei ole teada või kui kahju põhjustajat ei ole sündmuskohal.
Kui Sul on BTA liikluskindlustuse poliis, siis sõltumata sellest, kas oled kannatanu või põhjustaja, helista koheselt meie klienditeeninduse telefonil +372 5 68 68 668 ning teavita meid õnnetusest. Kõne käigus anname ka täpsemad juhised toimimiseks.
Kui õnnetuse raames põhjustati Sulle kahju, esita kahjuavaldus.

Sõiduki varguse või vandalismi korral, toimi järgmiselt:
Helista Politsei telefonil 112.
Helista esimesel võimalusel meie klienditeeninduse telefonil (+372) 5 68 68 668 ning teavita meid juhtunust. Kõne käigus anname ka täpsemad juhised toimimiseks.Muudel juhtudel või kui vajad BTA Autoabi teenuseid, helista meie klienditeeninduse telefonil (+372) 5 68 68 668 esimesel võimalusel, et teavitada õnnetusest ja saada juhised edasiseks toimimiseks.

  • Helista kohalikul hädanumbril, et kutsuda sündmuskohale politsei või vajadusel ka kiirabi.

  • Liiklusõnnetuse asjaolude väljaselgitamisel on abiks fotod, seetõttu, kui võimalik, pildista sõidukit kohe pärast õnnetust (ilma sõiduki(te) asukohta muutmata) ja kui võimalik, täpsusta tunnistajate kontaktandmed. Fotod ja seletused lisatakse kindlustusjuhtumi dokumentide hulka.

  • Helista kohalikul hädanumbril, et kutsuda sündmuskohale politsei või vajadusel ka kiirabi.

  • Liiklusõnnetuse asjaolude väljaselgitamisel on abiks fotod, seetõttu, kui võimalik, pildista sõidukit kohe pärast õnnetust (ilma sõiduki(te) asukohta muutmata) ja kui võimalik, täpsusta tunnistajate kontaktandmed. Fotod ja seletused lisatakse kindlustusjuhtumi dokumentide hulka.

  • Täitke kohapeal blankett "Teade liiklusõnnetusest" olenemata sellest, kas sündmuskohale on kutsutud politsei. Kui oled kannatanu, siis ära allkirjasta ühtegi dokumenti enne, kui Sa ei ole veendunud, millele täpselt alla kirjutad!

  • Politsei ja kiirabi töötajatel on vajalik täita asjassepuutuv dokumentatsioon, abista neid, andes korrektset ja täpset informatsiooni juhtunu asjaolude kohta.

  • Kui Sul on BTA liikluskindlustuse poliis, siis sõltumata sellest, kas oled kannatanu või põhjustaja, helista koheselt meie klienditeeninduse telefonil +372 5 68 68 668 ning teavita meid õnnetusest. Kõne käigus anname ka täpsemad juhised toimimiseks.

  • Kui õnnetuse raames põhjustati Sulle kahju, esita kahjuavaldus teise sõiduki kindlustusandja esindaja kaudu Eestis. Täpsema ülevaate esindavatest kindlustusfirmadest leiad Eesti Liikluskindlustuse Fondi (LKF) kodulehelt.

  • Blankett "Teade liiklusõnnetusest" on kasutusel samasuguse ülesehitusega kogu Euroopas, seega vajadusel kasuta eesti keelset "Teade liiklusõnnetusest" blanketti teate vormi põhjaks.

Alates 2015. aasta 1. jaanuarist saab liiklusõnnetuses kannatanu pöörduda oma kindlustusandja poole. Sul on võimalus valida endale parim ja mugavaim kahjukäsitlus BTA-s ning Te ei pea enam põõrduma süüdlase kindlustusseltsi poole.

BTA kindlustusandjana saab tekkinud kahju Sulle hüvitada, kui on täidetud kõik järgnevad asjaolud:
1) kahju hüvitamise nõue on esitatud 30 päeva jooksul alates kahju tekkimise hetkest;
2) kindlustusjuhtumite tagajärjel ei ole tekkinud isikukahju;
3) kindlustusjuhtumis osalenud sõidukite põhiasukoht on Eesti;
4) kindlustushüvitise summa ei ületa 10 000 eurot;
5) kindlustusjuhtumi asjaolud on selged ehk kahjustatud isik, kindlustusvõtja, kindlustatud isik või kindlustusandjad saavutavad kokkuleppe selles, kes vastutab kahju põhjustamise eest.

Hüvitamiseks tuleb siiski pöörduda põhjustaja seltsi poole, kui vastutuse jagunemist ei ole võimalik üheselt tuvastada või on saanud õnnetuses vigastada inimesed. Üldjuhul ilmnevad need välistavad asjaolud suhtelistelt kiiresti ning sellisel juhul jätkub kahjukäsitlus vastutava kindlustusandja juures.

Liiklusõnnetuse kannatanul on õigus kahju käsitlemisele oma kindlustusandja ehk BTA juures.

Pakume mugavat ja kiiret kahjukäsitlust ning Teile parimat lahendust!

Liiklusõnnetuse teatel soovitame täita kõik väljad, kuna see kiirendab käsitluse protsessi. Kindlasti tasub enne täitmist lugeda iga küsimus põhjalikult läbi, et teatel olev informatsioon korrektne oleks. Uued liiklusõnnetuse teated on kahepoolsed, mis tähendab, et paberi teine pool tuleb ka täita ja allkirjastada. Kui jääd liiklusõnnetuse teadet täites hätta, võta kindlasti ühendust enda kindlustusandjaga.

