Õnnetusjuhtumikindlustus
Õnnetused juhtuvad. Ole ettevaatav, kindlusta!

Turvatunne kõikides olukordades

Lai riskide valik


Paindlik kindlustuslahendus


Kehtib kogu maailmas

Lisainfo ja kindlustustingimused

Õnnetusjuhtumikindlustus on töötajate poolt kõrgelt hinnatud boonus, mida pakuvad tööturul olevad tööandjad oma sotsiaalkindlustuse, stiimuli, ja lojaalsuse edendamise kavade raames.

Õnnetusjuhtumikindlustus näeb ette ravikulude hüvitamist vigastuste korral, hüvitusi töövõimetuse korral ja hüvitisi protsendina kindlustuskattest vastavalt vigastuse tõsidusele. Õnnetusjuhtumikindlustuse katvus võib samuti hõlmata nii kriitiliste tervislike seisundite riski, mis tähendab hüvitise maksmist juhul, kui patsiendil on diagnoositud südameinfarkt, rabandus, vähk või mistahes muu tõsine seisund, ioniseeriva kiirgusega kokkupuute riski juhtudel, kui töötajad käitavad mistahes süsteeme, mis võivad põhjustada ioniseeriva kiirguse kokkupuutega seotud haigusseisundi, kui ka lisakindlustuseks teisi riske.

Õnnetusjuhtumi korral funktsioneerib õnnetusjuhtumikindlustuse poliis olulise rahalise toetusena teie töötajatele.

Valuraha
Hüvitis erinevate vigastuste puhu, näiteks luumõrad, nihestumine, lõikehaavad, jne.

Ravikulud
Hüvitame meditsiinitoimingute ning ambulatoorse raviga või raviga statsionaaris jaoks arsti poolt ette nähtud protseduuridega seotud kulud. Hüvitatakse ainult Eesti Vabariigi meditsiiniasutuste, ettevõtete ja praksiste registrisse kantud meditsiiniasutustes saadud raviga seotud kulud.

Päevaraha
Päevaraha Hüvitame kulud (kindlustuslepingus fikseeritud ulatuses) iga töövõimetuse päeva kohta, kui õnnetusest tingitud ajutine töövõimetus kestab kauem, kui seitse tööpäeva (kui lepingus pole kokku lepitud teisiti).

Haiglakulud
Hüvitame kulud (kindlustuslepingus fikseeritud ulatuses) iga haiglas veedetud päeva kohta, kui haiglaravi kesta kauem kui 24 järjestikust tundi.

Maksed maiustuste, puuvilja või laste kino eest*
Hüvitame maiustuste, puuvilja või kino või loomaaiapiletite hinna lastele (alla 17-aasta), kes on sattunud õnnetusse ja saanud vigastada.

Erajuhendaja teenustega setud kulud*
Hüvitame erajuhendajaga seotud fikseeritud kulud (alla 17-aasta), kui laps pole suuteline käima koolis kolm või enam nädalat ja jääks seetõttu õpingutes maha.

Õpingutega seotud taskuraha*
Kui surmajuhtum esineb õnnetuse tagajärjel või sellele järgneva ühe aasta jooksul, hüvitame kõrgema haridusasutuse teenustega seotud kulud ühe bioloogilise või adopteeritud lapse puhul (alla 24 eluaasta). Hüvitatakse kolme aasta õppemaks, kuid ainult seni, kuni laps on alla 27 aasta vana.

Kindlustus kriitiliste meditsiiniliste seisundite vastu
Maksame hüvitist mistahes järgnevate terviseseisundite puhul: südameinfarkt, rabandus, vähk, krooniline neerukahjustus, halvatus, skleroos, I tüüpi diabeet, AIDS.

Püsiv puue
Püsiva puude tekkimisel kindlustuspoliisi kehtimise ajal õnnetuse tagajärjel või ühe aasta jooksul pärast õnnetust, katame kindlustuskuludest 100%.

Surm
Surmajuhtumi korral õnnetuse tagajärjel kindlustuspoliisi kehtimise ajal või ühe aasta jooksul pärast õnnetust, katame kindlustuspoliisis määratud isikule (pärija) 100% kindlustuskuludest.

Matusekulud
Katame matuseteenustega, nagu kirstu ostmine, matmine või kremeerimine, säilmete transportimine, surnukuuri teenused, hauakivi ostmine ja paigaldamine, seotud kulud, kui need on kantud Eesti Vabariigis.

*Ainult BTA's

Sportimisel juhtuvad sageli õnnetused ja tekkivad vigastused. Kui tegeled spordiga ja oled muidu liikuva eluviisiga, on mõistlik ennast kindlustada.

