Liikluskindlustus

Eestis on liikluskindlustus kohustuslik kindlustusliik.
Iga Eesti liiklusregistrisse kantud sõiduki suhtes peab olema sõlmitud liikluskindlustuse poliis. Vastasel juhul ei ole lubatud osaleda liikluses.

Liikluskindlustus on sõiduki valdaja vastutuskindlustus - kindlustusselts hüvitab tekitatud liikluskahju ning ravikulud raviasutuses kolmandatele isikutele (teiste sõidukite omanikud, jalgratturid, jalakäijad ja nende vara), kes on saanud kannatada kindlustatud sõiduki juhi poolt.

 

Küsi pakkumust siit:

Täida avaldus ning me võtame Sinuga ühendust kindlustuspakkumuse vormistamiseks vastavalt Sinu eelistustele ja nõuetele!

*kohustuslik väli

Autoriseerimise test:


Miks valida BTA liikluskindlustus?

Meie eelised:

 • Et kaitsta ennast asjatute murede eest teel, pakume liikluskindlustuse poliisi soetamisega täiendavat teenust "Autoabi" sümboolse tasu eest;
 • Rohelist kaarti on võimalik soetada koos liikluskindlustuse poliisiga ilma lisatasuta;
 • Liiklusõnnetuse korral, kus teine sõiduk on kahjustanud sinu sõidukit (kui kõik õnnetuse tingimused on selged, ükski isik pole vigastatud ja kahjustused ei ületa 10 000€), BTA käsitleb Sinu kahjunõude ja organiseerib vajaliku remondi võimalikult ruttu.

Kellel on õigust saada liikluskindlustuse hüvitist?

Liikluskindlustuse suhtes, isikul, kes osales liiklusõnnetuses, kuid ei ole süüdi kahju tekitamises, on õigus saada hüvitist. Need isikud võivad olla:

 • sõiduki omanik või sõidukijuht;
 • reisija, kes õnnetuse hetkel oli autos, mis põhjustas liiklusõnnetuse;
 • jalakäija või jalgrattur;
 • isik, kelle vara on kahjustatud.

Milliseid kahjusid liikluskindlustuse poliis katab?

Kohustusliku liikluskindlustuse poliis kompenseerib kahjud lähtuvalt “Liikluskindlustuse seaduse” sätetest.

Kindlustatud riskid:

 • liiklusõnnetuse tagajärjel kolmandale osapoolele põhjustatud materiaalsed kahjud
 • liiklusõnnetuse tagajärjel kolmandale osapoolele põhjustatud immateriaalsed kahjud
 • liiklusõnnetuse tagajärjel kolmanda osapoole varale põhjustatud kahjud

Milline on liikluskindlustuse poliisi kehtivuse territoorium ja kehtivusaeg?

Liikluskindlustuse poliisi kaitse kehtib Eesti Vabariigis ja Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides.
Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigid käesoleval hetkel on: Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Taani, Tsehhi, Ungari.

Liikluskindlustuse poliiside kindlustusperiood võib olla 1 kuust 12 kuuni.

Mida pead teadma enne välismaale sõitmist?

Reisides välismaale, võta liikluskindlustuse poliisi väljatrükk endaga kaasa, sest Eesti liikluskindlustuse poliisi register ei ole kättesaadav liikluspolitseile teistes riikides ja neil ei ole võimalik kontrollida sinu liikluskindlustuse olemasolu.

Roheline kaart [link to green card] peab olema kindlasti kaasas, kui plaanite sõita järgmistesse riikidesse: Albaania, Andorra, Bosnia ja Hertsegoviina, Horvaatia, Iisrael, Iraan, Makedoonia, Maroko, Moldaavia, Montenegro, Serbia, Tuneesia, Türgi, Ukraina, Valgevene, Venemaa

Mis mõjutab liikluskindlustuse poliisi hinda?

