Õnnetusjuhtumikindlustus

Elu on täis sündmusi ja ootamatusi, ja samas ka üllatusi, mis ei pruugi alati meeldivad ja oodatud olla. Kiire elutempo tõttu unustame me teinekord oma ohutuse ja püüame ebameeldivatest asjadest mitte mõelda. Siiski tuleks meeles pidada, et õnnetus ei hüüa tulles - seega on õnnetuste vältimine ja tagajärgede õigeaegne ennetamine hea mõte. Olge üks samm alati ees ja tehke kindlustus juba täna!

 

Küsi pakkumust siit:

Täida avaldus ning me võtame Sinuga ühendust kindlustuspakkumuse vormistamiseks vastavalt Sinu eelistustele ja nõuetele!

*kohustuslik väli

Autoriseerimise test:


Miks valida BTA õnnetusjuhtumikindlustus?

Meie eelised:

 • pakume individuaalselt välja töötatud kindlustusprogrammi, mida saate täiendada sõltuvalt oma soovidest, elukutsest- ja stiilist, harrastatavatest spordialadest ning teistest vabaaja tegevustest;
 • saate ise valida, milliste riskide vastu ennast kindlustada soovite ja määratleda ka kindlustussumma;
 • saate ise valida kindlustuspoliisi soovitud kehtivusaja (kogu ööpäev, tööajal - sh teekond tööle ja töölt koju, treeningute ajal) ja -territooriumi (Eesti, Euroopa, kogu maailm);
 • oleme ainus kindlustusselts Eestis, kes oma õnnetusjuhtumi kindlustusprogrammide raames pakub võimalust lisada riske, mis näevad ette lastele kommide, puuviljade ja kinopiletite, eraõpetaja palkamise ja laste õppetoetuse väljamaksmisega seotud kulude hüvitamist. 

Kindlustatavad riskid

Saate määrata enda õnnetuskindlustuse puhul riskid, mida soovite kindlustada ja soovitava hüvitusvahemiku.

Riskid:  
Valuraha
Hüvitis erinevate vigastuste puhu, näiteks luumõrad, nihestumine, lõikehaavad, jne.
Loomahammustused
Hüvitised erinevate loomahammustuste puhul.
Mürgistus
Hüvitised mürgistuste puhul, mis on põhjustatud neurotroofsete ainete poolt (mürgised taimed, mürgised ained, toit), kui vajalik on olnud haiglakülastus.
Põletused ja külmanäpistus
Hüvitised põletuste ja erinevate kehaosade külmanäpistuse korral.
Uppumine, lämbumine, välgutabamus, kokkupuude elektrivooluga
Hüvitist makstakse kehavigastuse või õnnetusest tingitud vigastuse tõsiduse hinnangu alusel.
Ravikulud
Hüvitame meditsiinitoimingute ning ambulatoorse raviga või raviga statsionaaris jaoks arsti poolt ette nähtud protseduuridega seotud kulud. Hüvitatakse ainult Eesti Vabariigi meditsiiniasutuste, ettevõtete ja praksiste registrisse kantud meditsiiniasutustes saadud raviga seotud kulud.
Transpordikulud
Hüvitame kulud, mis on seotud meditsiinilise transpordiga õnnetuskohast lähimasse esmaabi pakkuvasse asutusse.
Taastumiskulud
Hüvitatakse ainult Eesti Vabariigi meditsiiniasutuste, ettevõtete ja praksiste registrisse kantud meditsiiniasutustes saadud ja arsti poolt ette nähtud taastumisprotseduuridega seotud kulutused.
Ravimid ja sidemed
Hüvitatakse ainult Eesti Vabariigi meditsiiniasutuste, ettevõtete ja praksiste registrisse kantud meditsiiniasutustest ostetud ja arsti poolt ette nähtud ravimite ja sidemetega seotud kulutused. Samuti Eesti Vabariigi territooriumil asuvates apteekides tehtud kulud.
Hammaste kahjustumine ja hambaarsti teenused
Hüvitame hammaste kahjustumise või väljalangemisega ning raviga seotud kulud, kui teenuse osutajaks on olnud Eesti Vabariigi meditsiiniasutuste, ettevõtete ja praksiste registrisse kantud asutused.
Päevaraha
Hüvitame kulud (kindlustuslepingus fikseeritud ulatuses) iga töövõimetuse päeva kohta, kui õnnetusest tingitud ajutine töövõimetus kestab kauem, kui seitse tööpäeva (kui lepingus pole kokku lepitud teisiti).
Haiglakulud
AHüvitame kulud (kindlustuslepingus fikseeritud ulatuses) iga haiglas veedetud päeva kohta, kui haiglaravi kesta kauem kui 24 järjestikust tundi.
Maksed maiustuste, puuvilja või laste kino eest*
Hüvitame maiustuste, puuvilja või kino või loomaaiapiletite hinna lastele (alla 17-aasta), kes on sattunud õnnetusse ja saanud vigastada.
Erajuhendaja teenustega setud kulud*
Hüvitame erajuhendajaga seotud fikseeritud kulud (alla 17-aasta), kui laps pole suuteline käima koolis kolm või enam nädalat ja jääks seetõttu õpingutes maha.
Õpingutega seotud taskuraha*
Kui surmajuhtum esineb õnnetuse tagajärjel või sellele järgneva ühe aasta jooksul, hüvitame kõrgema haridusasutuse teenustega seotud kulud ühe bioloogilise või adopteeritud lapse puhul (alla 24 eluaasta). Hüvitatakse kolme aasta õppemaks, kuid ainult seni, kuni laps on alla 27 aasta vana.
Kindlustus kriitiliste meditsiiniliste seisundite vastu
Maksame hüvitist mistahes järgnevate terviseseisundite puhul: südameinfarkt, rabandus, vähk, krooniline neerukahjustus, halvatus, skleroos, I tüüpi diabeet, AIDS.
Kosmeetiline kirurgia
Hüvitame püsiva pea- või kaelapiirkonnas oleva nahakahjustuse või põletustest/kõrvetustest tingitud moonutava kahju kõrvaldamiseks kasutatava kosmeetilise kirurgiaga seotud kulutused.
Püsiv puue
Püsiva puude tekkimisel kindlustuspoliisi kehtimise ajal õnnetuse tagajärjel või ühe aasta jooksul pärast õnnetust, katame kindlustuskuludest 100%.
Surm
Surmajuhtumi korral õnnetuse tagajärjel kindlustuspoliisi kehtimise ajal või ühe aasta jooksul pärast õnnetust, katame kindlustuspoliisis määratud isikule (pärija) 100% kindlustuskuludest.
Matusekulud
Katame matuseteenustega, nagu kirstu ostmine, matmine või kremeerimine, säilmete transportimine, surnukuuri teenused, hauakivi ostmine ja paigaldamine, seotud kulud, kui need on kantud Eesti Vabariigis.


