Sõidukijuhi ja kaasreisijate õnnetusjuhtumikindlustus

Kiires elutempos võivad liiklusõnnetused juhtuda ootamatult. Selleks, et sõiduki juht ja reisijad tunneksid end ohutult, pakume lisaks KASKO poliisi soetajale sõiduki juhi ja reisijate õnnetusjuhtumi kindlustust.

 

Küsi pakkumust siit:

Täida avaldus ning me võtame Sinuga ühendust kindlustuspakkumuse vormistamiseks vastavalt Sinu eelistustele ja nõuetele!

*kohustuslik väli

Autoriseerimise test:


Miks valida BTA sõidukijuhi ja kaasreisija(te) õnnetusjuhtumikindlustus?

Iga autojuhi kohustuseks on sõiduki reisijate turvalisuse tagamine. Võttes arvesse, et liiklusõnnetused juhtuvad sageli ja ootamatult ning kahjuks saavad liiklusõnnetuses kannatada sageli ka sõiduki juht ja reisijad, pakume lisaks KASKOkindlustusele teile võimalust kindlustada õnnetusjuhtumite korral nii ennast kui sõiduki juhti kui ka kõiki kaasreisijaid, sh reisijaid, kes sõidavad teiega koos teie autos.      

Meie eelised:

 • väga erinevad kindlustussummade pakkumised;
 • kindlustada saab erineval hulgal reisijakohti.

Kindlustatavad riskid

   
Surm
Juhi või kaasreisija hukkumisel liiklusõnnetuse tagajärjel katame 100% kindlustuskuludest.
Püsiv puue
Juhi või kaasreisija püsiva puude tekkimisel liiklusõnnetuse tagajärjel katame 100% kindlustuskuludest.
Valuraha
Maksame hüvitist vigastuste eest (üks või mitu luumurdu, liigeste rebenemine, venitused, organite kahjustumine, peapõrutus), mis on tekkinud juhile või kaasreisijale liiklusõnnetuse tagajärjel.
Ravikulud
Hüvitame meditsiinitoimingute ning haiglas või haiglast väljaspool toimuva ravi jaoks arsti poolt ette nähtud protseduuridega seotud kulud. Hüvitatakse ainult Eesti Vabariigi meditsiiniasutuste, ettevõtete ja praksiste registrisse kantud meditsiiniasutustes saadud raviga seotud kulud.
Ravimid ja sidemed
Hüvitatakse ainult Eesti Vabariigi meditsiiniasutuste, ettevõtete ja praksiste registrisse kantud meditsiiniasutustest ostetud ja arsti poolt ette nähtud ravimite ja sidemetega seotud kulutused. Samuti Eesti Vabariigi territooriumil asuvates apteekides tehtud kulud.
Õpingutega seotud taskuraha*
Kui juhi või kaassõitja surmajuhtum esineb õnnetuse tagajärjel või sellele järgneva ühe aasta jooksul, hüvitame kõrgema haridusasutuse teenustega seotud kulud juhi ja iga kaassõitja ühe bioloogilise või adopteeritud lapse puhul (alla 24 eluaasta). Õppemaks hüvitatakse ainult alla 24 aastasele lapsele.


* Ainult BTA's

Milline on poliisi kehtivuse territoorium ja kehtivusaeg?

Sõiduki juhi ja reisijatega seotud õnnetusjuhtumi kindlustuspoliisi kehtivuspiirkond kehtestatakse lähtuvalt sellest territooriumist, mis on märgitud KASKO kindlustuspoliisis.
Kindlasti võtke arvesse asjaolu, et minnes reisile või töölähetusse väljaspoole Eestit tuleks vormistada lisaks Reisikindlustus. Juhul, kui saite vigastada väljaspool Eestit, siis sõidukite juhi ja reisijate õnnetusjuhtumikindlustuse raames saate hüvitist lähtuvalt vigastuste raskusastmele, kuid välismaal osutatud arstiabi kulud hüvitatakse ainult juhul, kui te olete soetanud lisaks Reisikindlustuse poliisi. Sõiduki juhtide ja reisijate õnnetusjuhtumikindlustuse raames kuuluvad hüvitamisele ainult Eesti Vabariigi territooriumil osutatud meditsiinilised teenused. 


Reisides väljaspoole Eestit Eestis registreeritud sõidukiga uurige kindlasti lisaks, kas olete kohustatud võtma kaasa «Rohelise kaardi»!

Poliisi sõlmimise võimalused

BTA poliise on võimalik soetada järgmistel viisidel:

 • täites avalduse BTA kodulehel; BTA teenindaja võtab Sinuga ühendust üksikasjaliku teave saamiseks, valmistab ette kindlustuspakkumuse ja saadab selle Sinu sisestatud e-posti aadressile;
 • helistades BTA Klienditeeninduskeskusesse numbrile (+372) 5 68 68 668. Kindlustuspoliisi eest on võimalik maksta ka telefonikõne ajal;
 • saates kirja BTA Klienditeeninduskeskusesse e-posti aadressil: bta@bta.ee või Skype: bta_kindlustus;
 • külastades BTA Klienditeeninduskeskuse kontorit personaalselt;
 • võttes ühendust BTA kindlustusagendiga;
 • võttes ühendust BTA partneri kindlustusmaakleriga.

Mida teha õnnetusjuhtumi korral?

Õnnetusjuhtumi korral toimi järgmiselt:

 1. Pöördu esmaabi saamiseks viivitamatult (vajadusel, kutsu kiirabi, helistades numbrile 112);
 2. Kui Sulle osutatakse mistahes meditsiiniteenuseid, hoia palun alles dokumendid, mis tõendavad õnnetuse toimumist ja selle asjaolusid. Dokumendiks võib olla näiteks arsti poolt välja antud tõend, millele on märgitud diagnoos või vigastuse detailne meditsiniline ülevaade. Lisaks on vajalik hoida alles dokumendid, mis tõendavad makseid, mida oled teinud (näiteks makse kinnitused, tšekid) Sulle osutatud meditsiiniteenuste eest.
 3. Esimesel võimalusel võta ühendust BTA klienditeenindusega, helistades telefonil (+372) 5 68 68 668, et saada juhised edasiseks toimimiseks ning registreerida kahjujuhtum.

Kuidas saada täiendavat infot?

Lisainformatsiooni saamiseks palun võtke ühendust BTA Klienditeenindusega telefonil 5 68 68 668 või mõne muu suhtluskanali kaudu. Muud suhtluskanalid on võimalik leida jaotises "Kontaktid".

Teabedokument

  PDF E-doc
Teabedokument

 

Kindlustustingimused

  PDF
Sõiduki juhi ja kaasreisijate õnnetusjuhtumikindlustuse tingimused  
Tingimused nr 6A-EE
(kehtivad alates 16.04.2014)
     + Lisad:
     Tingimuste nr 6A-EE lisa nr 1
       «Õnnetusjuhtumi tagajärjed, seoses millega makstakse Ravikulud välja»
     Tingimuste nr 6A-EE lisa nr 2
       «Õnnetusjuhtumikindlustuse püsiva puude hüvitise tabel»
Kindlustuse üldtingimused  
Tingimused nr GC 2019.0
(kehtivad alates 01.07.2019)
Tingimused nr GC-2012
(kehtivad alates 01.12.2011)