Liikluskindlustuse makse sõltub:

 • transpordivahendi liigist ja selle otstarbest, näiteks sõiduauto, mootorratas, veoauto;
 • eraisikust sõiduki omaniku või rentniku vanusest;
 • transpordivahendi registreerimise piirkonnast – sõiduki registreerimistunnistusele kantud omaniku aadressist või transpordivahendi kasutamisel rendilepingu alusel – rendilepingusse kantud rentniku (vastutav kasutaja) aadressist;
 • transpordivahendi tehnilistest omadustest – mootori võimsusest (kW);
 • veoautode ja haagiste korral – registrimassist,
 • busside puhul – istekohtade arvust;

Poliisi sõlmimise võimalused

BTA poliise on võimalik soetada järgmistel viisidel:

 • täites avalduse BTA kodulehel; BTA teenindaja võtab Sinuga ühendust üksikasjaliku teave saamiseks, valmistab ette kindlustuspakkumuse ja saadab selle Sinu sisestatud e-posti aadressile;
 • helistades BTA Klienditeeninduskeskusesse numbrile (+372) 5 68 68 668. Kindlustuspoliisi eest on võimalik maksta ka telefonikõne ajal;
 • saates kirja BTA Klienditeeninduskeskusesse e-posti aadressil: bta@bta.ee või Skype: bta_kindlustus;
 • külastades BTA Klienditeeninduskeskuse kontorit personaalselt;
 • võttes ühendust BTA kindlustusagendiga;
 • võttes ühendust BTA partneri kindlustusmaakleriga.

Mida teha õnnetusjuhtumi korral?

Kui keegi saab liiklusõnnetuses vigastada, toimi järgmiselt:

 1. Helista koheselt hädaabinumbril 112 kutsumaks sündmuskohale politsei ja kiirabi, ning kui võimalik, osuta esmaabi vigastatud isikule.
 2. Liiklusõnnetuse asjaolude väljaselgitamisel on abiks fotod, seetõttu, kui võimalik, pildista sõidukit kohe pärast õnnetust (ilma sõiduki(te) asukohta muutmata) ja kui võimalik, täpsusta tunnistajate kontaktandmed.
 3. Kui Sul on BTA liikluskindlustuse poliis, helista koheselt meie klienditeeninduse telefonil (+372) 5 68 68 668 ning teavita meid õnnetusest. Kõne käigus anname ka täpsemad juhised toimimiseks.
 4. Täida sündmuskohal vajalikud dokumendid, abista politsei ja kiirabi töötajaid dokumentide täitmisel, andes korrektset ja täpset informatsiooni õnnetuse kohta.
 5. Kui õnnetuse raames põhjustati Sulle kahju, esita kahjuavaldus.

Kui liiklusõnnetuses ei saanud keegi viga, toimi järgmiselt:

 1. Kui õnnetuses said viga üksnes kaks sõidukit ning kui mõlemad sõidukijuhid saavad omavahel õnnetuse põhjustaja ning muude asjaolude osas kokkuleppele, kolmandatele osapooltele kahju ei põhjustatud ja sõidukite kahjustused ei ole sellised, mis keelaksid sõidukiga edasi sõita, täitke liiklusõnnetuse teate vorm või kirjeldage asjaolud kirjalikult vabas vormis ning allkirjastage. Jäta endale koopia dokumentidest, sest liiklusõnnetuse teade või vabas vormis kirjapandud sündmuste kirjeldus on vajalik esitada kindlustusandjale. Kahju põhjustaja peab kindlustusseltsile kahjust teatama esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui  5 päeva jooksul pärast õnnetust.
 2. Liiklusõnnetuse asjaolude väljaselgitamisel on abiks fotod, seetõttu, kui võimalik, pildista sõidukit kohe pärast õnnetust (ilma sõiduki(te) asukohta muutmata)  ja kui võimalik, täpsusta tunnistajate kontaktandmed. Fotod ja seletused lisatakse kindlustusjuhtumi dokumentide hulka.
 3. Politsei (112) tuleb kutsuda juhul kui liiklusõnnetuse osapooled ei jõua kokkuleppele, kui kahjukannataja ei ole teada või kui kahju põhjustajat ei ole sündmuskohal.
 4. Kui Sul on BTA liikluskindlustuse poliis, siis sõltumata sellest, kas oled kannatanu või põhjustaja, helista koheselt meie klienditeeninduse telefonil (+372) 5 68 68 668 ning teavita meid õnnetusest. Kõne käigus anname ka täpsemad juhised toimimiseks. 
 5. Kui õnnetuse raames põhjustati Sulle kahju, esita kahjuavaldus.


