Ettepanekud ja kaebused

BTA jätkuvalt töötab selle nimel, et parendada oma klienditeeninduse ning agentide tegevuse kvaliteeti ning laiendada teenuste valikut. Teie arvamus aitab meil paremaks muutuda, mistõttu me hindame teie tagasisidet.

Võite esitada oma ettepanekuid ja kaebusi järgmistel viisidel:

  • täites BTA kodulehel oleva ettepanekute ja kaebuste teatise vormi
  • e-posti teel bta@bta.ee
  • posti teel Lõõtsa 2b, 11415 Tallinn
  • vabas kirjalikus vormis BTA kontoris aadressil Lõõtsa 2b, 11415 Tallinn
  • helistades BTA telefoni numbrile +372 5 68 68 668

BTA vastab esitatud kaebusele 15 tööpäeva jooksul. Juhul kui kaebuse esitamise tähtaeg on pikem kui 15 tööpäeva, teavitab BTA viivitamatult pikendamise põhjustest ning täiendavast vastamise tähtajast, mis ei ole lühem kui 30 kalendripäeva.
Kaebuse esitamise kord

Rikkumisest teatamine
Kui teie käsutuses on teavet rikkumiste kohta meie ettevõttes, mis võivad ohustada avalikke huve, kutsume teid üles neist informeerima, kirjutades e-posti aadressil whistleblowing@bta.lv. Rikkumise all peame silmas kriminaalkuritegu, haldusrikkumist, muu õigusnormi rikkumist või siduvate eetiliste või kutsenormide rikkumist, mis võib kahjustada avalikke huve, näiteks oht avalikule julgeolekule või rahvatervisele, keskkonnaoht, tööohutusega seotud oht, inimõiguste rikkumine, maksudest kõrvalehoidumine, pettused, korruptsioon, ebaseadusliku tegevuse rahastamine, konkurentsiseaduse rikkumine ning muud avalikkust mõjutavad rikkumised.

Rikkumisest teatamine ei hõlma isiklike huvide rikkumisest (kiusamine, ahistamine, diskrimineerimine) teatamist, välja arvatud juhul, kui juhtum puudutab ka laiemat avalikkust, ega BTA poolt tehtud otsusega või BTA kindlustuseenusega rahulolematuse väljendamist. BTA poolt tehtud otsuse või BTA poolt pakutava kindlustusteenusega rahuolematusest teavitamine toimub kaebuse edastamise teel.

*kohustuslik väli

Autoriseerimise test: