Väikelaevakindlustus

Kui te omate mootorpaati, jahti või mõnda muud väikelaeva ja soovite nautida oma vaba aega muretsemata võimalike ootamatute kulude, mis võivad tekkida väikelaeva õnnetusse sattumise või ootamatute probleemide põhjustamise tagajärjel, pärast, siis kindlustage see. Meie pakume Baltimaade kõige laiemat väikelaevade kindlustusteenuste valikut!

 

Küsi pakkumust siit:

Täida avaldus ning me võtame Sinuga ühendust kindlustuspakkumuse vormistamiseks vastavalt Sinu eelistustele ja nõuetele!

*kohustuslik väli

Autoriseerimise test:


Mis on Väikelaevakindlustus?

Väikelaevakindlustus, sarnaselt auto kaskokindlustusele, pakub kindlustuskaitset ja kaitseb ootamatute ja ettenägematute sündmuste korral. 

Väikelaevakindlustus sisaldab kaitset riskide vastu, kui väikelaev on vees, lastakse vette või võetakse veest välja, transporditakse treileril või kui väikelaev on sildunud kai ääres.   

Miks valida BTA Väikelaevakindlustus?

Meie eelised:

 • Tagame individuaalse lähenemise igale kliendile hinnates tema vajadusi ja pakume sobivaima kindlustuslahenduse;
 • Meil on üle 20 aasta kogemusi laevade kindlustamisel;
 • Pakume kõige laiemat valikut erinevatest kindlustusriskidest Balti riikides;
 • Pakume põhiriskide paketti, mis vastab pankade nõuetele ja lisaks väga laia lisariskide valikut.

Milliseid väikelaevasid on võimalik kindlustada?

Kindlustada on võimalik igat väikelaeva, mis on registreeritud vastavas asukoha maal nõutavas registris. Eesti Vabariigis peab väikelaev olema registreeritud Maanteeameti või Veeteedeameti vastavas registris.

Pakume kinldlustust järgmistele väikelaevadele:

 • mootorpaadid;
 • kaatrid;
 • purjekad ja mootorjahid;
 • katamaraanid;
 • sõudepaadid ja kanuud;
 • kajakid;
 • muud väikelaevad.

Milliste riskide vastu on võimalik kindlustada?

Põhiriskid:

Veesõiduõnnetus  
Tulekahju, plahvatus  
Loodusõnnetused  
Lastiheitmise risk  
Tootjapoolne varjatud puudus  
Võllide purunemine, boilerite lõhkemine  
Ellingu risk
Sadamasilla risk  
Vargus, rööv, kolmandate isikute ebaseaduslik tegevus  

Lisaks pakume kindlustuskaitset järgnevatle lisariskidele:

Väikelaeva transportimine treileril, selle peale- ja mahalaadimine  
Väikelaevaga osalemine võistlustel, regattidel, treeningsõitudel ja teistel spordiga seonduvatel sõitudel  
Väikelaeva kasutamine õppesõitudel
Väikelaeva üürimine ja rentimine  
Väikelaeva kasutamine spordivarustuse vedamiseks, näiteks veeuusad või täispuhutav varustus
Väikelaeva kasutamine operatiivsõidukina
Väikelaeva kasutamine äriliseks tegevuseks  
Vabaajasõiduki kahjustumine või hävimine piraatluse või relvastatud röövi tõttu merel  

Milline on kindlustusterritoorium ja kindlustusperiood?

Väikelaevakindlustuse kindlustusterritoorium on Eesti Vabariigi territoorium, Eesti Vabariigi siseveekogud ja Läänemeri. Vajadusel pakume ka laiemat kindlustusterritooriuumi.

Väikelaevakindlustuse kindlustusperiood võib olla kolmest kuust kuni ühe aastani. 

Poliisi sõlmimise võimalused

BTA poliise on võimalik soetada järgmistel viisidel:

 • täites avalduse BTA kodulehel; BTA teenindaja võtab Sinuga ühendust üksikasjaliku teave saamiseks, valmistab ette kindlustuspakkumuse ja saadab selle Sinu sisestatud e-posti aadressile;
 • helistades BTA Klienditeeninduskeskusesse numbrile (+372) 5 68 68 668. Kindlustuspoliisi eest on võimalik maksta ka telefonikõne ajal;
 • saates kirja BTA Klienditeeninduskeskusesse e-posti aadressil: bta@bta.ee või Skype: bta_kindlustus;
 • külastades BTA Klienditeeninduskeskuse kontorit personaalselt;
 • võttes ühendust BTA kindlustusagendiga;
 • võttes ühendust BTA partneri kindlustusmaakleriga.

Mida teha õnnetusjuhtumi korral?

Õnnetusjuhtumi korral toimi järgmiselt:

 1. Selleks, et läbi viia päästeoperatsiooni ning dokumenteerida asjaolusid ning õnnetuse põhjust, palun võta ühendust päästeteenistusega telefonil 112 järgmistel juhtudel:
  • inimene on vigastatud;
  • on puhkenud tulekahju;
  • aset leiab gaasileke;
  • kui on alust arvata, et õnnetus on põhjustatud kolmandate osapoolte tegevuse tõttu.
   Juhul kui tegemist on vedeliku või aurulekkega, teavita korteriühistu esimeest või majahaldajat (kus võimalik). 
 2. Kui ennast ohtu seadmata on see võimalik, teosta tegevusi, päästmaks vara ja takistamaks selle edasist kahjustumist.
 3. Kui võimalik, püüa pärast päästetööde lõpetamist hoida õnnetuspaika puutumatuna ja säilita kindlustatud kahjustatud vara jäänused.
 4. Esimesel võimalusel võta ühendust BTA klienditeenindusega, helistades telefonil (+372) 5 68 68 668, et saada juhised edasiseks toimimiseks ning registreerida kahjujuhtum.

Kuidas saada täiendavat infot?

Lisainformatsiooni saamiseks palun võtke ühendust BTA Klienditeenindusega telefonil 5 68 68 668 või mõne muu suhtluskanali kaudu. Muud suhtluskanalid on võimalik leida jaotises "Kontaktid".

Kindlustustingimused ja avaldus

  PDF
Väikelaevakindlustuse tingimused  
Tingimused nr EE40
(kehtivad alates 24.04.2015)
Kindlustuse üldtingimused  
Tingimused nr GC 2019.0
(kehtivad alates 01.07.2019)
Tingimused nr GC-2012
(kehtivad alates 01.12.2011)
Avaldus