Vastutuskindlustus
Olles ettevaatav võib siiski tekkida kahju teisele. Kindlusta!

Lisainfo ja kindlustustingimused

Tegevusaegne kaitse, samuti kinnisasja omamisest või valdamisest tuleneva vastutuse kaitse.
Näiteks kui hoone renoveerimistööde käigus värvitakse fassaadi, maalril läheb värvianum ümber ning mööduvad autod saavad värvikahjustusi. Värv tabab ka ühe auto esiklaasi ning juht teeb seetõttu avarii. Tekkinud kahjude eest vastutab renoveerimistöid teostanud ettevõte.

Kindlustatakse kõrgharidust omavate spetsialistide erialastest eksimustest tulenevat vastutust (arstid, arhitektid, insenerid, audiitorid, sertifitseerijad jms)
Näiteks pärast garaaži valmimist selgub, et ukseava on planeeritud liiga madalaks ning garaaži sihtotstarbeline kasutammine osutub võimatuks. Ukseava tuleb ümberehitada. Projekti koostaja vastutab kahju eest, kuna ta ei võtnud arvesse tellimuses toodud nõudeid.

Tootest (jaekaubandustooted, pooltoodang teistele tootjatele) tuleneva vastutuse kaitse. Kaetud on nii tootja, kui turustaja vastutus.
Samuti üleantud teenusest tulenev vastutus (müüakse ainult koos tegevuse vastutuskindlustega)
Näiteks kui mõni päev tagasi ostetud teler läheb põlema ja sellest tekib kahju korteri siseviimistlusele. Kuna tegu oli puudusega tootega ja sellise kahju eest vastutab tootja.

Kindlustatakse tööandja vastutust töötajaga toimunud tööõnnetuse korral.
Näiteks kui ehitustööde käigus kukub ehitaja tellingutelt ja murrab jalaluu. Tegu on tööõnnetusega, mille eest vastutab tööandja.

Võtan ühendust

Täida avaldus ning me võtame Sinuga soovitud teemal ühendust.

Tärniga väljad on kohustuslikud.