Reisikindlustus

Kui soovid rahulolevalt nautida oma reisi või soovid töölähetuses hingega oma tööle pühenduda, siis ära unusta tellida endale kaitset erinevate ja ootamatute ebameeldivuste üllatuste vastu! Reisikindlustus annab sulle kindlustunde ja kaitseb ettenägematute kulutuste eest, kui peaks mõni ebameeldiv õnnetusjuhtum juhtuma. BTA-st saab sinu tugi ja abi selles, et saaksid reisil olles kauaoodatud rõõmu ja rahulolu tunda!

Kuld ja VIP programmides hüvitatakse kulud, ka seoses Euroopa territooriumil toimunud terroraktiga, samuti ka kulud seotud reisitühistamisega või reisikatkestamisega.

Osta siit

Miks valida BTA reisikindlustus?

Meie eelised:

 • pakume kõige laiemat reisikindlustusprogrammide valikut, sh eraldi välja töötatud programme välismaale õppima suunduvatele tudengitele, kaugsõiduautojuhtidele ja väljaspool Eesti piire füüsilist tööd tegema minevatele isikutele;
 • BTA-l on oma reisiabiteenus. Helistades BTA reisiabiteenuse telefonile, saab klient igal ajahetkel kõige pädevamad ja üksikasjalikumad reisikindlustusalased nõuanded. 

Milliste riskide vastu on võimalik kindlustada?

Reisikindlustuse valimisel peaksite arvestama sihtkoha potentsiaalsete riskidega. Suurema riskiulatusega programmid pakuvad ka suuremaid hüvitisi, mistõttu soovitame kaugele välismaale sõites valida suurema katvusega paketi. Üksikasjalikku informatsiooni poliisiga kaetud riskide kohta leiate BTA reisikindlustuse tingimustest.

   
Peamised riskid:
 
