Kaskokindlustus

Autod on meile igapäevaelus suureks abiks. Auto väärtust hinnatakse eriti olukorras, mil juhtub õnnetus, näiteks tuuleklaasile kukkuv oks kahjustab seda, auto värv saab kriimustada või toimub midagi muud ootamatut. Hoolitsege oma auto eest ja kaitske end kaskokindlustuse abil ettenägematute asjaolude eest. Pakume ulatuslikku kindlustuskaitset, soodsaid tingimusi, professionaalset teenindust ja lisaboonuseid!

 

Küsi pakkumust siit:

Täida avaldus ning me võtame Sinuga ühendust kindlustuspakkumuse vormistamiseks vastavalt Sinu eelistustele ja nõuetele!

*kohustuslik väli

Autoriseerimise test:


Miks valida BTA KASKO?

Meie eelised:

 • BTA pakub sõidukitele, mille registreerimismass ei ületa 3 500 kg, ka ilma lisatasuta BTA Autoabi;
 • Koguriskikindlustuse kokkuleppe puhul on kindlustusjuhtum sõiduki mistahes ootamatu ja ettenägematu kahjustumine, sealhulgas liiklusõnnetus, loodusõnnetus, tulekahju, vandalism, vargus, röövimine, väljaarvatud välistused Sõidukikindlustuse tingimuste punktis 2.3.
 • Kiire ja mugav kahjude registreerimine – kahjust on võimalik teatada telefoni teel. Liikluskahju korral ei ole vaja sõidukit näidata BTA kahjukäsitlusele, võite pöörduda otse remonditöökotta.
 • Uusväärtuse kindlustus – sõidukitele, mille esmasest registreerimisest ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta ja mille läbisõit ei ületa 30 000 km, hüvitab BTA kindlustusjuhtumi korral kindlustatud sõidukiga samasuguse uue sõiduki ostuhinna.
 • Klaasikahju korral omavastutus ei kohaldata: BTA hüvitab ainukesena Eestis lisaks sõiduki esiklaasile ja salongiklaasidele ka tulede ja peeglite klaasid ilma omavastutuseta - kivi või muu eseme kukkumisel tulede ja peeglite klaasipindade vahetamisele või remondile tehtud kulutused (ilma korpuseta). Klaasiks ei loeta katuseluuki ja klaaskatust.
 • BTA hüvitab sõiduki transpordi ja pukseerimiskulud kuni 10% ulatuses kindlustussummast.
 • Kõige laiem lisakindlustuste valik – BTA pakub lisaks koguriskikindlustusele kõige laiemat lisakindlustuste valikut Eestis.
 • Ainukesena Eestis pakub BTA vastutuskindlustuse lisakaitset oma klientidele, mis katab õigusabi kulude hüvitamist vaidluses teise osapoole ja/või kindlustusseltsiga.
 • Võtmete ja/või dokumentide varguse lisakindlustus – lisakokkuleppel hüvitab BTA ainukesena Eestis sõiduki varguse ka juhul kui Teil ei ole ette näidata kõiki tehase poolt ettenähtud võtmete või dokumentide eksemplare. Omavastutus 50% tekkinud kahjust.
 • Pärast esmamüüki paigaldatud lisavarustuse kindlustussumma on 1 300 €. Valmistajatehase poolt paigaldatud lisavarustuse hüvitispiir on kuni 20% sõiduki kindlustussummast.

Milliste riskide vastu on võimalik kindlustada?

