Õhusõiduki valdaja vastutuskindlustus

Ükskõik kui ettevaatlikud me ka ei oleks, igaüks võib kogemata kahjustada teisele inimesele kuuluvat vara või tervist või teise inimese elu ohtu seada. Kindlasti on sellel riskil teatud tähtsus õhusõidukeid käitades. Iga inimese kohustuseks on hüvitada sellised kahjud, teie aga võite usaldada selliste kahjude hüvitamise meie hooleks, kui olete kindlustanud oma vastutuse.

 

Küsi pakkumust siit:

Täida avaldus ning me võtame Sinuga ühendust kindlustuspakkumuse vormistamiseks vastavalt Sinu eelistustele ja nõuetele!

*kohustuslik väli

Autoriseerimise test:


Mis on Õhusõiduki valdaja vastutuskindlustus?

Õhusõiduki valdaja vastutuskindlustus, sarnaselt liikluskindlustusele, pakub kindlustuskaitset ja kaitseb ootamatute ja ettenägematute kolmandate isikute nõuete vastu. 

Õhusõiduk, mille omaniku vastutust kindlustatakse peab olema registreeritud vastavas asukoha maal nõutavas registris. Eesti Vabariigis peab väikelaev olema registreeritud Maanteeameti või Veeteedeameti vastavas registris.

Miks valida BTA Õhusõiduki valdaja vastutuskindlustus?

Meie eelised:

 • Tagame individuaalse lähenemise igale kliendile hinnates tema vajadusi ja pakume sobivaima kindlustuslahenduse;
 • Meil on üle 20 aasta kogemusi õhusõidukite kindlustamisel, täpsemalt, meie esimene väljastatud poliis oli õhusõiduki poliis;
 • Oleme ainuke kindlustusselts Eestis, kes pakub õhudõiduki kindlustus.

Milliste riskide vastu on võimalik kindlustada?

Riskid:

Teise isiku elule või tervisele tekitatud kahju (välja arvatud kaassõitjad)  
Teise isiku vara kahjustumine või hävimine (välja arvatud kaassõitjad)  
Reisijate elule või tervisele tekitatud kahju  
Kaassõitjate pagasile ja eraomandile tekitatud kahju  
Käsipagasile tekitatud kahju  

Milline on kindlustusterritoorium ja kindlustusperiood?

Õhusõiduki valdaja üldvastutuskindlustuse kehtivuse territooriumi võib määrata vastavalt kliendi vajadustele ja nõudmistele:

 • Eesti Vabariik,
 • Euroopa,
 • kogu maailm.

Poliisi sõlmimise võimalused

BTA poliise on võimalik soetada järgmistel viisidel:

 • täites avalduse BTA kodulehel; BTA teenindaja võtab Sinuga ühendust üksikasjaliku teave saamiseks, valmistab ette kindlustuspakkumuse ja saadab selle Sinu sisestatud e-posti aadressile;
 • helistades BTA Klienditeeninduskeskusesse numbrile (+372) 5 68 68 668. Kindlustuspoliisi eest on võimalik maksta ka telefonikõne ajal;
 • saates kirja BTA Klienditeeninduskeskusesse e-posti aadressil: bta@bta.ee või Skype: bta_kindlustus;
 • külastades BTA Klienditeeninduskeskuse kontorit personaalselt;
 • võttes ühendust BTA kindlustusagendiga;
 • võttes ühendust BTA partneri kindlustusmaakleriga.

Mida teha õnnetusjuhtumi korral?

Õnnetusjuhtumi korral toimi järgmiselt:

 1. Selleks, et läbi viia päästeoperatsiooni ning dokumenteerida asjaolusid ning õnnetuse põhjust, palun võta ühendust päästeteenistusega telefonil 112 järgmistel juhtudel:
  • inimene on vigastatud;
  • on puhkenud tulekahju;
  • aset leiab gaasileke;
  • kui on alust arvata, et õnnetus on põhjustatud kolmandate osapoolte tegevuse tõttu.
   Juhul kui tegemist on vedeliku või aurulekkega, teavita korteriühistu esimeest või majahaldajat (kus võimalik). 
 2. Kui ennast ohtu seadmata on see võimalik, teosta tegevusi, päästmaks vara ja takistamaks selle edasist kahjustumist.
 3. Kui võimalik, püüa pärast päästetööde lõpetamist hoida õnnetuspaika puutumatuna ja säilita kindlustatud kahjustatud vara jäänused.
 4. Esimesel võimalusel võta ühendust BTA klienditeenindusega, helistades telefonil (+372) 5 68 68 668, et saada juhised edasiseks toimimiseks ning registreerida kahjujuhtum.

Kuidas saada täiendavat infot?

Lisainformatsiooni saamiseks palun võtke ühendust BTA Klienditeenindusega telefonil 5 68 68 668 või mõne muu suhtluskanali kaudu. Muud suhtluskanalid on võimalik leida jaotises "Kontaktid".