Liikluskindlustus

BTA aksepteerib kahjuavaldusi ning kahjustuste hinnanguid vaid koostööpartnerite vahendusel. Partnerid leiad siit:

Kahjukäsitluse koostööpartnerid
 

Teata kahjujuhtumist siit:

*kohustuslik väli

Autoriseerimise test:


Hüvitise nõudmise viisid

Liikluskindlustus kaitseb osapooli, kes on kannatanud teise sõiduki poolt tekitatud kahju. Sellistel puhkudel pöördub kannatanu tavaliselt põhjustaja osapoole kindlustusseltsi poole kahjunõudega.

Alates 1. jaanuarist 2015 on kõigil meie klientidel, kes on sattunud õnnetusse, mille põhjustas teine sõiduk, võimalik esitada kahjuavaldus BTA-le ning aitame kannatanud osapoole jaoks võimalikult mugavalt kahju käsitleda. Seda võimalust saavad kasutada kliendid juhul, kui õnnetuse käigus ei saanud inimesed viga, asjaolud ning põhjustaja on selged ja kahjunõue ei ületa 10 000 eurot.

Liiklusõnnetusest teavitamiseks: 

 1. Täida BTA kodulehel olev kahjujuhtumi avalduse vorm.
  Kui Sinu avaldus on meieni jõudnud, võtame ühendust, et üle täpsustada liiklusõnnetust puudutav info, registreerida kahjujuhtum ja anda ülevaade järgnevatest toimingutest. Kui lisad täidetud kahjuavalduse vormi, täpsustame telefonivestluses üle vaid ebaselged asjaolud. 
 2. Helista meile telefonil +372 5 68 68 668 või +372 68 68 068.
 3. Pöördu BTA koostööpartneri poole, kus täidetakse vajalikud dokumendid.
 4. Telli kõne BTA-st, täites meie kodulehel ankeedi „Telli kõne BTA-st“ ja helistame Sulle tagasi.
 5. Saada informatsioon aadressil kahjud@bta-kindlustus.ee . Palun lisa ülevaade kindlustusjuhtumi asjaoludest ning kontaktandmed, et saaksime Sinuga ühendust võtta. Lisa võimalusel ka täidetud kahjuavaldus ning muu asjassepuutuv dokumentatsioon, näiteks liiklusõnnetuse teade või teise osapoole seletus. Dokumentide lisamise korral täpsustame telefonikõnes üle vaid ebaselged asjaolud.
 6. Külasta meie kontorit aadressil Lõõtsa 2B, Tallinn.

Mida teha õnnetusjuhtumi korral?

Kui keegi saab liiklusõnnetuses vigastada, toimi järgmiselt:

 1. Helista koheselt hädaabinumbril 112 kutsumaks sündmuskohale politsei ja kiirabi, ning kui võimalik, osuta esmaabi vigastatud isikule.
 2. Liiklusõnnetuse asjaolude väljaselgitamisel on abiks fotod, seetõttu, kui võimalik, pildista sõidukit kohe pärast õnnetust (ilma sõiduki(te) asukohta muutmata) ja kui võimalik, täpsusta tunnistajate kontaktandmed.
 3. Kui Sul on BTA liikluskindlustuse poliis, helista koheselt meie klienditeeninduse telefonil (+372) 5 68 68 668 ning teavita meid õnnetusest. Kõne käigus anname ka täpsemad juhised toimimiseks.
 4. Täida sündmuskohal vajalikud dokumendid, abista politsei ja kiirabi töötajaid dokumentide täitmisel, andes korrektset ja täpset informatsiooni õnnetuse kohta.
 5. Kui õnnetuse raames põhjustati Sulle kahju, esita kahjuavaldus.

