Väärtused

Ligipääsetavus

Me oleme Balti riikides klientide jaoks ööpäev ringi kõikides kanalites kättesaadavad, et pakkuda lihtsat ja kiiret klienditeenindust.

Inimlikkus

Me räägime lihtsas, inimlikkuse keeles. BTA tooted on personaalsed – pakume individuaalset lähenemist ja lahendusi.

Usaldusväärsus

Usaldusväärsuse aitavad tagada meie valdkondlikud kogemused ja arenemisvõime. VIG toel tegutsev BTA on usaldusväärne partner vastutustundlike otsuste tegemisel.

Strateegia tõukejõud

Uuendused

Uuendusmeelne kultuur

Meie ettevõtte kultuur on uuendusmeelne. Meie töötajad on võimekad ja valmis leidma uusi ideid: meil on uuenduste loomiseks ja rakendamiseks vajalik oskusteave, koolitused ning lihtne ja arusaadav süsteem.

Uuenduslikud protsessid

Me kontrollime, lihtsustame ja automatiseerime pidevalt oma töövahendeid ja protsesse, et saaksime teenindada kliente kiiremini kui kunagi varem.

Uuenduslikud tooted

Me oleme klientidega samal lainel: uuendame ja kujundame oma tooteid klientide vajaduste järgi.

Inimesed

Eksperdid

Me töötame välja uuenduslikke ja loovaid lahendusi, millel on ühiskonnale ja meie ettevõttele pikaajaline ja kohandatav mõju, ühendades oma teadmised kindlustusturu suundumuste ja oma ettevõtte võimalustega.

Koostöövalmis inimesed

Me lahendame oma ühiskondlike uuenduste algatustega ühiskonnas tuvastatud probleeme, tehes koostööd valitsuste ja valitsusväliste organisatsioonide, klientide ja/või partneritega oma sihtvaldkondades: tervishoid, ühiskondlik areng ja kunst.

Vaata ka