       
Ravikulud
Katab välismaal osutatud meditsiiniteenustega seotud kulutused õnnetuste või ootamatu haigestumise korral, sealhulgas esmaabi, arsti poolt välja kirjutatud ravimite hinna, erakorraliste operatsioonide ja ravitoimingute hinna ning haiglasse transportimisega seotud kulud (hädaolukorras ka helikopteri tasu). Kui klient satub haiguse või õnnetuse tõttu haiglasse ja ei saa asukohariiki ettenähtud ajal naasta, kaetakse uue pileti või piletite väljavahetamisega seotud kulud.
Erakorraline hambaravi
Lähtuvalt kindlustuspoliisis täpsustatud summast kaetakse valuvaigistite ostuhind, hambaravi ajutiste meetmetega seotud kulud (röntgen, ravimid, ajutised plommid või hammaste väljatõmbamine).
Repatrieerimine
Katab lahkunu põrmu kodumaalne naasmiseks vajaliku transpordiga seotud kulud.
Meditsiiniline evakueerimine
Katab arsti poolt ette nähtud transpordi kulud välismaal asuvast haiglast kodumaal asuvasse haiglasse
Kulud kannatanu saatjale
Vajadusel kaetakse meditsiinilise personali kulud seoses kodumaale naasmisega, s.o meditsiiniline evakueerimine, mis ei ole võimalik ilma arsti või medõe abita.
Passi või ID-kaardi vargus või kaotamine
Lähtuvalt kindlustuspoliisis täpsustatud summast kaetakse transpordi- ja majutusega (hotell, toit) seotud kulud, mis on tekkinud passi või ID-kaardi uuendamisega välismaal ning passi või ID-kaardi uuendamisega seoses peetud telefonivestlusega kaasnevad kulud.
Õnnetusjuhtum surma või püsiva puude saabumisega
Kui õnnetuse tagajärjel toimub kannatanu püsiv puue või hukkumine, makstakse hüvitist lähtuvalt kindlustuspoliisis kokkulepitud summast.
Reisi tühistamine 
Teatud määral kaetakse reisi, piletite ja hotelliga seotud kulutused, kui reisimine pole võimalik näiteks tõsise haiguse, õnnetuse või muu poliisis toodud asjaolu tõttu.
Pagasi vargus, rööv, kahjustumine või hävinemine
Kui reisiteenuse pakkuja süül pagas varastatakse või läheb kaduma, makstakse hüvitist pagasi reaalse väärtuse ulatuses; kui pagas on kahjustunud, hüvitatakse selle parandamisega seotud kulutused või, kui parandamine pole võimalik, makstakse hüvitist pagasi tegeliku väärtuse ulatuses.
Pagasi viibimine
Katab peamiste esmatarbevahendite ja hügieenitoodete ning kohaliku kliimaga sobivate riiete ostuhinna; spordivarustuse viibimise korral katab kindlustus spordivarustuse rendihinna.
Kliendi vara sisaldava pagasi vargus
Katab teatud ulatuses esmatarbevahendite ja varastatud pagasi asendamiseks vajalike objektide ostuhinna.
Tsiviilvastutus
Katab teatud ulatuses kliendi poolt kolmanda osapoole tervisele, elule või varale põhjustatud kahju ning vajadusel ka kohtukulud.
Spordivarustuse kadumaminek, vargus või kahjustumine
Kui reisiteenuse pakkuja tõttu läheb spordivarustus kaduma või varastatakse, makstakse hüvitist lähtuvalt spordivarustuse tegelikust väärtusest; kui spordivarustus on kahjustunud kaetakse paranduskulud või, kui parandamine pole võimalik, spordivarustuse tegelik väärtus.
Õigusabi
Katab õigusabiga seotud kulud, kui klient on vastutustundetult eiranud riiklikke traditsioone ja aktsepteeritud käitumismaneere või on tahtmatult rikkunud seadusi ning põhjustanud kolmandale osapoolele kahju.
Lennu viibimine, tühistamine, pardale mittelubamine
Katab einete, hotelliteenuste, transporditeenuste ja reiside ümberplaneerimisega seotud kulud, uute lennupiletite ostmise ja reserveeritud hotelli mittejõudmisega seotud kulud, kui lennu viibimise tõttu pole võimalik järgmisele lennule jõuda.
Liiklusõnnetusest tingitud lennust mahajäämine
Katab uute piletite ja hotelliga seotud kulutused, kui broneeritud ja makstud hotelli saabumine pole õigeaegselt võimalik.
Ravikulud elukohariigis
Kui ravi jätkamine on vajalik ka pärast elukohariiki naasmist katab kindlustus ravi- ja taastusraviga seotud kulutused, sealhulgas haiglatasu kuni 14ks päevaks, röntgeni, diagnostika ja protseduurid, ravimite ja sidemete ning taastusravi protseduuride hinna.
Reisi katkemine
Kui klient peab pereliikme surma või haiglasse sattumise tõttu südamerabanduse või rabanduse põhjusel reisist loobuma katab kindlustus lennu- või rongipileti hinna ning reserveeritud, kuid kasutamata hotelliteenuste hinna.
Kliendi valduses oleva spordivarustuse vargus
Katab spordivarustuse tegeliku hinna.
Suusavarustuse purunemine, kahjustamine õnnetuse korral
Katab kahjud poliisis kokku lepitud summa ulatuses.

 