   
Sõiduki täishäving
Kui tingimustes märgitud riskide realiseerumisel sõiduki taastusremondi kulud ületavad 70% sõiduki turuäärtusest kindlustusjuhtumi toimumise hetkel loetakse sõiduk hävinenuks.
Sõiduki röövimine
Sõiduki vargus või varguskatse koos vägivalla või ähvardusega.
Sõiduki ärandamine
Sõiduki ärandamine või ärandamiskatse, kui sõidukit on parkimiskohalt liigutatud.
Liiklusõnnetus
Kokkupõrge teise sõiduki, takistuse, jalakäija, looma või muu objektiga liikluses või muus sõidukiga liiklemiseks ettenähtud kohas, sealhulgas ka ümberrullumine, kukkumine (nt. sillalt vms), uppumine või liiklemiseks avatud jääteel sõidu ajal jääst läbi vajumine.
Tulekahju
Sõiduki hävinemine tules või kustutustööde käigus tekkinud suitsu-, nõe- ja veekahjud.
Loodusõnnetus
Sõidukile tormi, üleujutuse, välgu ja rahega tekitatud kahju ning nende loodusnähtuste poolt lendu paisatud kukkuvate objektide poolt tekitatud kahju.
Klaasikahjud
Sõiduki klaaside mehaaniline kahjustumine.
Kokkupõrge loomaga
Hüvitatakse kahju, mis on tekkinud kokkupõrke tagajärjel loomaga.
Kukkuvate objektide
Kukkuvate objektide poolt põhjustatud kahjustused.
Kolmandate osapoolte ebaseadusliku tegevusega seotud riskid
Kolmandate osapoolte tegevuse käigus sõiduki osadele sh. poliisile märgitud lisavarustusele põhjustatud kahju, nende osade hävinemine või vargus.
Uusväärtuse kindlustus
Sõiduki varguse, röövi või hävinemise korral võrdub kompensatsioon uue, võrdväärse sõiduki väärtusega; kindlustus kehtib, kui sõiduki esmaregistreerimisest pole möödas üle ühe aasta ja läbisõit ei ületa 30 000 km.
Pagasikindlustus
Võimalik kindlustada sõidukis transporditavat pagasit.
Liisingmakse kindlustus
Katame eraisikust liisinguvõtja liisingmaksed kolme kuu ulatuses juhul, kui liisinguvõtja satub ambulatoorsele või stratsionaarsele ravile ja on töövõimetu kindlustusjuhtumi tagajärjel saadud kehavigustuse tõttu enam kui 7 järjestikust päeva.
Tasuta "BTA autoabi", mis pakub abi ettenägematutes olukordades teedel:
 
   
Ööpäevaringne abi ning konsultatsioonid telefoni teel  
Tehniline abi
Kui pärast liiklusõnnetust või sõiduki tehnilise rikke tõttu ei saa sõidukiga edasi liikuda, siis osutame järgmist abi:
 • katkise ratta väljavahetamine sõidukis oleva varuratta vastu;
 • mootori käivitamine käivituskaablite abil;
 • ärandamisvastaste seadmete rikete kõrvaldamine;
 • kinnikiilunud uste avamine;
 • automaatkäigukasti deblokeerimine;
 • teeoludes võimalikud remonditööd, nt väljalöödud klaasi asendamine kilega, jahutussüsteemi lekke kõrvaldamine või vedeliku lisamine, ukseluku lahtisulatamine, mootoririhmade pingutamine, kaitseraudade, heitgaasisüsteemi ja muude osade kinnitamine, muud pisiremonditööd
Remonttöid tehakse tasuta, kuid remonttöödele kulunud materjalide eest tuleb tasuda Teil.
Mootorkütuse kohale toomine
Kohale toomine on tasuta, kuid kütuse eest peate tasuma ise.
Sõiduki transportimine (evakueerimine)
Kui tuvastatud rikke tõttu ei ole sõiduki kasutamine võimalik või vastava riigi liikluseeskirjade kohaselt lubatud, siis transportime (evakueerime) Teie sõiduki lähima autoteeninduseni, kui aga sõiduki rike on tuvastatud Eesti Vabariigis ja sõidukil on valmistajatehase garantii, siis edasimüüja autoteeninduse tööajal lähima edasimüüja autoteeninduseni, väljaspool tema tööaega aga edasimüüja autoteenindusele lähima valvega parklani.
Taksoteenus
Kui sõiduki rikke tõttu ei ole sõidu jätkamine võimalik ning sõiduk transporditakse (evakueeritakse), siis toimetame Teid ja Teie kaassõitjaid sõiduki valdaja määratud kohta, kuid mitte kaugemale kui 60 km rikke tuvastamise kohast.
Asendusauto
Asendusauto nii kauaks, kuni kõrvaldatakse rike, mis takistab kindlustatud sõiduki teeliikluses kasutamist, kuid mitte kauem kui 3 (kolmeks) päevaks. BTA tagab asendusauto ainult siis, kui on tuvastatud, et sõidukit ei ole võimalik remontida 1 (ühe) tööpäeva jooksul.
Liiklusõnnetusteate vormi täitmine
Liiklusõnnetuse korral, mille puhul on võimalik täita liiklusõnnetuse teadet lähtuvalt Liiklusseaduse sätetest, helistage +372 5686 8668 ning küsige nõu liiklusõnnetusteate vormi täitmise kohta. Vajadusel aitame Teil täita vastavat teadet ka kohapeal.
Lisatasu eest on võimalik valida ka järgmisi lisariske:      
Asendussõiduki kindlustus
Remonttööde ajal võite kasutada rendiautot.
Liisingväärtuse kindlustus
Liisingväärtuse kindlustuse puhul hüvitatakse kindlustusjuhtumi toimumise korral sõiduki liisingu jääkmaksumus.

