Ettevõtte varakindlustus

Alati pole võimalik vältida õnnetust nagu tulekahju, torm, murdvargus vms., mis lisaks otsesele varakahjule võivad seada ohtu äritegevuse jätkamise. Vastutustundlik ettevõtja kindlustab oma vara ja tegevuse ning meie aitame sobivaima ning soodsaima kindlustuslahenduse leidmisel!

 

Küsi pakkumust siit:

Täida avaldus ning me võtame Sinuga ühendust kindlustuspakkumuse vormistamiseks vastavalt Sinu eelistustele ja nõuetele!

*kohustuslik väli

Autoriseerimise test:


Miks valida BTA Ettevõtte varakindlustus?

Meie eelised: 

 • Pakume individuaalset lähenemist vastavalt kliendi soovile ja vajadustele. 
 • Pakume nii koguriskikindlustust kui ka valitud riskide kindlustust ehk kindlustuskate on võimalik kombineerida riskide kaupa, valides põhiriskidele (tulekahju) juurde sobilikumad katted. 
 • Kliendi pakkumise hinnastamisel ja koostamisel rakendatakse soodustusi vastavalt kliendi olemasolevale kindlustusportfelile.  
 • Kiire, paindlik ning kliendikeskne kahjukäsitlus. 
 • Kui tegemist on väiksemate ning lihtsamate kahjudega ning kui kahjujuhtum klassifitseerub nn. kiirete kahjude alla, siis kahju hüvitamine toimub paari päeva jooksul.

Millist vara on võimalik kindlustada?

Ettevõtte varakindlustusega saab kindlustada:

 • Hooneid, koos siseviimistluse ja kommunikatsioonisüsteemidega; näiteks: mittekandev vahesein, põrand, ripplagi, seina- ja põrandakattematerjal, sisse-ehitatud mööbel, siseruumide viimistlusmaterjal, siseuksed ja -aknad, sanitaartehnika, elektri-, gaasi-, kütte-, veevarustus-, kanalisatsiooni-, ventilatsiooni-, jahutus-, tulekustutus-, side- ja signalisatsioonisüsteemi osad, millest sõltub ainult kindlustatud siseruumide valdaja.
 • rajatisi (nt piirdeaed, varikatus, reklaampaigaldis, välisvalgustus, lipumast);
 • inventari ja seadmeid ehk ettevõtluses kasutatavad seadmed ja masinad, nende lisatarvikud ja varuosad enda tarbeks;
  • kontoritehnika (sh. arvutid, serverid, koopiamasinad, telefonisüsteemid jms);
  • kontorimööbel- ja tarbed, tööriistad;
  • reklaammaterjalid ja kaubanäidised;
 • kaupa (sh materjalid, tooraine, pooltoodang, valmistoodang ja pakkematerjal);
 • kaasomandis olevaid hoone osasid; näiteks:
  • hoone välispiirded (välisseinad, katus, rõdud, välisaknad jms);
  • hoone kandvad konstruktsioonid (vundament, kandvad siseseinad, vahelaed jms);
  • hoone ühiskasutuses olevad osad (koridorid, trepikojad, keldrid, pööningud, liftid, prügišahtid, korstnad jms);
  • hoonesisesed ühised küttesüsteemid;
  • hoonesisesed vee- ja kanalisatsioonisüsteemid kuni reaalosa ühenduseni, mis piiritletakse seina, põranda või laega;
  • hoonesisesed gaasitorustikud tsentraalse gaasivarustuse korral;
  • hoonesisesed elektrisüsteemid kuni reaalosa väljalülitusseadmeteni;
  • hoonesisesed ühised ventilatsiooni-, kliima-, tulekustutus- ja sidesüsteemid.
 • ja muid kindlustuslepingus märgitud vara, näiteks investeeringuid hoonesse või seadmetesse

Milliste riskide vastu on võimalik kindlustada?

 

Valitud riskid Kogurisk

Peamised riskid:

Tulekahju risk
  Tulekahju, plahvatus, pikselöök (sh.keravälk), mehitatud lennuaparaadi, selle osade või lasti alla kukkumine; kindlustus hüvitab ka tulekahjust põhjustatud tahma, suitsu ja tulekustutusest tingitud kahju.    
Vedeliku või auru leke
  Vedeliku- või aurulekke puhul hüvitab kindlustusandja kindlustatud esemele tekkinud kahju, mille põhjuseks on:
vedeliku- või auruleke, mis on põhjustanud veevarustus-, kanalisatsiooni-, kütte-, tuletõrjesüsteemide ja olmetehnika lekkest; hoones või väljaspool hoonet asuva torustiku külmumine ja purunemine. Hoonesiseste süsteemide (nt veevarustuse, kanalisatsiooni- ja küttesüsteemide) avariid, s.o nende äkiline ja ootamatu purunemine või ummistumine; Samuti hoone siseveevõrguga püsivalt ühendatud kodumasinate (sh pesu- ja
nõudepesumasinad, boilerid) ja nende ühendusdetailide purunemisel väljavoolanud vesi ja hoone siseveevõrgust või selle osadest, sh kraanist välja voolanud vesi;
   
Loodusõnnetuste poolt põhjustatud kahjustused
  Torm, rahe, suure lumesaju mõjud, puude, mastide, postide või nende osade mahalangemine.    
Kolmandate osapoolte ebaseaduslik tegevus
  Kolmandate isikute õigusvastase tegevuse puhul hüvitab kindlustusandja kindlustatud
esemele tekkinud kahju, mille põhjuseks on murdvargus, röövimine, vandalism ja maismaasõiduki otsasõit.
   
