Kaugsõiduautojuhtide reisikindlustus

Oled kaugsõiduautojuht või on sinu töö seotud regulaarsete sõitudega väljaspoole Eestit? Kaitse ennast ettenägematute kulude eest, mis välismaal tekkida võivad - vali endale kaugsõiduautojuhtide reisikindlustusprogramm!

 

Küsi pakkumust siit:

Täida avaldus ning me võtame Sinuga ühendust kindlustuspakkumuse vormistamiseks vastavalt Sinu eelistustele ja nõuetele!

*kohustuslik väli

Autoriseerimise test:


Miks valida BTA kaugsõiduautojuhtide reisikindlustus?

Meie eelised:

 • pakume individuaalselt välja töötatud kindlustusprogrammi to igale kliendile hinnates ettevõtte vajadusi ning vastavalt nendele koostame atraktiivse pakkumuse, tingimused ja soodustused;
 • pakume just kaugsõiduautojuhtide jaoks koostatud reisikindlustusprogrammi, millega on ette nähtud võimalike õnnetusjuhtumite kindlustuskaitse välismaal;
 • kaugsõiduautojuhtide reisikindlustuse raames pakume põhiriskide kindlustuskaitset kogu aasta jooksul eriti hea hinnaga;
 • BTA-l on oma reisiabi teenus. Helistades BTA reisiabiteenuse telefonile, saab klient igal ajahetkel kõige pädevamad ja üksikasjalikumad reisikindlustusalased nõuanded.

Kellele on kaugsõiduautojuhtide reisikindlustus sobilik?

Kaugsõiduautojuhtide reisikindlustus on mõeldud füüsilistele isikutele - autojuhtidele vanuses mitte üle 64 aasta, kes teevad regulaarseid riigiväliseid sõite tingimusel, et ühegi sõidu periood ei ületa 45 päeva.

Kaugsõiduautojuhtide reisikindlustuse poliisi kaitse kehtimiseks tuleb enne välismaale minekut kindlasti vormistada ERKK ehk Euroopa Ravikindlustuskaart [www.haigekassa.ee], sest kaugsõiduautojuhtide reisikindlustuspoliis ei kata neid kulusid, mis kuuluvad hüvitamisele ERKK tingimuste kohaselt.

Milliste riskide vastu on võimalik kindlustada?

Ravikulud
  Katab välismaal osutatud meditsiiniteenustega seotud kulutused õnnetuste või ootamatu haigestumise korral, sealhulgas esmaabi, arsti poolt välja kirjutatud ravimite hinna, erakorraliste operatsioonide ja ravitoimingute hinna ning haiglasse transportimisega seotud kulud (hädaolukorras ka helikopteri tasu). Kui klient satub haiguse või õnnetuse tõttu haiglasse ja ei saa asukohariiki ettenähtud ajal naasta, kaetakse uue pileti või piletite väljavahetamisega seotud kulud.  
Erakorraline hambaravi
  Lähtuvalt kindlustuspoliisis täpsustatud summast kaetakse valuvaigistite ostuhind, hambaravi ajutiste meetmetega seotud kulud (röntgen, ravimid, ajutised plommid või hammaste väljatõmbamine).   
Repatrieerimine
  Katab lahkunu põrmu kodumaalne naasmiseks vajaliku transpordiga seotud kulud.  
Meditsiiniline evakueerimine
  Katab arsti poolt ette nähtud transpordi kulud välismaal asuvast haiglast kodumaal asuvasse haiglasse.  
Kulud kannatanu saatjale
  Vajadusel kaetakse meditsiinilise personali kulud seoses kodumaalne naasmisega, s.o meditsiiniline evakueerimine, mis ei ole võimalik ilma arsti või medõe abita.   
Passi või ID-kaardi vargus või kaotamine
  Lähtuvalt kindlustuspoliisis täpsustatud summast kaetakse transpordi- ja majutusega (hotell, toit) seotud kulud, mis on tekkinud passi või ID-kaardi uuendamisega välismaal ning passi või ID-kaardi uuendamisega seoses peetud telefonivestlusega kaasnevad kulud.  
Kliendi vahetamine
  Kui klient satub reisi ajal haiglasse ja vajab enda kohustuste täitmise jätkamiseks välismaal väljavahetamist teise isiku poolt katab kindlustus selle isiku reisikulud.  

Milline on kindlustusterritoorium?

Kaugsõiduautojuhtide reisikindluse poliisi kaitse kehtib Euroopas, samuti Vene Föderatsiooni Euroopa osas (Uurali mägedeni välja).

Milline on poliisi kehtivusaeg?

Kaugsõiduautojuhtide reisikindlustuse poliisi kehtivusajaks on üks aasta. Kindlustuskaitse kehtib piiramatule sõitude arvule ühe aasta jooksul tingimusel, et ühegi reisi pikkus ei ületa 45 kalendripäeva.

