Kliendi andmekaitsealaste põhimõtete uuendamine

24.05.2018

Meil on hea meel, et olete  AAS „BTA Baltic Insurance Company“ Eesti filiaal (edaspidi BTA) klient. Anname teada, et BTA uuendab alates 25. maist 2018 kliendi andmekaitsealaseid põhimõtteid ja eeskirju, et viia need kooskõlla Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse nr 2016/679 nõuetega ning sellest tulenevalt ajakohastada ja selgitada klientidele teenuste osutamise ja kasutamisega seotud asjaolusid. Uuendatud dokumentide redaktsioonidega on Sul võimalik tutvuda BTA kodulehel: https://www.bta.ee/ee/about/kliendi-isikuandmete-tootlemine alates 25.maist 2018 a.

 

Isikuandmed on igasugune teave, mida saab konkreetse isikuga seostada. Isikuandmete kogumine sõltub kasutatavatest kindlustusteenustest.  Küsime Sinu isikuandmeid ka siis, kui võtad meiega ühendust telefoni, interneti, e-kirja teel või külastad meie kontorit. 

 

BTA töötleb Sinu isikuandmeid nii vähe kui võimalik ning ei hoia kauem, kui töötlemiseks vajalik.

 

Klientide isikuandmete töötlemise korra muutmine ei too kaasa olulisi sisulisi muudatusi Sinu isikuandmete töötlemisel ja BTA teenuste igapäevases kasutamises, kuid Sinu isikuandmete kaitsmisele pööratakse veelgi enam tähelepanu ning täpsustatakse Sinu õigusi andmetega tutvumise, andmete kustutamise ning andmete ülekandmise korral.

 

Oleme  seadnud oma eesmärgiks Sinu isikuanmdete kaitse ning selleks võtame järjepidevalt kasutusele asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et hoida Sinu isikuandmed turvalisena.

 

Edaspidistest isikuandmete töötlemise põhimõtete muudatustest anname Sulle eelnevalt teada, kas posti, e-posti,  või sotsiaalmeedia kaudu.

 

Juhul, kui Sul tekkis või tekib edaspidi isikuandmete töötlemisega seotud küsimusi või kaebusi, oleme meeleldi nõus neile vastama. Võta meiega julgesti ühendust endale meelepärase sidevahendi kaudu e-postil andmekaitse@bta.ee, telefonil 568 68 668 või pöördu meie kontorisse aadressil Lõõtsa 2b, Tallinn.

 

 

Sinu BTA