* Ainult BTA's

Kas sporti tehes on poliis kehtiv?

Õnnetusjuhtumite kindlustuskaitse sisse kuuluvad automaatselt alljärgnevad aktiivsed tegevused ja hobid:    

 • jõusaalitreeningud, 
 • aeroobika ja selle erinevad alaliigid, 
 • ujumine,  
 • osavõtt spordiürituse raames korraldatud erinevatest võistlustest ja nende treeningutest, 
 • rattasport, 
 • golf, 
 • suusatamine, 
 • bowling, 
 • curling, 
 • orienteerumine, 
 • uisutamine, 
 • lend kuumaõhupalliga reisijana, 
 • osavõtt koolides korraldavatest kehalise kasvatuse tundidest, v.a. spordikoolides, 
 • osavõtt koolides korraldavatest spordiüritustest, v.a. spordikoolides.  

Omades õnnetusjuhtumite poliisil märget "Sport", kuulub kindlustuskaitse alla mistahes individuaalne ja organiseeritud füüsiline tegevus kõiges, milles te osalete või millest võtate osa kas harrastajana või hobi korras, lisaks korraldatavad sporditreeningud ja -võistlused, sh:     

 • jahipidamine, 
 • suusatamine, 
 • lumelauasõit, 
 • jäähoki, 
 • korvpall, 
 • jalgpall, 
 • võrkpall, 
 • ratsutamine, 
 • mägirattasport, 
 • muu aktiviteet, mis ei kuulu hobi või kõrgema riskiga sporditegevuse alla.     

Omades õnnetusjuhtumiste poliisil märget "Kõrgema riskiga sport", kuulub kindlustuskaitse alla individuaalne ja organiseeritud füüsiline tegevus kõiges, mida te harrastate ja milleks on vajalik tehniline erivarustus või- riietus, s.h professionaalsel tasemel sporditegevused, ka juhul, kui sport on põhitegevuseks või üheks tululiigiks, samuti kaasreisijana mootorrattaga, ATV-ga või motorolleriga sõitmine.     
Kõrgema riskiga spordiks harrastaja ja professionaalsel tasemel loetakse järgmiseid tegevusi:  

 • alpinism, 
 • mäetippu tõus, 
 • speleoloogia,  
 • autosport, 
 • motosport, 
 • downhill, 
 • BMX,  
 • mootorratta, ATV ja motorolleri juhtimine, 
 • veesport, 
 • langevarjuhüpped, 
 • kickboxing, 
 • poksimine,  
 • purilennusport, 
 • langevarjusport, 
 • paraplaanisport, 
 • rägbi, 
 • Ameerika jalgpall, 
 • lohesurf, 
 • sukeldumine akvalangiga, 
 • lendamine erinevate lennumasinate (v.a. lennuki reisijana) või -seadmetega, 
 • mistahes spordiliik või- tegevus, mis on seotud hüpetega kõrgusest, viraažide, manöövrite või figuuride tegemisega või mistahes akrobaatiliste elementidega või ilma elementideta, samuti takistuste ületamisega. 

Milline on poliisi kehtivuse territoorium ja kehtivusaeg?

Õnnetusjuhtumikindlustuse kehtivuse territooriumi võib määrata vastavalt kliendi vajadustele ja nõudmistele:

 • Eesti,
 • Euroopa,
 • kogu maailm.