Õnnetusjuhtumikindlustuse kehtivuse territooriumi võib määrata vastavalt Sinu vajadustele ja nõudmistele:


Eesti,
Euroopa,
kogu maailm.
Võtka kindlasti arvesse asjaolu, et minnes reisile või töölähetusse väljaspool Eestit, tuleks lisaks vormistada Reisikindlustus.

Õnnetusjuhtumikindlustuse kehtivusaja saate valida lähtuvalt vajadustest:
24 tundi;
tööajal, sh transport kodu ja töö vahel;
treeningute ajal;
jms.
Lepingu kindlustusperiood võib olla 1 kuust kuni aastani.

Teabedokument
Õnnetusjuhtumi kindlustustingimused
Tingimused nr EE6-1
kehtivus alates 04.07.2017

Tingimuste nr EE6-1 Lisad
kehtivus alates 04.07.2017
Lisa nr 1
Õnnetusjuhtumikindlustuse püsiva puude hüvitise tabel

Lisa nr 2
Õnnetusjuhtumikindlustuse valuraha väljamaksemäärade tabel

Lisa nr 3
Õnnetusjuhtumi tagajärjed, seoses millega makstakse kindlustatule välja ravikulud, päevaraha ja haigusraha

Lisa nr 4
Kriitiliste haiguste kindlustamise tingimused

Tingimused nr 6-EE
kehtivus alates 01.02.2011 kuni 03.07.2017

Tingimuste nr 6-EE lisad
kehtivus alates 01.02.2011 kuni 03.07.2017
Lisa nr 1
Õnnetusjuhtumikindlustuse valuraha väljamaksemäärade tabel Nr.1

Lisa nr 2
Õnnetusjuhtumikindlustuse valuraha väljamaksemäärade tabel Nr.1a

Lisa nr 3
Õnnetusjuhtumikindlustuse valuraha väljamaksemäärade tabel Nr.2

Lisa nr 4
Õnnetusjuhtumikindlustuse püsiva puude hüvitise tabel

Lisa nr 5
Õnnetusjuhtumi tagajärjed, seoses millega makstakse kindlustatule välja ravikulud, päevaraha ja haigusraha

Lisa nr 6
Kriitiliste haiguste kindlustamise tingimused

Kindlustuse üldtingimused
Tingimused nr GC 2019.0
kehtivus alates 01.07.2019

Tingimused nr GC-2012
effective as of 01.12.2011 till 30.06.2019

Võtan ühendust

Täida avaldus ning me võtame Sinuga soovitud teemal ühendust.

Tärniga väljad on kohustuslikud.

Soovin saada personaalseid pakkumisi ja turundusinfot BTA-lt e-posti teel. {{getInTouchModule.applyCheckboxType('not_required')}} get_in_touch_agree_data_processing
{{getInTouchModule.applyPhoneRequired(true)}}

{{coveredPopup.title}}

{{coveredPopup.description}}

{{item.badge}}
{{item.title}}
{{formattedPrice(item.price)}}
{{item.title}}
{{sparsePrice(price, true)}} €

{{coveredPopup.title}}

{{coveredPopup.descriptionCasco}}

{{coveredPopup.descriptionMtpl}}

Omavastutus Kasko
{{title | translate}} {{value}}
Kindlustuskaitsed

Hüvitame BTA kindlustuses liikluskindlustuse sõlminud isiku poolt tekitatud liikluskahju ning ravikulud raviasutuses kolmandatele isikutele (teiste sõidukite omanikud, jalgratturid, jalakäijad) ja kahjustused kolmandate isikute varale.

{{coveredInfoTextMtplWithRoadAssistance}}

{{value | translate}}

{{coveredPopup.title}}

{{coveredPopup.description}}

{{translation('one_property_covered_deductible')}} {{coveredPopup.deductible}} €
{{translation('one_property_covered_risks')}}
{{localized(value.tooltipDescription)}}

Telli meeldetuletus

{{productReminderMessage}} {{productReminderDate}}.

Olen nõus saama BTA eripakkumisi ja uudiskirju
popup_year_of_driver_license
btar_popup_vehicle_data

{{ fieldsPopupHeading }}

{{ cmsFields.youngestDriver.label }}
btar_age_not_in_range
no_youngest_driver_age_error_message
{{ cmsFields.drivingExperience.label }}
no_driving_experience_error_message
{{ cmsFields.territory.label }}
no_territory_error_message
{{ cmsFields.drivingExperienceLessThanThreeYears.label }}
no_driving_experience_lt_3_years_error_message
Palun oota!

Meil läheb üks hetk, et kalkuleerida Sulle parim pakkumine.

Lisa sõiduki fotod

Piltide üleslaadimine on imelihtne! Lae sõiduki pildid kohe üles ja täielik kindlustuskaitse on tagatud.