Teade InterRisk Vienna Insurance Group AAS kindlustusvõtjatele

02.01.2018

"InterRisk Vienna Insurance Group" AAS, registrikood 40003387032, registriaadress: Ūdens iela 12 - 115, Riia, Läti, LV-1007, nüüd ja edaspidi InterRisk, teatab käesolevaga, et 19. septembril 2017. a võeti vastu otsus InterRiski reorganiseerimise kohta.

 

Reorganiseerimine viiakse läbi ühinemisena, kus InterRisk on ühendatav ettevõte ja AAS “BTA Baltic Insurance Company”, registrikood 40103840140, registriaadress: Riia, Sporta iela 11, LV-1013, nüüd ja edaspidi BTA, on ühendav ettevõte. Reorganiseerimine ja InterRiski kindlustusportfelli ülekandmine BTA-sse jõustub eeldatavalt 27. detsembril 2017. a.

 

InterRiski kõiki kindlustuslepinguid hõlmav kindlustusportfell kantakse koos kõigi kindlustuslepingutest tulenevate õiguste ja kohustustega üle BTA-le. InterRiski kindlustusportfell hõlmab ka Eestis sõlmitud riskide katmiseks sõlmitud kindlustuslepinguid.

 

Lähtudes Kindlustustegevuste seaduse § 92(3) sätestatust, võivad kõik InterRiski kindlustusvõtjad, kellel on InterRiskiga  27. detsembri 2017. a (kaasa arvatud) seisuga sõlmitud kehtiv kindlustusleping, katkestada nimetatud kindlustuslepingu 1 kuu jooksul alates käesoleva teate avaldamisest, edastades kindlustuslepingu katkestamise taotluse kas e-kirjaga (aadress: bta@bta.ee) või posti teel (address: Lõõtsa tn 2b Tallinn Harjumaa 11415). Kõik kindlustuslepingu katkestamise taotlused tuleb edastada hiljemalt  26.01.2018. a (kaasa arvatud).  

 

Kindlustuslepingute tingimused ei muutu lepingute ülekandmisega teisele kindlustusandjale.

 

Lähtudes Kindlustustegevuste seaduse § 92(4) sätestatust loetakse kindlustusvõtja juhul, kui ta ei kasuta oma õigust tema kindlustuslepingu katkestamiseks 1 kuu jooksul alates käesoleva teate avaldamisest, nõustunuks kindlustuslepingust tulenevate õiguste ja kohustuste ülekandmisega ülevõtjale, BTA-le.

 

Kui teil on tõstatunud küsimusi  seoses kindlustusportfelli ülekandmisega InterRiskilt BTA-le, võtke meiega ühendust telefoni  (nr. +372 5 68 68 668) või e-kirja teel (aadress: bta@bta.ee ).

 

Kindlustusportfelli ülekandmisest tulenevalt saab BTA-st InterRiski asemel teie ülekantud kindlustuslepingute kindlustusandja. BTA tegutseb Eestis edasi senise haru - AAS "BTA Baltic Insurance Company" Eesti filiaali kaudu.