Roheline kaart

Kui lähete autoga välismaale, uurige välja, kas Liikluskindlustuse Tavapoliis kehtib antud riigis või mitte ning kas vajalik on Rahvusvahelise Kindlustussertifikaadi või Rohelise Kaardi ostmine. Sarnaselt liikluskindlustuse poliisile kompenseeritakse Rohelise Kaardiga teistele isikutele või nende autodele, jalgratturitele, jalakäijatele, kaassõitjatele ja nende omandile põhjustatud kahju.

Mis on Roheline kaart?

Roheline kaart on Eestis, teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides ja rohelise kaardi riikides kehtivat liikluskindlustust tõendav dokument. 

BTA sõlmib rohelise kaardi, mis kehtib Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides ja Albaanias, Andorras, Bosnia ja Hertsegoviinas, Iisraelis, Iraanis, Makedoonias, Marokos, Moldovas, Montenegros, Serbias, Sveitsis, Tuneesias, Türgis, Ukrainas, Valgevenes ning Venemaal.

Kellel on õigust saada Rohelise kaardi hüvitist?

Rohelise Kaardiga on isikul, kes on osalenud liiklusõnnetuses ja pole selle põhjustamises süüdi jäänud, õigus kompensatsioonile. Need isikud on:

 • autoomanikud või -juhid
 • reisijad, isegi kui nad olid õnnetuse ajal õnnetuse põhjustajaks olnud autos
 • jalakäijad ja jalgratturid
 • indiviidid, kelle vara on kahjustatud

 

Milliseid kahjusid Roheline kaart katab?

 Roheline Kaart kompenseerib kahjud lähtuvalt “Liikluskindlustuse seaduse” sätetest.

Rohelise Kaardiga on kaetud samad kahjud, mis Kohustusliku Liikluskindlustuse poliisiga:

 • liiklusõnnetuse tagajärjel kolmandale osapoolele põhjustatud materiaalsed kahjud
 • liiklusõnnetuse tagajärjel kolmandale osapoolele põhjustatud immateriaalsed kahjud
 • liiklusõnnetuse tagajärjel kolmanda osapoole varale põhjustatud kahjud

Millistesse riikidesse reisimisel Roheline kaart on vajalik?

Roheline kaart peab olema kindlasti kaasas, kui plaanite sõita järgmistesse riikidesse: Albaania, Andorra, Bosnia ja Hertsegoviina, Horvaatia, Iisrael, Iraan, Makedoonia, Maroko, Moldaavia, Montenegro, Serbia, Tuneesia, Türgi, Ukraina, Valgevene, Venemaa.

Milline on Rohelise kaardi kehtivusaeg?

Rohelist kaarti saab vormistada liikluskindlustuse poliisi kogu kehtivusperioodi ulatuseks, kuid minimaalne rohelise kaardi kehtivuse periood on 15 päeva.

Poliisi sõlmimise võimalused

Rohelist kaarti on võimalik seotada ainult koos liikluskindlustuse poliisiga järgnevatel viisidel:

 • täites avalduse BTA kodulehel; BTA teenindaja võtab Sinuga ühendust üksikasjaliku teave saamiseks, valmistab ette kindlustuspakkumuse ja saadab selle Sinu sisestatud e-posti aadressile;
 • helistades BTA Klienditeeninduskeskusesse numbrile (+372) 5 68 68 668. Kindlustuspoliisi eest on võimalik maksta ka telefonikõne ajal;
 • saates kirja BTA Klienditeeninduskeskusesse e-posti aadressil: bta@bta.ee või Skype: bta_kindlustus;
 • külastades BTA Klienditeeninduskeskuse kontorit personaalselt;
 • võttes ühendust BTA kindlustusagendiga;
 • võttes ühendust BTA partneri kindlustusmaakleriga.

Kui sul juba on liikluskindlustuse poliis ja sa soovid saada Rohelist kaarti, siis võta ühendust oma kindlustusspetsialistiga, kes poliisi väljastas!

 Mida teha õnnetusjuhtumi korral?