Võtke kindlasti arvesse asjaolu, et minnes reisile või töölähetusse väljaspool Eestit, tuleks lisaks vormistada Reisikindlustus. Juhul, kui saite vigastada väljaspool Eestit, siis sõidukite juhi ja reisijate õnnetusjuhtumikindlustuse raames saate hüvitist lähtuvalt vigastuste raskusastmele, kuid välismaal osutatud arstiabi kulud hüvitatakse ainult juhul, kui te olete soetanud lisaks Reisikindlustuse poliisi. Õnnetusjuhtumikindlustuse raames kuuluvad hüvitamisele ainult Eesti Vabariigi territooriumil osutatud meditsiinilised teenused. 

Õnnetusjuhtumikindlustuse kehtivusaja saate valida lähtuvalt vajadustest: 

 • 24 tundi;
 • tööajal, sh transport kodu ja töö vahel;
 • treeningute ajal;
 • jms.

Poliiside kindlustusperiood võib olla 1 kuust 12 kuuni. 

Poliisi sõlmimise võimalused

BTA poliise on võimalik soetada järgmistel viisidel:

 • täites avalduse BTA kodulehel; BTA teenindaja võtab Sinuga ühendust üksikasjaliku teave saamiseks, valmistab ette kindlustuspakkumuse ja saadab selle Sinu sisestatud e-posti aadressile;
 • helistades BTA Klienditeeninduskeskusesse numbrile (+372) 5 68 68 668. Kindlustuspoliisi eest on võimalik maksta ka telefonikõne ajal;
 • saates kirja BTA Klienditeeninduskeskusesse e-posti aadressil: bta@bta.ee või Skype: bta_kindlustus;
 • külastades BTA Klienditeeninduskeskuse kontorit personaalselt;
 • võttes ühendust BTA kindlustusagendiga;
 • võttes ühendust BTA partneri kindlustusmaakleriga.

Mida teha õnnetusjuhtumi korral?

Õnnetusjuhtumi korral toimi järgmiselt:

 1. Pöördu esmaabi saamiseks viivitamatult (vajadusel, kutsu kiirabi, helistades numbrile 112);
 2. Kui Sulle osutatakse mistahes meditsiiniteenuseid, hoia palun alles dokumendid, mis tõendavad õnnetuse toimumist ja selle asjaolusid. Dokumendiks võib olla näiteks arsti poolt välja antud tõend, millele on märgitud diagnoos või vigastuse detailne meditsiniline ülevaade. Lisaks on vajalik hoida alles dokumendid, mis tõendavad makseid, mida oled teinud (näiteks makse kinnitused, tšekid) Sulle osutatud meditsiiniteenuste eest.
 3. Esimesel võimalusel võta ühendust BTA klienditeenindusega, helistades telefonil (+372) 5 68 68 668, et saada juhised edasiseks toimimiseks ning registreerida kahjujuhtum.

Teabedokument

  PDF E-doc
Teabedokument

 

Kindlustustingimused

  PDF
Õnnetusjuhtumi kindlustustingimused  
Tingimused nr EE6-1
(kehtivad alates 04.07.2017)
     + Lisad:
     Tingimuste nr EE6-1 lisa nr 1
       «Õnnetusjuhtumikindlustuse püsiva puude hüvitise tabel»
     Tingimuste nr EE6-1 lisa nr 2
       «Õnnetusjuhtumikindlustuse valuraha väljamaksemäärade tabel»
     Tingimuste nr EE6-1 lisa nr 3
       «Õnnetusjuhtumi tagajärjed, seoses millega makstakse kindlustatule välja ravikulud, päevaraha ja haigusraha»
     Tingimuste nr EE6-1 lisa nr 4
       «Kriitiliste haiguste kindlustamise tingimused»

Tingimused nr 6-EE
(Kehtivad kuni 03.07.2017 väljastatud lepingute puhul)

     + Lisad:
     Tingimuste nr 6-EE lisa nr 1
       «Õnnetusjuhtumikindlustuse valuraha väljamaksemäärade tabel Nr.1»
     Tingimuste nr 6-EE lisa nr 2
       «Õnnetusjuhtumikindlustuse valuraha väljamaksemäärade tabel Nr.1a»
     Tingimuste nr 6-EE lisa nr 3
       «Õnnetusjuhtumikindlustuse valuraha väljamaksemäärade tabel Nr.2»
     Tingimuste nr 6-EE lisa nr 4
       «Õnnetusjuhtumikindlustuse püsiva puude hüvitise tabel»
     Tingimuste nr 6-EE lisa nr 5
       «Õnnetusjuhtumi tagajärjed, seoses millega makstakse kindlustatule välja ravikulud, päevaraha ja haigusraha»
     Tingimuste nr 6-EE lisa nr 6
       «Kriitiliste haiguste kindlustamise tingimused»
Kindlustuse üldtingimused  
Tingimused nr GC 2019.0
(kehtivad alates 01.07.2019)
Tingimused nr GC-2012
(kehtivad alates 01.12.2011)