Täiendava turvalisuse nimel pakume kaitset täiendavate lisariskide vastu:
Lisatasu eest võime lisada reisikindlustusele mistahes lisariski või tõsta paketis oleva spetsiifilise riski summat.
Sport, ekstreemspordialad, sukeldumine
Tuleks märkida, et poliis ei hõlma automaatselt füüsilisi tegevusi ja spordialasid, mida seostatakse kõrgendatud riskidega, nagu suusatamine, lumelauasõit, hoki, jalgpall, snorkeldamine, ning spordialasid, kui nende eesmärgiks on võistlustel osalemine. Kui plaanite teha reisi ajal sporti või osaleda suure riskiga füüsilises tegevuses, peate poliisi valideerimiseks valima vastava lisakaitsemeetme.
Valuraha kindlustus
Kui õnnetus põhjustab kliendile kehavigastusi, hüvitatakse teatud osa asjaskohasest riskisummast lähtuvalt vigastuse tõsidusest, surma korral 100% riskisummast.
Haigla päevaraha
Kui klient satub pärast suusatamist või lumelauaga sõitmist haiglasse kauemaks kui 24 tunniks hüvitab kindlustus teatud osa haiglatasust iga haiglas veedetud päeva kohta.
Suletud suusaradade kindlustus
Kui suusakuurortid on tormi, laviinide või tuisu tõttu suletud hüvitab kindlustus teatud summa iga päeva kohta, mil suusatamine või lumelauaga sõitmine pole võimalik.
Reisi tühistamine töökoha kaotamise tõttu
Kui klient otsustab ootamatu töökaotuse tõttu tühistada täielikult kinni makstud reisi hüvitatakse reisile tehtud kulutused.
Loodusõnnetused
Kindlustuspoliisiga kaetud riskid (ravikulud, repatrieerimine, meditsiiniline evakueerimine, kindlustatud isikuga kaasas oleva isiku kulud, elukohariigis kantud ravikulud, passi- või ID-kaardi vargus või kaotamine, lennu viibimine või tühistamine) jäävad loodusõnnetuste puhul jõusse. See tähendab, et kui kannate üleujutuse, tormi, tulekahju, vulkaanipurske, tsunami või maavärina puhul asjassepuutuvate riskide raamistikku jäävad kulud

Milline on kindlustusterritoorium?

Reisikindlustuspoliisi kaitse kehtib poliisil märgitud territooriumil väljaspool Eesti Vabariiki. Reisikindlustuspoliisi ostes saate määrata järgnevad kehtivuspiirkonnad:

 • Euroopa (kõik Euroopa riigid, lisaks Türgi, Tuneesia, Egiptus, Iisrael, Kreeta, Küpros, Kanaari saared),
 • Läänemere piirkond (poliis kehtib Lätis, Leedus, Poolas, Taani, Norra, Soomes ja Rootsis),
 • Vene Föderatsioon või Valgevene,
 • kogu maailm. 

Milline on poliisi kehtivusaeg?

Sõltuvalt planeeritava sõidu või reisi pikkusest saate osta reisikindlustuspoliisi kehtivusega 1 - 365 päeva.

Kui käid regulaarselt ärireisidel, pakume sulle ühe aasta pikkust reisikindlustuspoliisi, mille raames tagatakse kõigile sinu reisidele kindlustuskaitset ühe aasta vältel. Sel juhul saad ise valida iga eraldi reisi maksimaalse pikkuse - see võib olla 30, 60 või 90 päeva sinu vabal valikul.

Poliisi sõlmimise võimalused

BTA poliise on võimalik soetada järgmistel viisidel:

 • täites avalduse BTA kodulehel; BTA teenindaja võtab Sinuga ühendust üksikasjaliku teave saamiseks, valmistab ette kindlustuspakkumuse ja saadab selle Sinu sisestatud e-posti aadressile;
 • helistades BTA Klienditeeninduskeskusesse numbrile (+372) 5 68 68 668. Kindlustuspoliisi eest on võimalik maksta ka telefonikõne ajal;
 • saates kirja BTA Klienditeeninduskeskusesse e-posti aadressil: bta@bta.ee või Skype: bta_kindlustus;
 • külastades BTA Klienditeeninduskeskuse kontorit personaalselt;
 • võttes ühendust BTA kindlustusagendiga;
 • võttes ühendust BTA partneri kindlustusmaakleriga;
 • pöördudes meie partnerite reisibüroode poole.

Täiendavaks turvalisuseks reisil - EHIC

ERKK ehk Euroopa Ravikindlustuskaart on kõikide Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna (Island, Norra, Liechtenstein) liikmesriikide, aga ka Šveitsi Konföderatsiooni ühtne dokument, mis annab nende riikide elanikele õiguse saada riigi poolt kinni makstud erakorralist ja vajalikku meditsiinilist abi mahus, milles see vastava riigi elanikele tagatud on. ERKK-i aktsepteeritakse välisriikide kliinikutes, mis kuuluvad antud riigi haigekassa süsteemi ja aktsepteerivad ERKK-i. Enne välismaal meditsiinilise abi saamiseks mõne raviasutuse poole pöördumist soovitame uurida, kas vastav raviasutus aktsepteerib ERKK-i.
ERKK kaardi saavad tasuta vormistada kõik Eesti Vabariigi elanikud ja see tuleks ilmtingimata ära vormistada enne välismaale minekut. Täpsemat infot ERKK kaardi vormistamise ja kättesaamise võimaluste kohta saad Haigekassa kodulehelt.