Poliisi sõlmimise võimalused

BTA poliise on võimalik soetada järgmistel viisidel:

 • täites avalduse BTA kodulehel; BTA teenindaja võtab Sinuga ühendust üksikasjaliku teave saamiseks, valmistab ette kindlustuspakkumuse ja saadab selle Sinu sisestatud e-posti aadressile;
 • helistades BTA Klienditeeninduskeskusesse numbrile (+372) 5 68 68 668. Kindlustuspoliisi eest on võimalik maksta ka telefonikõne ajal;
 • saates kirja BTA Klienditeeninduskeskusesse e-posti aadressil: bta@bta.ee või Skype: bta_kindlustus;
 • külastades BTA Klienditeeninduskeskuse kontorit personaalselt;
 • võttes ühendust BTA kindlustusagendiga;
 • võttes ühendust BTA partneri kindlustusmaakleriga;
 • pöördudes meie partnerite reisibüroode poole.

Täiendavaks turvalisuseks reisil - EHIC

ERKK ehk Euroopa Ravikindlustuskaart on kõikide Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna (Island, Norra, Liechtenstein) liikmesriikide, aga ka Šveitsi Konföderatsiooni ühtne dokument, mis annab nende riikide elanikele õiguse saada riigi poolt kinni makstud erakorralist ja vajalikku meditsiinilist abi mahus, milles see vastava riigi elanikele tagatud on. ERKK-i aktsepteeritakse välisriikide kliinikutes, mis kuuluvad antud riigi haigekassa süsteemi ja aktsepteerivad ERKK-i. Enne välismaal meditsiinilise abi saamiseks mõne raviasutuse poole pöördumist soovitame uurida, kas vastav raviasutus aktsepteerib ERKK-i.
ERKK kaardi saavad tasuta vormistada kõik Eesti Vabariigi elanikud ja see tuleks ilmtingimata ära vormistada enne välismaale minekut. Täpsemat infot ERKK kaardi vormistamise ja kättesaamise võimaluste kohta saad Haigekassa kodulehelt.

Milleks on vaja BTA reisikindlustust, kui ERKK kaart on juba vormistatud?

 • ERKK ei kata kliendi transpordi- ja repatrieerimiskulusid, samuti kiirabi/päästeteenistuste teenustega seotud kulusid – need  võivad osutuda vägagi arvestatavaks summaks.
 • Isegi juhul, kui klient satub välismaa raviasutusse, kus aktsepteeritakse ERKK-i, peab ta ise kinni maksma ravitasud mahus, milles need vastavas riigis sätestatud on. Kui Eestis on ravitasud võrdlemisi madalad, siis Euroopas võivad vastavad tasud olla 10 või isegi rohkem korda suuremad.
 • ERKK-i kasutamisel saab välismaa raviasutus Eesti riigieelarvest tasu kahe aasta jooksul, mistõttu ei aktsepteeri erakliinikud (sh hambaravi, suusakuurortide kliinikud) ERKK-i.
 • ERKK ei taga kaitset teiste võimalike riskide suhtes, mis võivad esineda välisreiside ja –sõitude ajal.

 

Näide ERKK-i ja reisikindlustuse vajalikkusest:

Eesti elanikul, kes viibis teises Euroopa Liidu riigis, halvenes järsult terviseseisund, mille tulemusena paigutati ta kliinikusse. Terviseseisundi paranemisel lubati tal naasta tema elukohariiki. Tema raviteenuste arve ulatus 24 000 euroni. 
Võttes arvesse, et Eesti Vabariigi elanikul oli kaasas ERKK, ei pidanud ta katma kogu summat isiklikest vahenditest. ERKK-iga kaeti 75 % ravikuludest (18 000 EUR). Ülejäänud 25% (6 000 EUR) oleks ta pidanud maksma ise, kui tal poleks sõlmitud BTA reisikindlustuspoliisi. Meditsiinilise evakueerimise kulud, mida ERKK ei kata, olid 4 300 EUR.
Kui antud isik ei oleks lisaks ERKK poolt tagatule soetanud BTA reisikindlustuspoliisi, oleks ta pidanud maksma välismaa kliinikus osutatud raviteenuste ja meditsiinilise evakuatsiooni eest Eestisse 10 300 EUR isiklikest vahenditest. Antud juhul kattis BTA kogu summa.

Kasulik informatsioon reisijatele

Enne reisile või ärireisile minemist soovitame:

