Erialase tegevuse vastutuskindlustus

Pakutavate kutseteenuste kvaliteet etendab olulist rolli iga kaupmehe ja spetsialisti töös. Paraku ei ole me kaitstud õnnetuste ja hooletuse eest. Kutsealane vastutuskindlustus kaitseb teid rahalistest kaotustest, mis võivad tekkida teie kutsetegevuse tõttu teie klientidele või muudele isikutele tekitatud kahjude tagajärjel.

 

Küsi pakkumust siit:

Täida avaldus ning me võtame Sinuga ühendust kindlustuspakkumuse vormistamiseks vastavalt Sinu eelistustele ja nõuetele!

*kohustuslik väli

Autoriseerimise test:


Miks valida BTA Erialase tegevuse vastutuskindlustus?

Meie eelised:

 • Tagame individuaalse lähenemise igale kliendile hinnates tema vajadusi ja pakume sobivaima kindlustuslahenduse;
 • Pakume kindlustuskaitset, mis on kohandatud erinevatele erialastele tegevustele. Pakume nii vabatahtlikku kui ka kohustuslikku erialast vastutuskindlustust vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

Milliseid erialaseid tegevusi on võimalik kindlustada?

Erialase tegevuse vastutuskindlustus tagab spetsialistidele kaitse nõuete vastu, kui erialase tegevuse käigus on tekitatud kahju oma klientidele või kolmandatele isikutele ja kahju kuulub hüvitamisele vastavalt seadusele.

Iga eriala on unikaalne ja igal erialal on spetsiifilised kohustused, mida rikkudes või valesid otsuseid tehes on võimalik tekitada kahju, mis toob kaasa nõuded klientidelt või kolmandatelt isikutelt.

Vastavalt Eesti Vabariigi seadustele on mitmetel erialadel vastutuskindlustuse olemasolu tegevusloa saamise eelduseks. Pakume kohustuslikku erialase tegevuse vastutuskindlustust järgmistele erialadele:

 • Advokaadid;
 • Audiitorid;
 • Kindlustusmaaklerid;
 • Kohtutäiturid;
 • Notarid;
 • Pankrotihaldurid.


Nähes ette erinevate eialaste tegevuste võimalikke riskikohti, pakume vabatahtlikku erialase tegevuse vastutuskindlustust järgmistele erialadele:

 • Arhitektid ja ehitusinsenerid (sh geodeedid, ehitusjärelvalve ja ehituseksperdid);
 • Juristid;
 • Raamatupidajad;
 • Tervishoiuteenuse osutajad.

Milliste riskide vastu on võimalik kindlustada?

Teisele isikule põhjustatud isikukahjud
Surm, ajutine või jääv töövõimetus, füüsilised vigastused või haigestumine, näiteks kui insener projekteerib konstruktsiooni, mis ei suuda täita pärast ehitamist ettenähtud otstarvet ja kahjustab sellega teisi inimesi.
Teise isiku varale tekitaud kahju
Teise isiku omandisse kuuluva või nende poolt õiguspäraselt kasutatava vara kahjustumise või hävimise korral, näiteks kui insener teeb projekteerimisel vea ja selle tulemusena langeb ehitusobjekt osaliselt kokku ja kahjustab objektil olevaid autosid.
Kahju vähendamise ja päästetööde kulud
Kulud, mis on seotud vältimatute meetmetega kahjude ennetamiseks või leevendamiseks, näiteks kui ehitusobjekti konstruktsiooni osad on hakanud libisema ning see võib põhjustada osalise või täieliku ehitusobjekti kokkuvarisemise, siis on vajalik võtta kasutusele ennetavad meetmed olukorra halvenemise vältimiseks.
Õigusabikulud
Kooskõlastatud õigusabi kulud, mis on tekkinud seoses teise isiku poolt kliendi vastu algatatud hagi läbivaatamise ja menetlemisega. Näiteks kui Teie pole vastutav kahju tekitamise eest, kuid teine isik küsib järjepidevalt kahjutasu ja pöördub kohtusse, siis hüvitame sellga kaasnevad kohtukulud tingimusel, et need on meiega eelnevalt kokku lepitud.

Milline on kindlustusterritoorium?

Kindlustuslepingu sõlmimisel märgitakse kindlustusterritoorium poliisile.

Kindlustusterritooriumi võib valida vastavalt vajadusele - see võib olla kas Eesti Vabariigi territoorium või konkreetne aadress, kus teenuseid pakutakse.

Kui te pakute erialaseid teenuseid välismaal, siis pakume ka laiendatud kindlustusterritooriumit, näiteks Euroopa Liit või vajadusel veel laiemat territooriumit.

Poliisi sõlmimise võimalused

BTA poliise on võimalik soetada järgmistel viisidel:

 • täites avalduse BTA kodulehel; BTA teenindaja võtab Sinuga ühendust üksikasjaliku teave saamiseks, valmistab ette kindlustuspakkumuse ja saadab selle Sinu sisestatud e-posti aadressile;
 • helistades BTA Klienditeeninduskeskusesse numbrile (+372) 5 68 68 668. Kindlustuspoliisi eest on võimalik maksta ka telefonikõne ajal;
 • saates kirja BTA Klienditeeninduskeskusesse e-posti aadressil: bta@bta.ee või Skype: bta_kindlustus;
 • külastades BTA Klienditeeninduskeskuse kontorit personaalselt;
 • võttes ühendust BTA kindlustusagendiga;
 • võttes ühendust BTA partneri kindlustusmaakleriga;
 • pöördudes meie partnerite reisibüroode poole.

Kuidas saada täiendavat infot?

Lisainformatsiooni saamiseks palun võtke ühendust BTA Klienditeenindusega telefonil 5 68 68 668 või mõne muu suhtluskanali kaudu. Muud suhtluskanalid on võimalik leida jaotises "Kontaktid".

Teabedokument

  PDF E-doc
Teabedokument

 

Kindlustustingimused

  PDF
Vastutuskindlustuse tingimused (kehtivad alates 01.10.2018)  
Erialase tegevuse vastutuskindlustuse tingimused PI 2018.1

Ehituserialade vastutuskindlustuse tingimused PI 2018.2

Tervishoiuteenuse osutaja vastutuskindlustuse tingimused PI 2018.3
Vastutuskindlustuse üldtingimused  
Vastutuskindlustuse üldtingimused GTPL 2018.0
Vastutuskindlustuse tingimused (kehtivad kuni 30.09.2018 sõlmitud lepingutele)  
Vastutuskindlustuse tingimused No. PI 2012.1
Kindlustuse üldtingimused​  
Tingimused nr GC-2012
(kehtivad alates 01.12.2011)