Milleks on vaja BTA reisikindlustust, kui ERKK kaart on juba vormistatud?

 • ERKK ei kata kliendi transpordi- ja repatrieerimiskulusid – need  võivad osutuda vägagi arvestatavaks summaks.
 • Isegi juhul, kui klient satub välismaa raviasutusse, kus aktsepteeritakse ERKK-i, peab ta ise kinni maksma omaosalustasud mahus, milles need vastavas riigis sätestatud on. Kui Eestis on ravitasud võrdlemisi madalad, siis Euroopas võivad vastavad tasud olla 10 või isegi rohkem korda suuremad.
 • ERKK-i alusel arstiabi saamiseks tuleb pöörduda riiklikku raviasutusse, mitte erakliinikusse, sest kaarti aktsepteeritakse ainult riiklikku süsteemi kuuluvates raviasutustes.
 • ERKK ei taga kaitset teiste võimalike riskide suhtes, mis võivad esineda välisreiside ja –sõitude ajal.

 

Näide ERKK-i ja reisikindlustuse vajalikkusest:

Eesti elanikul, kes viibis teises Euroopa Liidu riigis, halvenes järsult terviseseisund, mille tulemusena paigutati ta kliinikusse. Terviseseisundi paranemisel lubati tal naasta tema elukohariiki. Tema raviteenuste arve ulatus 24 000 euroni. 
Võttes arvesse, et Eesti Vabariigi elanikul oli kaasas ERKK, ei pidanud ta katma kogu summat isiklikest vahenditest. ERKK-iga kaeti 75 % ravikuludest (18 000 EUR). Ülejäänud 25% (6 000 EUR) oleks ta pidanud maksma ise, kui tal poleks sõlmitud BTA reisikindlustuspoliisi. Meditsiinilise evakueerimise kulud, mida ERKK ei kata, olid 4 300 EUR.
Kui antud isik ei oleks lisaks ERKK poolt tagatule soetanud BTA reisikindlustuspoliisi, oleks ta pidanud maksma välismaa kliinikus osutatud raviteenuste ja meditsiinilise evakuatsiooni eest Eestisse 10 300 EUR isiklikest vahenditest. Antud juhul kattis BTA kogu summa.

Kasulik informatsioon reisijatele

Enne reisile või ärireisile minemist soovitame:

 • uurida, kas vastavasse riiki sisenemiseks on tarvis vormistada sissesõiduviisa;
 • veenduda, et sinu pass kehtib kogu reisi vältel. Mõnes riigis on seadusega sätestatud, et pass peab kehtima veel vähemalt kolm või isegi kuus kuud peale reisi planeeritud lõppu. Sel põhjusel soovitame võtta ühendust vastava riigi saatkonnaga, et täpsustada reisidokumendile esitatavaid nõudeed;
 • tutvuda Eesti Vabariigi Välisministeeriumi kodulehel (www.vm.ee) oleva infoga - hoiatused riikide kohta, kus on võimalik sõjategevus või muud ohud;
 • Euroopa Liidu riikidesse reisides võtta kaasa Euroopa Ravikindlustuskaart, mille saate Haigekassast (infotelefoni number 16363, välismaalt helistades: +372 669 6630). 
 • eksootilistesse riikidesse või riiki, kus on võimalik nakatuda kollapalavikku, koolera, A-, B-tüüpi hepatiiti või muudesse ohtlikesse haigustesse, minnes ilmtingimata pidada nõu tervishoiutöötajatega vaktsineerimise vajalikkuse osas. Infot vaktsineerimise kohta leiate Eesti Haigekassa koduleheküljelt;
 • uurida, mis on lubatud ja keelatud pagasis Euroopa Liidus ja sellest väljaspool reisides vedada. Vastava info leiate Maksu- ja Tolliameti kodulehel;
 • lennukiga reisides selgitada eelnevalt välja oma õigused hüvitisele ja toetusele lennuettevõttest juhul, kui lend tühistatakse või peaks hilinema, kui lennukil ei lubata maanduda, kui pagas rikutakse või kaotatakse ära. Vastava info leiate Tarbijakaitseameti kodulehel. 