Kui sattud liiklusõnnetusse välismaal, soovitame võõrkeelset liiklusõnnetuse teadet täites kõrvale võtta eesti keelse vormi, sest liiklusõnnetuse teate blanketid on kõikides riikides samasugused. Võimalusel tee pilt ka teise osapoole liikluskindlustuse poliisist ja juhiloast.

Omavastutust ei pea tasuma loomale otsasõidu korral, kui tegemist on esimese loomale otsasõiduga poliisi kehtivuse jooksul. Samuti on salongiklaaside remont ja vahetus ilma omavastutuseta. Lisaks saad osta kaskokindlustusele juurde lisariski, mille korral ei pea Sa tasuma omavastutust, kui oled põhjustanud liiklusõnnetuse. Eelduseks on, et juhtum on sündmuskohal korrektselt vormistatud ning Sa ei ole poliisi jooksul varasemalt omavastuse vaba kahjukäsitlust saanud - seda saab kasutada poliisi jooksul ühe korra.

Autoabi teenuse kasutamiseks tuleb helistada numbrile +372 5 68 68 668. BTA Autoabi kohta saad lisaks lugeda siit

Liikluskindlustuse raames kindlustatakse sõiduki valdaja vastutus kolmandale isikule kahju tekitamises. See tähendab, et liikluskindlustuse raames hüvitatakse põhjustaja liikluskindlustuse seltsi poolt kahjud kannatada saanud isikule. Selleks, et saaksid kindlustusest hüvitist ka olukorras, kui oled ise kahjujuhtumi põhjustaja, soovitame vormistada kasko kindlustuse.

Kannatanu saab enamasti pöörduda juhtumi käsitlemiseks enda kindlustusandja poole. Siiski teatud olukordades ei saa kannatanu selts juhtumit käsitleda - näiteks juhul, kui mõni inimene sai liiklusõnnetuses kannatada või siis, kui osapooled ei ole süülisuses samal seisukohal. Kui kahtled, kelle poole pöörduda, helista kindlustusse ja Sind nõustatakse.

Suurele loomale otsasõidu korral teavitamiseks tuleb helistada keskkonnainspektsiooni info numbrile 1313. Väikese looma puhul tuleb tuleb helistada maanteeinfo numbrile 1510. Pärast seda helista kindlasti ka kindlustusse.

Kui tundmatu isik on tekitanud kahju, tuleb sellest kindlasti teavitada politseid. Pärast politsei teavitamist, teavita kindlasti ka kindlustust.

Teavita õnnetusest kindlasti politseid – politsei kutsub võimaluse korral teise osapoole sõiduki juurde, et saaksite kahjujuhtumi kirjalikult fikseerida. Seejärel teavita enda kindlustusandjat. Kindlasti ära lahku sündmuskohalt.

Kindlasti tuleb ka täkke korral pöörduda klaasiteenindusse. Täkkest võib kiiresti areneda mõra – piisab vaid pisikesest temperetuuri muutusest ja esiklaasil on väikese täkke asemel märksa suurem kahjustus. BTA koostööpartnereid suudavad täkke parandada kiiresti ja sõiduki esiklaasi vahetamine ei olegi vajalik.

Omavastutuse tuleb tasuda pärast remonttööde teostamist otse remondiettevõttele.

{{coveredPopup.title}}

{{coveredPopup.description}}

{{item.badge}}
{{item.title}}
{{formattedPrice(item.price)}}
{{item.title}}
{{sparsePrice(price, true)}} €

{{coveredPopup.title}}

{{coveredPopup.descriptionCasco}}

{{coveredPopup.descriptionMtpl}}

Omavastutus Kasko
{{title | translate}} {{value}}
Kindlustuskaitsed

Hüvitame BTA kindlustuses liikluskindlustuse sõlminud isiku poolt tekitatud liikluskahju ning ravikulud raviasutuses kolmandatele isikutele (teiste sõidukite omanikud, jalgratturid, jalakäijad) ja kahjustused kolmandate isikute varale.

{{coveredInfoTextMtplWithRoadAssistance}}

{{value | translate}}

{{coveredPopup.title}}

{{coveredPopup.description}}

{{translation('one_property_covered_deductible')}} {{coveredPopup.deductible}} €
{{translation('one_property_covered_risks')}}
{{localized(value.tooltipDescription)}}

Telli meeldetuletus

{{productReminderMessage}} {{productReminderDate}}.

Olen nõus saama BTA eripakkumisi ja uudiskirju
popup_year_of_driver_license
btar_popup_vehicle_data

{{ fieldsPopupHeading }}

{{ cmsFields.youngestDriver.label }}
btar_age_not_in_range
no_youngest_driver_age_error_message
{{ cmsFields.drivingExperience.label }}
no_driving_experience_error_message
{{ cmsFields.territory.label }}
no_territory_error_message
{{ cmsFields.drivingExperienceLessThanThreeYears.label }}
no_driving_experience_lt_3_years_error_message
Palun oota!

Meil läheb üks hetk, et kalkuleerida Sulle parim pakkumine.

Lisa sõiduki fotod

Piltide üleslaadimine on imelihtne! Lae sõiduki pildid kohe üles ja täielik kindlustuskaitse on tagatud.