Juriidilise isiku vastutuskindlustus

Ükskõik kui ettevaatlikud me ka ei oleks, igaüks võib oma igapäevaelus kogemata tekitada kahju teise inimese varale, tervisele või elule. Selliste kahjude hüvitamine teisele inimesele on igaühe vastutus, kuid teie ja teie äriühing võite volitada meid hüvitama selliseid kahjusid, kui võtate oma äriühingule vastutuskindlustuse.

 

Küsi pakkumust siit:

Täida avaldus ning me võtame Sinuga ühendust kindlustuspakkumuse vormistamiseks vastavalt Sinu eelistustele ja nõuetele!

*kohustuslik väli

Autoriseerimise test:


Miks valida BTA vastutuskindlustus?

Meie eelised:

 • Tagame individuaalse lähenemise igale kliendile hinnates tema vajadusi ja pakume sobivaima kindlustuslahenduse;
 • Pakume kindlustuskaitset, mis on kohandatud erinevatele spetsiifilistele tegevusaladele;
 • Pakume komplekspoliise, st erinevad tegevusalad ja vastutuskindlustuse katted on integreeritud ühele poliisile;
 • Pikaajalise koostöö raames pakume oma püsiklientidele kasulikke soodustusi. 

Milliste riskide vastu on võimalik kindlustada?

Teisele isikule põhjustatud isikukahjud
Surm, ajutine või jääv töövõimetus, füüsiline vigastus või haigus, näiteks vigane toode vigastab tarbijat.
Teise isiku varale tekitatud kahju
Teise isiku omandisse kuuluva või nende poolt õiguspäraselt kasutatava vara kahjustumine või hävimine, näiteks hoone fassaadi rekonstrueerimisel kaotab tööline haamri ja see kukub objektil olevale autole.
Kahju vähendamise ja päästetööde kulud
Hädaolukordade puhul kahju kõrvaldamise või minimeermisega seotud kulutused, näiteks tulekahju kustutamise tagajärjel ujutatakse teise isiku vara üle.
Õigusabikulud
Kooskõlastatud õigusabi kulud, mis on tekkinud seoses teise isiku poolt kliendi vastu algatatud hagi läbivaatamise ja menetlemisega. Näiteks kui Teie pole vastutav kahju tekitamise eest, kuid teine isik küsib järjepidevalt kahjutasu ja pöördub kohtusse, siis hüvitame sellega kaasnevad kohtukulud tingimusel, et need on meiega eelnevalt kokku lepitud.
Kindlustuskaitse võimalikud laiendused:
Alltöövõtjate üldvastutuskindlustus
Täiendava kindlustuskaitsena
Tööandjate vastutuskindlustus
Täiendava kindlustuskaitsena
Vastutus teistele ehitusobjekti kaasatud isikutele põhjustatud kahju eest
ehitajatele, täiendava valikuna
Vastutus ootamatu ja ettenägematu keskkonnakahju korral
Kindlustusvõtja valdusesse antud vara kahjustamine
autoteeninduste jaoks on risk juba kindlustuskaitsesse lisatud, teiste jaoks on antud risk lisavalikuna
Vastutus renditud varale põhjustatud kahju eest
saadaval lisavalikuna
Laiendatud tootevastutus – lõpptootele põhjustatud kahju
tootjavastutuses saadaval lisavalikuna
Toodangu tagasikutsumine
tootjavastutuses saadaval lisavalikuna

Milline on kindlustusterritoorium?

Kindlustuslepingu sõlmimisel märgitakse kindlustusterritoorium poliisile.

Kindlustusterritooriumi võib valida vastavalt vajadusele - see võib olla kas Eesti Vabariigi territoorium või konkreetne aadress, kus teenuseid pakutakse.

Kui te ajate äri välismaal, näiteks  ekspordite kaupu, siis pakume ka laiendatud kindlustusterritooriumit, näiteks Euroopa Liit või vajadusel veel laiemat territooriumit.

Poliisi sõlmimise võimalused

BTA poliise on võimalik soetada järgmistel viisidel:

 • täites avalduse BTA kodulehel; BTA teenindaja võtab Sinuga ühendust üksikasjaliku teave saamiseks, valmistab ette kindlustuspakkumuse ja saadab selle Sinu sisestatud e-posti aadressile;
 • helistades BTA Klienditeeninduskeskusesse numbrile (+372) 5 68 68 668. Kindlustuspoliisi eest on võimalik maksta ka telefonikõne ajal;
 • saates kirja BTA Klienditeeninduskeskusesse e-posti aadressil: bta@bta.ee või Skype: bta_kindlustus;
 • külastades BTA Klienditeeninduskeskuse kontorit personaalselt;
 • võttes ühendust BTA kindlustusagendiga;
 • võttes ühendust BTA partneri kindlustusmaakleriga;
 • pöördudes meie partnerite reisibüroode poole.

Kuidas saada täiendavat infot?

Lisainformatsiooni saamiseks palun võtke ühendust BTA Klienditeenindusega telefonil 5 68 68 668 või mõne muu suhtluskanali kaudu. Muud suhtluskanalid on võimalik leida jaotises "Kontaktid".

Teabedokument

  PDF E-doc
Teabedokument

 

Kindlustustingimused

  PDF
Vastutuskindlustuse tingimused (Kehtivad alates 01.10.2018)  
Tegevuse vastutuskindlustuse tingimused GL 2018.2
Ehitise omaniku vastutuskindlustuse tingimused GL 2018.3
Tootevastutuskindlustuse tingimused GL 2018.4
Tööandja vastutuskindlustuse tingimused GL 2018.5
Ürituse korraldaja vastutuskindlustuse tingimused GL 2018.6
Ehitusettevõtte vastutuskindlustuse tingimused GL 2018.8
Vastutuskindlustuse üldtingimused (Kehtivad alates 01.10.2018)  
Vastutuskindlustuse üldtingimused GTPL 2018.0
Vastutuskindlustuse tingimused (kehtivad kuni 30.09.2018 sõlmitud lepingutele)  
Juriidilise isiku üldvastutuskindlustuse üldtingimused GL 2010.1
Kindlustuse üldtingimused​  
Tingimused nr GC-2012
(kehtivad alates 01.12.2011)