Töötajate Ravikindlustus

Meie tervis on meie tuleviku, unistuste ja plaanide alus. Ainult terve inimene saab olla õnnelik isiklikus elus ja efektiivne tööl. Ravikindlustus ei ole luksusese, vaid elu põhialuste kvaliteedi garantii. Ka Sina saad hoolitseda oma firma tööviljakuse eest ning kindlustada oma töötajate tervis.

Küsi pakkumust siit:

*kohustuslik väli

Autoriseerimise test:


Mis on töötajate Ravikindlustus?

Ravikindlustus on tööturul pakutud sotsiaalgarantiide programmidest kõige kõrgemalt hinnatud eelis, mida tööandja töötajale pakkuda saab.

Tööandjad saavad omal valikul lisada BTA Ravikindlustuse lepingule kohustuslikud terviseuuringuid, patsiendi panused ning tasulised raviteenuste hüvitised, nii statsionaarsed kui ka ambulatoorsed, optika toodete soetamise kulusid, hüvitised hambaravi eest, taastusrav ning muude meditsiiniliste kulude hüvitised.

Töötajate Ravikindlustus on tähtis rahaline toetus mitte ainult igapäeva elus, vaid ka garantii, et raskel haigestumisel ei ole töötajatel vajadust pöörduda tööandja poole palvega aidata ravikulude hüvitamisel.

Miks valida BTA Ravikindlustus?

Eelised:

 • Pakume individuaalset lähenemist igale kliendile pakkudes Ravikindlustuse kaitset vastavalt konkreetse firma nõudmistele ning võimalustele;
 • Pakume mugavat ja kiiret kahju käsitlemist ning hüvitamist.
 • Töötajate Ravikindlustuse poliisi soetamisel võib tööandja kasutada maksusoodustust.

Mis tähendab maksude soodustus tööandjatele?

Lähtudes 01.01.2018 kehtivast Eesti Vabariigis tulumaksu seadusest vabaneb tööandja erisoodustusemaksu maksmisest töötajate tervise edendamiseks Töötajate Ravikindlustuse lepingu sõlmimisel, sh Ravikindlustuse makseteks kuni 100 EUR ulatuses kvartalis (kuni 400 EUR aastas).

Milliste riskide vastu on võimalik kindlustada?

Igal tööandjal on võimalus vastavalt soovile valida, millised programmid ning summad Ravikindlustuse lepingus sisalduvad. Näiteks saab lisada osaliselt või täies mahus kompenseeritavaid tasulised raviteenuseid, saab määrata teatud summas limiidi, mille ulatuses saab kasutada lepingus sätestatud teenuseid.

Põhiprogrammid:

 • Ambulatoorne ravi ja hooldus
 • Tasuline statsionaarne ravi
 • Vaktsineerimine
 • Kodu visiidid
 • Statsionaarne taastusravi
 • Statsionaarne ravi ning hooldus
 • Tasulised teenused statsionaaris
 • Kiirabi teenused
 • Kulud seotud lapse sünnitusega (rasedusega ning sünnitusega seotud teenused)

Lisa programmid:

 • Ravikulud
 • Optika
 • Stomatoloogia
 • Statsionaarne rehabilitatsioon

Milline on kehtivusterritoorium?

BTA ainsana Eestis pakub kindlustuslepinguid kehtivusterritooriumiga üle Baltikumi.

Juhul kui töötajad käivad tihti ärireisidel välismaal ning tööandja soovib kindlustada töötajate ravikulud seoses ootamatu haigestumisega või vigastamisega väljaspool Eesti Vabariiki, siis soovitame vormistada BTA Reisikindlustus.

Poliisi sõlmimise võimalused

BTA poliise on võimalik soetada järgmistel viisidel:

 • täites avalduse BTA kodulehel - BTA teenindaja võtab Sinuga ühendust üksikasjaliku teave saamiseks, valmistab ette kindlustuspakkumuse ja saadab selle Sinu sisestatud e-posti aadressile;
 • helistades BTA numbrile (+372) 5 68 68 668. Kindlustuspoliisi eest on võimalik maksta ka telefonikõne ajal;
 • saates kirja BTA Klienditeeninduse e-posti aadressil bta@bta.ee või kirjutades Skype: bta_kindlustus;
 • külastades BTA kontorit;
 • võttes ühendust BTA kindlustusagendiga;
 • võttes ühendust BTA partneri kindlustusmaakleriga.

Kuidas lisainfot saada?

Juhul, kui soovid Ravikindlustusest kaitsetest või lepingu soetamisest lisainfot, võta ühendust BTA klienditoega telefonil 568 68 668 või muul Sulle sobival moel. Vaata lisaks „Kontaktid“

Teabedokument

  PDF E-doc
Teabedokument

 

Kindlustustingimused

  PDF
Ravikindlustuse tingimused ​  
Tingimused nr 3.2-2.
(Kehtivad alates 01.03.2019)
Tingimused nr 3.2-1.
(Kehtivad alates 02.01.2018)