Kui keegi saab liiklusõnnetuses vigastada, toimi järgmiselt:

 1. Helista koheselt hädaabinumbril 112 kutsumaks sündmuskohale politsei ja kiirabi, ning kui võimalik, osuta esmaabi vigastatud isikule.
 2. Liiklusõnnetuse asjaolude väljaselgitamisel on abiks fotod, seetõttu, kui võimalik, pildista sõidukit kohe pärast õnnetust (ilma sõiduki(te) asukohta muutmata) ja kui võimalik, täpsusta tunnistajate kontaktandmed.
 3. Kui Sul on BTA liikluskindlustuse poliis, helista koheselt meie klienditeeninduse telefonil (+372) 5 68 68 668 ning teavita meid õnnetusest. Kõne käigus anname ka täpsemad juhised toimimiseks.
 4. Täida sündmuskohal vajalikud dokumendid, abista politsei ja kiirabi töötajaid dokumentide täitmisel, andes korrektset ja täpset informatsiooni õnnetuse kohta.
 5. Kui õnnetuse raames põhjustati Sulle kahju, esita kahjuavaldus.

Kui liiklusõnnetuses ei saanud keegi viga, toimi järgmiselt:

 1. Kui õnnetuses said viga üksnes kaks sõidukit ning kui mõlemad sõidukijuhid saavad omavahel õnnetuse põhjustaja ning muude asjaolude osas kokkuleppele, kolmandatele osapooltele kahju ei põhjustatud ja sõidukite kahjustused ei ole sellised, mis keelaksid sõidukiga edasi sõita, täitke liiklusõnnetuse teate vorm või kirjeldage asjaolud kirjalikult vabas vormis ning allkirjastage. Jäta endale koopia dokumentidest, sest liiklusõnnetuse teade või vabas vormis kirjapandud sündmuste kirjeldus on vajalik esitada kindlustusandjale. Kahju põhjustaja peab kindlustusseltsile kahjust teatama esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui  5 päeva jooksul pärast õnnetust.
 2. Liiklusõnnetuse asjaolude väljaselgitamisel on abiks fotod, seetõttu, kui võimalik, pildista sõidukit kohe pärast õnnetust (ilma sõiduki(te) asukohta muutmata)  ja kui võimalik, täpsusta tunnistajate kontaktandmed. Fotod ja seletused lisatakse kindlustusjuhtumi dokumentide hulka.
 3. Politsei (112) tuleb kutsuda juhul kui liiklusõnnetuse osapooled ei jõua kokkuleppele, kui kahjukannataja ei ole teada või kui kahju põhjustajat ei ole sündmuskohal.
 4. Kui Sul on BTA liikluskindlustuse poliis, siis sõltumata sellest, kas oled kannatanu või põhjustaja, helista koheselt meie klienditeeninduse telefonil (+372) 5 68 68 668 ning teavita meid õnnetusest. Kõne käigus anname ka täpsemad juhised toimimiseks. 
 5. Kui õnnetuse raames põhjustati Sulle kahju, esita kahjuavaldus.


Kui õnnetus juhtus välisriigis:

 1. Helista kohalikul hädanumbril, et kutsuda sündmuskohale politsei või vajadusel ka kiirabi. 
 2. Liiklusõnnetuse asjaolude väljaselgitamisel on abiks fotod, seetõttu, kui võimalik, pildista sõidukit kohe pärast õnnetust (ilma sõiduki(te) asukohta muutmata) ja kui võimalik, täpsusta tunnistajate kontaktandmed. Fotod ja seletused lisatakse kindlustusjuhtumi dokumentide hulka.
 3. Kui Sul on BTA liikluskindlustuse poliis, siis sõltumata sellest, kas oled kannatanu või põhjustaja, helista koheselt meie klienditeeninduse telefonil (+372) 5 68 68 668 ning teavita meid õnnetusest. Kõne käigus anname ka täpsemad juhised toimimiseks. 
 4. Politsei ja kiirabi töötajatel on vajalik täita asjassepuutuv dokumentatsioon, abista neid, andes korrektset ja täpset informatsiooni juhtunu asjaolude kohta. 
 5. Kui õnnetuse raames põhjustati Sulle kahju, esita kahjuavaldus kindlistusfirma kaudu, kes esindab Eestis teise sõiduki kindlustusfirmat. Täpsema ülevaate esindavatest kindlustusfirmadest leiad Eesti Liikluskindlustuse Fondi (LKF) kodulehelt.

Kindlustustingimused, reguleerivad õigusaktid

Liikluskindlustuse seadus
Liikluskindlustuse seadus
(kehtivad alates 01.01.2015)