Milline on kindlustusterritoorium?

Võimalik on sõlmida kindlustuspoliis, mis kehtib 

 • Eestis, 
 • Balti riigides (Eesti, Läti, Leedu, Soome), 
 • Euroopa Liidus, 
 • Sõltumatute Riikide Ühenduses (SRÜ), sealhulgas Venemaa Euroopa osas, Valgevenes, Ukrainas ja Moldovas.

Mida pead teadma enne välismaale sõitmist?

Kui lähed ärireisile või puhkusele, ära unusta:

 • kaasa võtmast liikluse ja kasko poliise ning kontrolli üle kas nad ikka kehtivad.
 • uuri kas poliiside kehtivuspiirkond on selline nagu reisitava maa seadused ette näevad.

Kui juhtub õnnetus siis:

 • helista BTA-sse telefonil +372 5 68 68 668;
 • teavita õnnetusest;
 • küsi informatsiooni kahjuhüvitise vormistamise kohta;
 • küsi nõu kuidas käituda vastavalt kohalikele seadustele, mis puudutab õnnetuse asjaolude teavitamist kohalikele võimuorganitele (politsei jne.) ning muude vajalike dokumentide vormistamist.

Kui sul on kehtiv Kasko Autoabi, siis teavita ka autoabi vajalikkusest.

Ohtusnõuded

 

Vargusvastased seadmed ja varustus

Hoolitsedes kliendi auto turvalisuse eest hindame enne KASKO kindlustuspoliisi sõlmimist ära selle vargusvastased seadmed ja -süsteemid.

Sõiduki kindlustamisel peate omama kaht võtit tehase immobilisaatori ja kahe alarmi kontrollsüsteemiga. Alarm peab olema heliga ja valgussignaalidega; see peab reageerima uste, kapoti ja pagasiruumi avamisele.
Teatud mudelite ja markide puhul ning eksklusiivsete ja kallite autode puhul võime nõuda täiendava vargusvastase seadme olemasolu, nendeks on näiteks salalüliti, täiendav immobilisaator, raadio teel toimiv jälgimis-/otsingusüsteem.

Alarmsüsteemile esitatavaid lisanõudeid puudutav informatsioon on kättesaadav klienditeeninduse telefonil 5 68 68 668 või võttes meiega ühendust teiste, Teile sobivate kanalite kaudu. Need kanalid on leitavad peatükis “Kontaktid”.