Tõmbetuul  
  Kindlustus katab tõmbetuule poolt põhjustatud kahjustused.    
Muud ettenägematud kahjud, mis ei ole välistatud  
  Näide: kontoris mööbli liigutamisel tekib seina auk, inimene komistab millegi otsa ja kahjustab kuvarit vms.    

Pakutavad lisakindlustuskaitsed
 - täiendava tasuta;  € - 
täiendava tasu eest 

Üleujutus
  Looduslik üleujutus s.o erakorraline looduslik veetaseme tõus (sh tormist, sademetest või muust loodusnähtusest), mille tõttu tekkinud ebaharilikku veehulka ei suuda maapind või kuivendussüsteemid vastu võtta.    
Maavärin
  Maavärina poolt põhjustatud varakahju (maavärina tugevuseks on vähemalt 4.0 palli Richteri skaala järgi).    
Elektrihäired
  Hüvitatakse hoonetele või kodusele varale tekitatud kahju mille põhjuseks on avarii tagajärjel tekkinud või ette teatamata elektrikatkestus; elektrivoolu mõju, sh ülepingest, ülekoormusest või lühisest tekitatud kahju; välgu kaudne mõju ja sellest tulenevad elektrilised ja magnetilised nähtused.    
Seadmerike
  Seadme äkiline ja ettenägematu hävimine või kahjustumine seadmesisese purunemise või muu seadmesisese rikke tõttu.     
Muud erinevad lisakaitsed
  Näiteks kaasaskantav vara ehk kindlustuskoha laienduse kindlustuskaitse.    
Ärikatkemise kindlustus
  Kindlustustatud on kindlustuslepingus märgitud: ärikasum, püsikulud, lisakulud või muu kokkulepitud ja kindlustuslepingus ära toodud kindlustatud ese    
Investeeringud
  Kaetud on investeeringud kindlustusperioodil ehitistesse ja sisesviimistlusse  10% nende kindlustussummast kuni EUR 20 000    
  Kaetud on investeeringud kindlustusperioodil inventari ja seadmetesse  10% nende kindlustussummast kuni EUR 20 000    

 

Milline on kindlustusterritoorium?

 • Varakindlustus kehtib Eesti Vabariigi territooriumil;
 • vajadusel kliendi soovist ning lähtuvalt tellimusest, saab kindlustada vara ka väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi.

Poliisi sõlmimise võimalused

BTA poliise on võimalik soetada järgmistel viisidel:

 • täites avalduse BTA kodulehel; BTA teenindaja võtab Sinuga ühendust üksikasjaliku teave saamiseks, valmistab ette kindlustuspakkumuse ja saadab selle Sinu sisestatud e-posti aadressile;
 • helistades BTA Klienditeeninduskeskusesse numbrile (+372) 5 68 68 668. Kindlustuspoliisi eest on võimalik maksta ka telefonikõne ajal;
 • saates kirja BTA Klienditeeninduskeskusesse e-posti aadressil: bta@bta.ee või Skype: bta_kindlustus;
 • külastades BTA Klienditeeninduskeskuse kontorit personaalselt;
 • võttes ühendust BTA kindlustusagendiga;
 • võttes ühendust BTA partneri kindlustusmaakleriga.

Kuidas saada täiendavat infot?

Lisainformatsiooni saamiseks palun võtke ühendust BTA Klienditeenindusega telefonil 5 68 68 668 või mõne muu suhtluskanali kaudu. Muud suhtluskanalid on võimalik leida jaotises "Kontaktid".

Teabedokument

  PDF E-doc
Teabedokument

 

Kindlustustingimused

  PDF
Ettevõtte varakindlustuse tingimused  
Koguriskikindlustus  
Tingimused nr EE1B-1
(kehtivad alates 18.02.2015)
Nimetatud riskide kindlustus  
Tingimused nr EE1A-1
(kehtivad alates 18.02.2015)
Tingimused nr 3C-1E
(kehtivad alates 01.03.2007)
     + Lisad:
     Tingimused nr 3C-1E lisa nr 1
       «klaasikindlustuse tingimused, kehtivad alates 23.08.2013»
Kindlustuse üldtingimused  
Tingimused nr GC 2019.0
(kehtivad alates 01.07.2019)
Tingimused nr GC-2012
(kehtivad alates 01.12.2011)