 

Mida teha õnnetusjuhtumi korral?

Kui välismaal viibides juhtub õnnetus, toimi järgmiselt:

 1. Helista BTA 24/7 töötaval abiteenistuse telefonil (+371) 26121212 või BTA klienditeeninduse telefonil (+372) 56868668.
  Pakume operatiivset abi ja konsultatsiooni selle kohta, kuidas konkreetses olukorras käituda. Nädalavahetuseti ja tööpäeviti vahemikus 18:00-07:59 vastab klienditeeninduse numbril reisikahju kõnedele Läti klienditeenindus. Kõnedele vastatakse inglise või vene keeles. 
 2. Kui haigestute ootamatult või juhtub õnnetus ühes järgmistest riikidest, helistage partnerile konkreetses riigis:
  • Türgi*: (+90 242) 310 44 44
  • Egiptus*: (+20 122) 104 27 43
  • Kreeka: (+30) 28970 41 777
  • Bulgaaria: (+359) 56918004
  • Tai: (+66) 600035168 
  • Indoneesia, Bali: (+7) 495 989 11 20
  • Ukraina, Moldova: (+380) 443745026
  • Valgevene: (+375) 29 103 64 24
  • Venemaa: (+7) 495 989 11 20
  • Hispaania (+34) 931731427

  * Kui oled Türgis või Egiptuses, siis võimalike probleemide vältimiseks, palu meditsiinilist abi üksnes meie lepinguliste partnerite juurest.

 3. Kui helistad eelnevalt toodud telefonil, aitavad meie töötajad korraldada asjaajamist asjassepuutuvate meditsiiniasutustega, edastavad kirjaliku garantiikirja meditsiiniteenuste eest tasumiseks ja sellisel juhul ei ole Sul vaja teenuste eest ise tasuda. Meie töötajad aitavad lahendada ka mitmesuguseid teisi muresid.
 4. Kui tasusid meditsiiiniteenuste või teiste kindlustusjuhtumi alla kuuluvate kulude eest ise, hoia alles dokumendid, mis tõendavad tehtud kulusid (tšekid, kviitungid). Lisaks, hoia alles dokumendid, mis tõendavad kindlustusjuhtumi toimumist: meditsiinilised otsused, lennufirma või lennujaama poolt väljastatud tõend pagasi kaotuse/vigastuste/sihtkohta saabumise viibimise kohta, õiguskaitseorganite poolt väljastatud dokumendid jms. Täpsema info esitatavate dokumentide kohta leiate reisikindlustuse tingimustest või enda poliisilt.
 5. Eestisse naasmisel helistage palun esimesel võimalusel BTA klienditeeninduse numbril (+372) 5 68 68 668, et registreerida kindlustusjuhtum.

Teabedokument

  PDF E-doc
Teabedokument

 

Kindlustustingimused

  PDF
Reisikindlustuse tingimused  
Tingimused nr EE16-2
(Kehtivad alates 19.07.2016)
Tingimused nr EE16-1
(Kehtivad kuni 18.07.2016 väljastatud lepingute puhul)
Tingimused nr 16-EE
(Kehtivad kuni 06.10.2015 väljastatud lepingute puhul)
Tingimused nr 15-EE
(Kehtivad kuni 30.04.2014 väljastatud lepingute puhul)
Kindlustuse üldtingimused  
Tingimused nr GC 2019.0
(kehtivad alates 01.07.2019)
Tingimused nr GC-2012
(kehtivad alates 01.12.2011)
Sidevahendi abil sõlmitud reisikindlustuse lepingu teave  
Sidevahendi abil sõlmitud reisikindlustuse lepingu teave
(kehtivad alates 12.04.2016)

 

  PDF
InterRisk  
Reisikindlustuse üldtingimused Nr 9E-EST