Kui õnnetus juhtus välisriigis:

 1. Helista kohalikul hädanumbril, et kutsuda sündmuskohale politsei või vajadusel ka kiirabi. 
 2. Liiklusõnnetuse asjaolude väljaselgitamisel on abiks fotod, seetõttu, kui võimalik, pildista sõidukit kohe pärast õnnetust (ilma sõiduki(te) asukohta muutmata) ja kui võimalik, täpsusta tunnistajate kontaktandmed. Fotod ja seletused lisatakse kindlustusjuhtumi dokumentide hulka.
 3. Kui Sul on BTA liikluskindlustuse poliis, siis sõltumata sellest, kas oled kannatanu või põhjustaja, helista koheselt meie klienditeeninduse telefonil (+372) 5 68 68 668 ning teavita meid õnnetusest. Kõne käigus anname ka täpsemad juhised toimimiseks. 
 4. Politsei ja kiirabi töötajatel on vajalik täita asjassepuutuv dokumentatsioon, abista neid, andes korrektset ja täpset informatsiooni juhtunu asjaolude kohta. 
 5. Kui õnnetuse raames põhjustati Sulle kahju, esita kahjuavaldus kindlistusfirma kaudu, kes esindab Eestis teise sõiduki kindlustusfirmat. Täpsema ülevaate esindavatest kindlustusfirmadest leiad Eesti Liikluskindlustuse Fondi (LKF) kodulehelt.

Kuidas saada täiendavat infot?

Lisainformatsiooni saamiseks palun võtke ühendust BTA Klienditeenindusega telefonil 5 68 68 668 või mõne muu suhtluskanali kaudu. Muud suhtluskanalid on võimalik leida jaotises "Kontaktid".

Kui oled liiklusõnnetuses kannatanu

Alates 2015. aasta 1. jaanuarist saab liiklusõnnetuses kannatanu pöörduda oma kindlustusandja poole. Teil on võimalus valida endale parim ja mugavaim kahjukäsitlus BTA-s ning Te ei pea enam süüdlase seltsiga asju ajama.

BTA oma kindlustusandjana saab tekkinud kahju Teile hüvitada, kui on täidetud kõik järgnevad asjaolud:
1)   kahju hüvitamise nõue on esitatud 30 päeva jooksul alates kahju tekkimise hetkest;
2)   kindlustusjuhtumite tagajärjel ei ole tekkinud isikukahju;
3)   kindlustusjuhtumis osalenud sõidukite põhiasukoht on Eesti;
4)   kindlustushüvitise summa ei ületa 10 000 eurot;
5)   kindlustusjuhtumi asjaolud on selged ehk kahjustatud isik, kindlustusvõtja, kindlustatud isik või kindlustusandjad saavutavad kokkuleppe selles, kes vastutab kahju põhjustamise eest.

Hüvitamiseks tuleb siiski pöörduda põhjustaja seltsi poole, kui vastutuse jagunemist ei ole võimalik üheselt tuvastada või on õnnetuses inimesed vigastada saanud. Üldjuhul ilmnevad need välistavad asjaolud suhtelistelt kiiresti ning sellisel juhul jätkub kahjukäsitlus vastutava kindlustusandja juures. 

Liiklusõnnetuse kannatanul on õigus otsustada kahju käsitleda oma kindlustusandja ehk BTA juures.

Pakume mugavat ja kiiret kahjukäsitlust ning Teile parimat lahendust!

Teabedokument

  PDF E-doc
Teabedokument

 

Kindlustustingimused, reguleerivad õigusaktid

 
PDF
Liikluskindlustuse tingimused
 
Tingimused nr EE-16
(kehtivad alates 01.10.2014)
Kindlustuse üldtingimused​
 
Tingimused nr GC 2019.0
(kehtivad alates 01.07.2019)
Tingimused nr GC-2012
(kehtivad alates 01.12.2011)
Liikluskindlustuse seadus
 
Liikluskindlustuse seadus
(kehtiv alates 01.01.2015)
 
Autoabi tingimused
 
Tingimused nr EE-15
(kehtivad alates 01.10.2014)
Sidevahendi abil sõlmitud liikluskindlustuse lepingu teave
 
Sidevahendi abil sõlmitud liikluskindlustuse lepingu teave
(kehtivad alates 12.04.2016)