Varakindlustus

Teata kahjujuhtumist siit:

Täida kahjuavalduse teate vorm ning me võtame Sinuga ühendust selgitamaks välja õnnetusjuhtumi täpsemad asjaolusd ja registreerida kahjunõue! Kui soovid, et telefonivestlus jääks võimalikult lühikeseks, lisa juurde täidetud kahjuavalduse ankeet.

*kohustuslik väli

Autoriseerimise test:


Hüvitise nõudmise viisid

Kui sul on BTA kindlustuspoliis, saad esitada kahjunõude endale sobivaimal viisil, valides järgmiste võimaluste hulgast:

 1. Täida BTA kodulehel olev kahjujuhtumi avalduse vorm.
  Kui Sinu avaldus on meieni jõudnud, võtame ühendust, et üle täpsustada liiklusõnnetust puudutav info, registreerida kahjujuhtum ja anda ülevaade järgnevatest toimingutest. Kui lisad täidetud kahjuavalduse vormi, täpsustame telefonivestluses üle vaid ebaselged asjaolud.
 2. Helista meile telefonil +372 5 68 68 668 või +372 68 68 068.
 3. Telli kõne BTA-st, täites meie kodulehel ankeedi „Telli kõne BTA-st“  ja helistame Sulle tagasi.
 4. Saada informatsioon aadressil kahjud@bta.ee. Palun lisa ülevaade kindlustusjuhtumi asjaoludest ning kontaktandmed, et saaksime Sinuga ühendust võtta. Lisa võimalusel ka täidetud kahjuavaldus ning muu asjassepuutuv dokumentatsioon, näiteks liiklusõnnetuse teade või teise osapoole seletus, fotod. Dokumentide lisamise korral täpsustame telefonikõnes üle vaid ebaselged asjaolud.
 5. Külasta meie kontorit aadressil Lõõtsa 2B, Tallinn.

Kiirkahjude käsitlemise protsess

Klientide mugavust silmas pidades, tagame, et kindlustusjuhtumi käsitlemine ja otsuse tegemine toimuvad nii kiiresti kui võimalik. Kui pärast õnnetust on Sinu varal vaid väikesed kahjustused, teeme hüvitamise otsuse samal või paari tööpäeva jooksul alates registreerimisest ja vajalike dokumentide ning fotode saamisest. Hoolitseme selle eest, et saaksid niipea kui võimalik pöörduda meie soovitatud remondiettevõttesse, et vajalikud parandused teha. Kui helistad BTA klienditeenidise telefonil (+372) 5 68 68 668 ja esitad info kindlustusjuhtumi kohta, anname teada, millised dokumendid on vajalik esitada.

Mida teha õnnetusjuhtumi korral?

Õnnetusjuhtumi korral toimi järgmiselt:

Juhul kui tegemist on vedeliku või aurulekkega, teavita korteriühistu esimeest või majahaldajat (kus võimalik). 

 1. Selleks, et läbi viia päästeoperatsiooni ning dokumenteerida asjaolusid ning õnnetuse põhjust, palun võta ühendust päästeteenistusega telefonil 112 järgmistel juhtudel:
  • inimene on vigastatud;
  • on puhkenud tulekahju;
  • aset leiab gaasileke;
  • kui on alust arvata, et õnnetus on põhjustatud kolmandate osapoolte tegevuse tõttu.
 2. Kui ennast ohtu seadmata on see võimalik, teosta tegevusi, päästmaks vara ja takistamaks selle edasist kahjustumist.
 3. Kui võimalik, püüa pärast päästetööde lõpetamist hoida õnnetuspaika puutumatuna ja säilita kindlustatud kahjustatud vara jäänused.
 4. Esimesel võimalusel võta ühendust BTA klienditeenindusega, helistades telefonil (+372) 5 68 68 668, et saada juhised edasiseks toimimiseks ning registreerida kahjujuhtum.

Kahjujuhtumi avalduse vormid ja näidised

  Vorm 
Varakindlustuse kahjuavaldus