Kui liiklusõnnetuses ei saanud keegi viga, toimi järgmiselt:

 1. Kui õnnetuses said viga üksnes kaks sõidukit ning kui mõlemad sõidukijuhid saavad omavahel õnnetuse põhjustaja ning muude asjaolude osas kokkuleppele, kolmandatele osapooltele kahju ei põhjustatud ja sõidukite kahjustused ei ole sellised, mis keelaksid sõidukiga edasi sõita, täitke liiklusõnnetuse teate vorm või kirjeldage asjaolud kirjalikult vabas vormis ning allkirjastage. Jäta endale koopia dokumentidest, sest liiklusõnnetuse teade või vabas vormis kirjapandud sündmuste kirjeldus on vajalik esitada kindlustusandjale. Kahju põhjustaja peab kindlustusseltsile kahjust teatama esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui  5 päeva jooksul pärast õnnetust.
 2. Liiklusõnnetuse asjaolude väljaselgitamisel on abiks fotod, seetõttu, kui võimalik, pildista sõidukit kohe pärast õnnetust (ilma sõiduki(te) asukohta muutmata)  ja kui võimalik, täpsusta tunnistajate kontaktandmed. Fotod ja seletused lisatakse kindlustusjuhtumi dokumentide hulka.
 3. Politsei (112) tuleb kutsuda juhul kui liiklusõnnetuse osapooled ei jõua kokkuleppele, kui kahjukannataja ei ole teada või kui kahju põhjustajat ei ole sündmuskohal.
 4. Kui Sul on BTA liikluskindlustuse poliis, siis sõltumata sellest, kas oled kannatanu või põhjustaja, helista koheselt meie klienditeeninduse telefonil (+372) 5 68 68 668 ning teavita meid õnnetusest. Kõne käigus anname ka täpsemad juhised toimimiseks. 
 5. Kui õnnetuse raames põhjustati Sulle kahju, esita kahjuavaldus [link to ways to claim indemnity].


Kui õnnetus juhtus välisriigis:

 1. Helista kohalikul hädanumbril, et kutsuda sündmuskohale politsei või vajadusel ka kiirabi. 
 2. Liiklusõnnetuse asjaolude väljaselgitamisel on abiks fotod, seetõttu, kui võimalik, pildista sõidukit kohe pärast õnnetust (ilma sõiduki(te) asukohta muutmata) ja kui võimalik, täpsusta tunnistajate kontaktandmed. Fotod ja seletused lisatakse kindlustusjuhtumi dokumentide hulka.
 3. Kui Sul on BTA liikluskindlustuse poliis, siis sõltumata sellest, kas oled kannatanu või põhjustaja, helista koheselt meie klienditeeninduse telefonil (+372) 5 68 68 668 ning teavita meid õnnetusest. Kõne käigus anname ka täpsemad juhised toimimiseks. 
 4. Politsei ja kiirabi töötajatel on vajalik täita asjassepuutuv dokumentatsioon, abista neid, andes korrektset ja täpset informatsiooni juhtunu asjaolude kohta. 
 5. Kui õnnetuse raames põhjustati Sulle kahju, esita kahjuavaldus kindlistusfirma kaudu, kes esindab Eestis teise sõiduki kindlustusfirmat. Täpsema ülevaate esindavatest kindlustusfirmadest leiad Eesti Liikluskindlustuse Fondi (LKF) kodulehelt.

Kahjukäsitluse koostööpartnerid

Teeme koostööd remondiettevõtetega üle Eesti, et pakkuda klientidele vajalikke teenuseid võimalikult lähedal nende asukohale. Leidmaks lähimat partnerit, vaata meie partnerite nimekirja.

BTA aktsepteerib kahjuavaldusi ja kahjustuste hinnanguid vaid koostööpartnerite vahendusel.  Koostööpartnereid valides lähtume pakutavate teenuste kvaliteedist ja suutlikkusest teostada töid kokkulepitud aja jooksul. Valime koostööpartnerid hoolikalt ning tegeleme järjepidevalt sellega, et tagada mugav teenus enda klientidele. 

BTA mobiilirakenduse kaudu saad ka anda ka enda tagasiside partnerite kohta.

Kahjujuhtumi avalduse vormid ja näidised

  Vorm 
Teade liiklusõnnetusest
Liikluskindlustuse kahjuavaldus (sõidukile põhjustatud kahju)
Liikluskindlustuse kahjuavaldus (isikule põhjustatud kahjud)
Liiklusvara avaldus