 • uurida, kas vastavasse riiki sisenemiseks on tarvis vormistada sissesõiduviisa;
 • veenduda, et sinu pass kehtib kogu reisi vältel. Mõnes riigis on seadusega sätestatud, et pass peab kehtima veel vähemalt kolm või isegi kuus kuud peale reisi planeeritud lõppu. Sel põhjusel soovitame võtta ühendust vastava riigi saatkonnaga, et täpsustada reisidokumendile esitatavaid nõudeed;
 • tutvuda Eesti Vabariigi Välisministeeriumi kodulehel (www.vm.ee) oleva infoga - hoiatused riikide kohta, kus on võimalik sõjategevus või muud ohud;
 • Euroopa Liidu riikidesse reisides võtta kaasa Euroopa Ravikindlustuskaart, mille saate Haigekassast (infotelefoni number 16363, välismaalt helistades: +372 669 6630). 
 • eksootilistesse riikidesse või riiki, kus on võimalik nakatuda kollapalavikku, koolera, A-, B-tüüpi hepatiiti või muudesse ohtlikesse haigustesse, minnes ilmtingimata pidada nõu tervishoiutöötajatega vaktsineerimise vajalikkuse osas. Infot vaktsineerimise kohta leiate Eesti Haigekassa koduleheküljelt;
 • uurida, mis on lubatud ja keelatud pagasis Euroopa Liidus ja sellest väljaspool reisides vedada. Vastava info leiate Maksu- ja Tolliameti kodulehel;
 • lennukiga reisides selgitada eelnevalt välja oma õigused hüvitisele ja toetusele lennuettevõttest juhul, kui lend tühistatakse või peaks hilinema, kui lennukil ei lubata maanduda, kui pagas rikutakse või kaotatakse ära. Vastava info leiate Tarbijakaitseameti kodulehel.

Mida teha õnnetusjuhtumi korral?

Kui välismaal viibides juhtub õnnetus, toimi järgmiselt:

 1. Helista BTA 24/7 töötaval abiteenistuse telefonil (+371) 22 00 22 64 või BTA klienditeeninduse telefonil (+372) 5 68 68 668.
  Pakume operatiivset abi ja konsultatsiooni selle kohta, kuidas konkreetses olukorras käituda. Nädalavahetuseti ja tööpäeviti vahemikus 18:00-07:59 vastab klienditeeninduse numbril reisikahju kõnedele Läti klienditeenindus. Kõnedele vastatakse inglise või vene keeles. 
 2. Kui haigestute ootamatult või juhtub õnnetus ühes järgmistest riikidest, helistage partnerile konkreetses riigis:
  • Türgi*: (+90 242) 310 44 44
  • Egiptus*: (+20 122) 104 27 43
  • Kreeka: (+30) 28970 41 777
  • Bulgaaria: (+359) 56918004
  • Tai: (+66) 600035168 
  • Indoneesia, Bali: (+7) 495 989 11 20
  • Ukraina, Moldova: (+380) 443745026
  • Valgevene: (+375) 29 103 64 24
  • Venemaa: (+7) 495 989 11 20
  • Hispaania (+34) 931731427

  * Kui oled Türgis või Egiptuses, siis võimalike probleemide vältimiseks, palu meditsiinilist abi üksnes meie lepinguliste partnerite juurest.

 3. Kui helistad eelnevalt toodud telefonil, aitavad meie töötajad korraldada asjaajamist asjassepuutuvate meditsiiniasutustega, edastavad kirjaliku garantiikirja meditsiiniteenuste eest tasumiseks ja sellisel juhul ei ole Sul vaja teenuste eest ise tasuda. Meie töötajad aitavad lahendada ka mitmesuguseid teisi muresid.
 4. Kui tasusid meditsiiiniteenuste või teiste kindlustusjuhtumi alla kuuluvate kulude eest ise, hoia alles dokumendid, mis tõendavad tehtud kulusid (tšekid, kviitungid). Lisaks, hoia alles dokumendid, mis tõendavad kindlustusjuhtumi toimumist: meditsiinilised otsused, lennufirma või lennujaama poolt väljastatud tõend pagasi kaotuse/vigastuste/sihtkohta saabumise viibimise kohta, õiguskaitseorganite poolt väljastatud dokumendid jms. Täpsema info esitatavate dokumentide kohta leiate reisikindlustuse tingimustest või enda poliisilt.
 5. Eestisse naasmisel helistage palun esimesel võimalusel BTA klienditeeninduse numbril (+372) 5 68 68 668, et registreerida kindlustusjuhtum.

Kuidas saada täiendavat infot?

Lisainformatsiooni saamiseks palun võtke ühendust BTA Klienditeenindusega telefonil 5 68 68 668 või mõne muu suhtluskanali kaudu. Muud suhtluskanalid on võimalik leida jaotises "Kontaktid".

Teabedokument

  PDF E-doc
Teabedokument

 

Kindlustustingimused

  PDF
Reisikindlustuse tingimused  
Tingimused nr EE16-2
(Kehtivad alates 19.07.2016)
Tingimused nr EE16-1
(Kehtivad kuni 18.07.2016 väljastatud lepingute puhul)
Tingimused nr 16-EE
(Kehtivad kuni 06.10.2015 väljastatud lepingute puhul)
Tingimused nr 15-EE
(Kehtivad kuni 30.04.2014 väljastatud lepingute puhul)
Kindlustuse üldtingimused  
Tingimused nr GC 2019.0
(kehtivad alates 01.07.2019)
Tingimused nr GC-2012
(kehtivad alates 01.12.2011)
Sidevahendi abil sõlmitud reisikindlustuse lepingu teave  
Sidevahendi abil sõlmitud reisikindlustuse lepingu teave
(kehtivad alates 12.04.2016)