Ehitus ja seadmete paigaldustööde kindlustus

Ehitus ja seadmete paigaldustööde kindlustus on vajalik tellijale ja ehitusettevõtjale kaitsmaks ootamatu ja ettearvamatu sündmuse tagajärjel tekkinud kahju eest, nii olemasolevale hoonele, rajatisele kui  ehitatavale objektile. Samuti on võimalik saada vastutuskindlustust, kaitset täiendatavate kulude kompenseerimiseks ning loomulikult katmaks garantiiperioodi.

 

Küsi pakkumust siit:

Täida avaldus ning me võtame Sinuga ühendust kindlustuspakkumuse vormistamiseks vastavalt Sinu eelistustele ja nõuetele!

*kohustuslik väli

Autoriseerimise test:


Mis on Ehitus ja seadmete paigaldustööde kindlustus?

Ehitus ja seadmete paigaldustööde kindlustus kaitseb nii tellijat kui ehitajat ootamatu ja ettearvamatu sündmuse tagajärjel tekkinud kahju eest ehitatavale hoonele või rajatisele.
Kindlustuskaitse hõlmab ehitustegevusega seotut nagu ehitusmaterjalid, ehitusmasinad ja -seadmed, objektid, mille vahetus läheduses töötamine toimub, kahjujuhtumijärgseid koristus- ja lisatöö kulusid jms.

Hüvitatakse kahjud, mille on põhjustanud näiteks:

 • tulekahju(ka kustutustööd), plahvatus ja piksetabamus;
 • murdvargus ja vandalism;
 • veekahju;
 • torm, üleujutus jm loodusjõudude kahjud;
 • tööliste ettevaatamatus või ebakompetentsus tööoperatsioonide sooritamisel


Ehitus ja seadmete paigaldustööde kindlustus hüvitatakse eelkõige ehitustöömaal, kuid vajadusel ka ehitusmaterjalide ja -masinate transportimise käigus juhtunud kahjud.
Kindlustusleping kehtib vastavalt ehitustööde kestusele, millele tavaliselt lisandub kaheaastane garantiiperiood.

Kindlustuskate algab koos ehitustööde algusega või ehitusmasinate saabumisega või ehitusmaterjali mahalaadimisega ehitusplatsile ja lõpeb objekti vastuvõtmisega.
Kindlustamise objektiks on töömaal teostatavad ehitustööd, -materjalid, -masinad ja -seadmed. Kindlustuslepingusse lisandub vajadusel vastutuskahjude korvamine, millega hüvitatakse ehitustöömaa läheduses viibinud ehitustegevusega otseselt mitteseotud isikutele tekitatud isiku- ja varakahjud. Samuti ka vajadusel keskkonnale tekitatud kahjud ning projekteerija vastutusega seotud kahjud.

Miks valida BTA Ehitus ja seadmete paigaldustööde kindlustus?

Meie eelised:

 • Pakume individuaalset lähenemist vastavalt kliendi soovile ja vajadustele.
 • Kliendi pakkumise hinnastamisel ja koostamisel rakendatakse soodustusi vastavalt kliendi olemasolevale kindlustusportfellile.
 • Kiire, paindlik ning kliendikeskne kahjukäsitlus. 

Milliste riskide vastu on võimalik kindlustada?

RISKID:
Kogurisk sh. näiteks:

 • Tulekahju
 • Vedeliku või auru leke
 • Looduskahjud
 • Kolmandate isikute õigusvastane tegevus: murdvargus, röövimine, vandalism ja maismaasõiduki otsasõit
 • Ehitusvigadest tingitud kahjud
 • Tellijale  või kolmandale isikule tekitatud vara või isikukahju
 • Elektrihäired
 • Tõstetööde kahjud
 • Külmakahjud
 • Vibratsiooni poolt tekitatud kahjud

Poliisi sõlmimise võimalused

BTA poliise on võimalik soetada järgmistel viisidel:

 • täites avalduse BTA kodulehel; BTA teenindaja võtab Sinuga ühendust üksikasjaliku teabe saamiseks, valmistab ette kindlustuspakkumuse ja saadab selle Sinu sisestatud e-posti aadressile;
 • helistades BTA Klienditeeninduskeskusesse numbrile (+372) 5 68 68 668. Kindlustuspoliisi eest on võimalik maksta ka telefonikõne ajal;
 • saates kirja BTA Klienditeeninduskeskusesse e-posti aadressil: bta@bta.ee või Skype: bta_kindlustus;
 • külastades BTA Klienditeeninduskeskuse kontorit personaalselt;
 • võttes ühendust BTA kindlustusagendiga;
 • võttes ühendust BTA partneri kindlustusmaakleriga.

Mida teha õnnetusjuhtumi korral?

Õnnetusjuhtumi korral toimi järgmiselt:

 1. Selleks, et läbi viia päästeoperatsiooni ning dokumenteerida asjaolusid ning õnnetuse põhjust, palun võta ühendust päästeteenistusega telefonil 112 järgmistel juhtudel:
  • inimene on vigastatud;
  • on puhkenud tulekahju;
  • aset leiab gaasileke;
  • kui on alust arvata, et õnnetus on põhjustatud kolmandate osapoolte tegevuse tõttu.
   Juhul kui tegemist on vedeliku või aurulekkega, teavita korteriühistu esimeest või majahaldajat (kus võimalik). 
 2. Kui ennast ohtu seadmata on see võimalik, teosta tegevusi, päästmaks vara ja takistamaks selle edasist kahjustumist.
 3. Kui võimalik, püüa pärast päästetööde lõpetamist hoida õnnetuspaika puutumatuna ja säilita kindlustatud kahjustatud vara jäänused.
 4. Esimesel võimalusel võta ühendust BTA klienditeenindusega, helistades telefonil (+372) 5 68 68 668, et saada juhised edasiseks toimimiseks ning registreerida kahjujuhtum.

Kuidas saada täiendavat infot?

Lisainformatsiooni saamiseks palun võtke ühendust BTA Klienditeenindusega telefonil 5 68 68 668 või mõne muu suhtluskanali kaudu. Muud suhtluskanalid on võimalik leida jaotises "Kontaktid".

Teabedokument

  PDF E-doc
Teabedokument

 

Kindlustustingimused

  PDF
Ehitus ja seadmete paigaldustööde kindlustuse tingimused  
Tingimused nr 1.1
(Kehtivad alates 01.10.2017)