Garantiikindlustus
Küsi BTAst ka garantiikindlustuse lahendusi!

Lisainfo ja kahjudokumendid

Garantiikindlustusega hüvitatakse garantii saajale kahju, kui garantii tellija ei täida nõuetekohaselt osaliselt või täies mahus enda lepingulisi kohustusi.

Hüvitatakse garantii saajale kahju, kui garantii tellija ei ole täitnud nõuetekohaselt garantii saaja korraldatud hanke tingimustest ja/või garantii saajaga sõlmitud lepingu tingimustest tulenevaid kohustusi.

Hüvitatakse garantii saajale kahju, kui garantii tellija ei täida nõuetekohaselt võetud kohustusi seoses teostatud tööde, osutatud teenustega.

Hüvitatakse garantii saajale kahju juhul, kui garantii tellija ei tagasta ettemakse summat ja seda ei kasutatud lepingus ettenähtud otstarbel.

Hüvitatakse garantii saajale kahju, kui garantii tellija ei täida nõuetekohaselt oma kohustusi garantiiperioodi ajal.

Hüvitatakse garantii saajale kahju, kui garantii tellija ei suuda täita reisiteenuste lepinguga võetud kohustusi.

Tingimused Nr. 1.1
kehtivus alates 01.01.2018

Võtan ühendust

Täida avaldus ning me võtame Sinuga soovitud teemal ühendust.

Tärniga väljad on kohustuslikud.