Poliisi sõlmimise võimalused

BTA poliise on võimalik soetada järgmistel viisidel:

 • täites avalduse BTA kodulehel; BTA teenindaja võtab Sinuga ühendust üksikasjaliku teave saamiseks, valmistab ette kindlustuspakkumuse ja saadab selle Sinu sisestatud e-posti aadressile;
 • helistades BTA Klienditeeninduskeskusesse numbrile (+372) 5 68 68 668. Kindlustuspoliisi eest on võimalik maksta ka telefonikõne ajal;
 • saates kirja BTA Klienditeeninduskeskusesse e-posti aadressil: bta@bta.ee või Skype: bta_kindlustus;
 • külastades BTA Klienditeeninduskeskuse kontorit personaalselt;
 • võttes ühendust BTA kindlustusagendiga;
 • võttes ühendust BTA partneri kindlustusmaakleriga.

Mida teha õnnetusjuhtumi korral?

Liiklusõnnetusest teavitamiseks toimi järgmiselt:

1. Kui õnnetuses sai keegi viga helista koheselt hädaabinumbril 112 ning kui võimalik, osuta esmaabi vigastatud isikule.
2. Kui keegi ei saanud õnnetuses vigastada ning liiklusõnnetusega on seotud vaid kaks sõidukit, mille juhid jõuavad asjaolude suhtes kokkuleppele kolmandatele osapooltele kahju ei põhjustatud ja sõidukite kahjustused võimaldavad edasi sõita, täitke liiklusõnnetuse teate vorm või kirjeldage asjaolud kirjalikult vabas vormis ning allkirjastage. Jäta endale allkirjastatud vormi koopia, et saaksid selle kindlustusele esitada.
3. Kui esineb asjaolusid, mille tõttu ei ole võimalik liiklusõnnetuse teadet täita, näiteks, kui õnnetusse sattus kolm sõidukit, on kohustuslik Politsei sündmuskohale kutsumine (112).
4. Liiklusõnnetuse asjaolude väljaselgitamisel on abiks fotod, seetõttu, kui võimalik, pildista sõidukit kohe pärast õnnetust (ilma sõiduki asukohta muutmata) ja kui võimalik, täpsusta tunnistajate kontaktandmed.
5. Helista esimesel võimalusel meie klienditeeninduse telefonil (+372) 5 68 68 668 ning teavita meid liiklusõnnetusest. Kõne käigus anname ka täpsemad juhised toimimiseks.

Sõiduki varguse või kolmandate osapoolte poolse illegaalse tegevuse korral, näiteks peeglite varguse puhul, toimi järgmiselt:

1. Helista Politsei telefonil 112.
2. Helista esimesel võimalusel meie klienditeeninduse telefonil (+372) 5 68 68 668 ning teavita meid juhtunust. Kõne käigus anname ka täpsemad juhised toimimiseks.

Muudel juhtudel või kui vajad BTA Autoabi teenuseid, helista meie klienditeeninduse telefonil (+372) 5 68 68 668 esimesel võimalusel, et teavitada õnnetusest ja saada juhised edasiseks toimimiseks.

Kuidas saada täiendavat infot?

Lisainformatsiooni saamiseks palun võtke ühendust BTA Klienditeenindusega telefonil 5 68 68 668 või mõne muu suhtluskanali kaudu. Muud suhtluskanalid on võimalik leida jaotises "Kontaktid".

Teabedokument

  PDF E-doc
Teabedokument

 

Kindlustustingimused

  PDF
KASKO kindlustustingimused  
Tingimused nr A6-03
(kehtivad alates 10.06.2020)
Tingimused nr A6-02
(kehtivad alates 01.02.2011)
Kindlustuse üldtingimused​  
Tingimused nr GC 2019.0
(kehtivad alates 01.07.2019)
Tingimused nr GC-2012
(kehtivad alates 01.12.2011)