Väikelaeva valdaja vastutuskindlustus

Ükskõik kui ettevaatlikud me väikelaevaga liigeldes ka ei oleks, võib juhtuda, et kahjustame kogemata vara, mis kuulub teisele inimesele, või seame ohtu teise inimese tervise või elu. Iga inimese kohustuseks on hüvitada sellised kahjud, teie aga võite usaldada selliste kahjude hüvitamise meie hooleks, kui olete kindlustanud oma vastutuse.

Küsi pakkumust siit:

Täida avaldus ning me võtame Sinuga ühendust kindlustuspakkumuse vormistamiseks vastavalt Sinu eelistustele ja nõuetele!

*kohustuslik väli

Autoriseerimise test:


Mis on Väikelaeva valdaja vastutuskindlustus?

Väikelaeva valdaja vastutuskindlustus, sarnaselt liikluskindlustusele, pakub kindlustuskaitset ja kaitseb ootamatute ja ettenägematute kolmandate isikute nõuete vastu veesõiduõnnetuse korral. 

Väikelaev, mille omaniku vastutust kindlustatakse peab olema registreeritud vastavas asukoha maal nõutavas registris. Eesti Vabariigis peab väikelaev olema registreeritud Maanteeameti või Veeteedeameti vastavas registris.

Miks valida BTA väikelaeva valdaja vastutuskindlustus?

Meie eelised:

 • Tagame individuaalse lähenemise igale kliendile hinnates tema vajadusi ja pakume sobivaima kindlustuslahenduse;
 • Meil on üle 20 aasta kogemusi laevade kindlustamisel;
 • Pakume kõige laiemat valikut erinevatest kindlustusriskidest Balti riikides;
 • Pakume laia kattega põhiriskide paketti ja lisaks väga laia lisariskide valikut.

Milliste riskide vastu on võimalik kindlustada?

Põhiriskid:

Teise isiku elule või tervisele tekitaud kahju  
Teise isiku vara kahjustumine või hävimine  
Päästetööde kulud  
Õigusabikulud  

Lisaks pakume kindlustuskaitset järgnevatle lisariskidele:

Väikelaevaga osalemine võistlustel, regattidel, treeningsõitudel ja teistel spordiga seonduvatel sõitudel  
Väikelaeva kasutamine õppesõitudel  
Väikelaeva kasutamine operatiivsõidukina  
Ootamatu ja ettenägematu keskkonnakahju  
Vraki eemaldamisega seotud kulud, kahju suuruse kindlakstegemise kulud  

Milline on poliisi kindlustusterritoorium ja kindlustusperiood?

Väikelaeva valdaja vastutuskindlustuse kindlustusterritoorium on Eesti Vabariigi territoorium, Eesti Vabariigi siseveekogud ja Läänemeri. Vajadusel pakume ka laiemat kindlustusterritooriuumi.

Väikelaeva valdaja vastutuskindlustuse kindlustusperiood võib olla kolmest kuust kuni ühe aastani. 

Poliisi sõlmimise võimalused

BTA poliise on võimalik soetada järgmistel viisidel:

 • täites avalduse BTA kodulehel; BTA teenindaja võtab Sinuga ühendust üksikasjaliku teave saamiseks, valmistab ette kindlustuspakkumuse ja saadab selle Sinu sisestatud e-posti aadressile;
 • helistades BTA Klienditeeninduskeskusesse numbrile (+372) 5 68 68 668. Kindlustuspoliisi eest on võimalik maksta ka telefonikõne ajal;
 • saates kirja BTA Klienditeeninduskeskusesse e-posti aadressil: bta@bta.ee või Skype: bta_kindlustus;
 • külastades BTA Klienditeeninduskeskuse kontorit personaalselt;
 • võttes ühendust BTA kindlustusagendiga;
 • võttes ühendust BTA partneri kindlustusmaakleriga.

Mida teha õnnetusjuhtumi korral?

Õnnetusjuhtumi korral toimi järgmiselt:

 1. Selleks, et läbi viia päästeoperatsiooni ning dokumenteerida asjaolusid ning õnnetuse põhjust, palun võta ühendust päästeteenistusega telefonil 112 järgmistel juhtudel:
  • inimene on vigastatud;
  • on puhkenud tulekahju;
  • aset leiab gaasileke;
  • kui on alust arvata, et õnnetus on põhjustatud kolmandate osapoolte tegevuse tõttu.
 2. Kui ennast ohtu seadmata on see võimalik, teosta tegevusi, päästmaks vara ja takistamaks selle edasist kahjustumist.
 3. Kui võimalik, püüa pärast päästetööde lõpetamist hoida õnnetuspaika puutumatuna ja säilita kindlustatud kahjustatud vara jäänused.
 4. Esimesel võimalusel võta ühendust BTA klienditeenindusega, helistades telefonil (+372) 5 68 68 668, et saada juhised edasiseks toimimiseks ning registreerida kahjujuhtum.

Kindlustustingimused ja avaldus

  PDF
Väikelaeva valdaja vastutuskindlustuse tingimused  
Tingimused nr EE41
(kehtivad alates 24.04.2015)
Kindlustuse üldtingimused  
Tingimused nr GC 2019.0
(kehtivad alates 01.07.2019)
Tingimused nr GC-2012
(kehtivad alates 01.12.2011)
Avaldus