Eraisikute üldine vastutuskindlustus

Ükskõik kui ettevaatlikud me ka ei oleks, igaüks võib kogemata kahjustada teisele inimesele kuuluvat vara või tervist või teise inimese elu ohtu seada. Iga inimese kohustuseks on hüvitada sellised kahjud, teie aga võite usaldada selliste kahjude hüvitamise meie hooleks, kui olete kindlustanud oma vastutuse.

 

Küsi pakkumust siit:

Täida avaldus ning me võtame Sinuga ühendust kindlustuspakkumuse vormistamiseks vastavalt Sinu eelistustele ja nõuetele!

*kohustuslik väli

Autoriseerimise test:


Miks valida BTA vastutuskindlustus?

Meie eelised: 

 • Tagame individuaalse lähenemise igale kliendile hinnates tema vajadusi ja pakume sobivaima kindlustuslahenduse; 
 • Pakume kindlustuskaitset, mis on kohandatud spetsiaalselt kinnisvara omanikele ja üürnikele;
 • Pakume laiendatud kindlustuskaites, millega on kindlustatud kõik Teie pereliikmed Eesti Vabariigi piires. 

Milliseid tegevusi on võimalik kindlustada?

Iga füüsiline isik võib kindlustada enda või oma pereliikmete üldvastutuse, et kaitsta end kolmandate isikute nõuete vastu, mis võib tekkida ootamatu ja ettenägematu kahju tekitamise tulemusel teise inimese varale või tervisele.

Milliste riskide vastu on võimalik kindlustada?

Kaetud riskid:

Teisele isikule põhjustatud isikukahjud  
Surm, ajutine või jääv töövõimetus, füüsiline vigastus või haigus, näiteks jalakäija ettevaatamatu vigastamine või teise rattasõitja vigastamine rattasõidul.  
Teise isiku varale tekitaud kahju  
Teise isiku omandisse kuuluva või nende poolt õiguspäraselt kasutatava vara kahjustumise või hävimise korral, näiteks triikraua sissejätmisel ja nii enda, kui naabri korteri mahapõlemise korral.  
Kahju vähendamise ja päästetööde kulud  
Hädaolukordade puhul kahju kõrvaldamise või minimeermisega seotud kulutused, näiteks tulekahju kustutamise tagajärjel ujutatakse teise isiku vara üle.  
Õigusabikulud  
Kooskõlastatud õigusabi kulud, mis on tekkinud seoses teise isiku poolt kliendi vastu algatatud hagi läbivaatamise ja menetlemisega. Näiteks kui Teie pole vastutav kahju tekitamise eest, kuid teine isik küsib järjepidevalt kahjutasu ja pöördub kohtusse, siis hüvitame sellga kaasnevad kohtukulud tingimusel, et need on meiega eelnevalt kokku lepitud.  

 

Milline on kindlustusterritoorium?

Kindlustuslepingu sõlmimisel märgitakse kindlustusterritoorium poliisile.

Kindlustusterritoorium võib olla konkreetse kinnisvaraobjekti aadress või Eesti Vabariik.

Poliisi sõlmimise võimalused

BTA poliise on võimalik soetada järgmistel viisidel:

 • täites avalduse BTA kodulehel; BTA teenindaja võtab Sinuga ühendust üksikasjaliku teave saamiseks, valmistab ette kindlustuspakkumuse ja saadab selle Sinu sisestatud e-posti aadressile;
 • helistades BTA Klienditeeninduskeskusesse numbrile (+372) 5 68 68 668. Kindlustuspoliisi eest on võimalik maksta ka telefonikõne ajal;
 • saates kirja BTA Klienditeeninduskeskusesse e-posti aadressil: bta@bta.ee või Skype: bta_kindlustus;
 • külastades BTA Klienditeeninduskeskuse kontorit personaalselt;
 • võttes ühendust BTA kindlustusagendiga;
 • võttes ühendust BTA partneri kindlustusmaakleriga.

Mida teha õnnetusjuhtumi korral?

Õnnetusjuhtumi korral toimi järgmiselt:

 1. Selleks, et läbi viia päästeoperatsiooni ning dokumenteerida asjaolusid ning õnnetuse põhjust, palun võta ühendust päästeteenistusega telefonil 112 järgmistel juhtudel:
  • inimene on vigastatud;
  • on puhkenud tulekahju;
  • aset leiab gaasileke;
  • kui on alust arvata, et õnnetus on põhjustatud kolmandate osapoolte tegevuse tõttu.
   Juhul kui tegemist on vedeliku või aurulekkega, teavita korteriühistu esimeest või majahaldajat (kus võimalik). 
 2. Kui ennast ohtu seadmata on see võimalik, teosta tegevusi, päästmaks vara ja takistamaks selle edasist kahjustumist.
 3. Kui võimalik, püüa pärast päästetööde lõpetamist hoida õnnetuspaika puutumatuna ja säilita kindlustatud kahjustatud vara jäänused.
 4. Esimesel võimalusel võta ühendust BTA klienditeenindusega, helistades telefonil (+372) 5 68 68 668, et saada juhised edasiseks toimimiseks ning registreerida kahjujuhtum.

Teabedokument

  PDF E-doc
Teabedokument

 

Kindlustustingimused

  PDF
Eraisikute üldise vastutuskindlustuse tingimused  
Tingimused nr 19.2E
(kehtivad alates 09.06.2007)
Kindlustuse üldtingimused  
Tingimused nr GC-2012
(kehtivad alates 01.12.2011)