BTA toetab juba kolmandat aastat looduse taastamist

21.05.2019

Kindlustusselts BTA Baltic Insurance Company (edaspidi: BTA) toetab alates 2017. aastast koostöös Maailma Looduse Fondi ja Läti looduskaitseametiga looduslike protsesside uuendamise tegevusi ning võtab osa algatusest „Looduse heaks“. Tänavu annetab BTA iga mais müüdud kodukindlustuspoliisi pealt „Looduse heaks“ ürituste tarbeks 0,25 eurot, kõnetades nii kliente ja kutsudes üles suhtuma vastutustundlikult looduse väärtuslike protsesside säilitamisse.

 

BTA viib sotsiaalselt vastutustundliku ettevõttena sisse mitte ainult paberivaba kontseptsiooni paberkandjal dokumentide hulga vähendamiseks, vaid hoolitseb ka looduslike alade taastamise eest, toetades looduse protsesse ja looduskeskkonna kujundamist. BTA on valinud üheks sotsiaalse vastutuse tegevussuunaks loodusliku rikkuse säilitamise ja selle taastamisele kaasaaitamise.

 

 

„Selleks otsisime looduse taastamise asjatundjaid ning nii tekkis meil edukas koostöö Maailma Looduse Fondiga Lätis ja Läti looduskaitseametiga. Mullu toetasime ka algatust veebisaidi www.darudabai.lv loomiseks, et toetusmeetmetest saaks teada võimalikult palju Läti elanikke. Oma töötajatele korraldame kõigis kolmes Balti riigis looduse taastamise talguid. Kokku on talgutel kahe aasta jooksul osalenud üle 350 töötaja 15 kohas Eestis, Lätis ja Leedus ja hooldatud on mitu tuhat hektarit maad. Tänavu on BTA töötajatel seitsmel Baltimaades toimuval üritusel võimalus veeta tööpäev vabas looduses, sest me näeme, et teha on palju. On suur rõõm kuulda tunnustavaid sõnu Maailma Looduse Fondi ja looduskaitseameti poolt, kellel on alati hea meel meid näha, sest BTA töötajad tegutsevad looduse korrastamise talgutel väga vastutustundlikult,“ selgitab BTA juhatuse liige Evija Matveja.

 

„Bioloogilise mitmekesisuse vähenemine on maailmas praegu üks suuremaid keskkonnaprobleeme. Selle kadumise negatiivsest mõjust inimese tervisele, heaolule ja majanduse arengule tervikuna räägivad juba paljude valdkondade spetsialistid. Me oleme Lätis pannud aluse BTA, looduskaitseameti ja Maailma Looduse Fondi kolmepoolsele koostööle bioloogilise mitmekesisuse säilitamiseks. Loodame, et meie algatus ja tehtud töö on ka innustav eeskuju kõigile maaomanikele looduse mitmekesisuse säilitamisel,“ on Maailma Looduse Fondi direktor Jānis Rozītis lootusrikas.

 

Ühiskonna huvi ja teadlikuse suurendamiseks l annetab BTA igalt maikuus müüdud kinnisvara kindlustuspoliisilt 0,25 eurot Maailma Looduse Fondile Lätis. Usume, et algatuse „Looduse heaks“ üleskutse kõlab nii veel laiemalt ja ühiskonnas muutub populaarsemaks mitte ainult looduses jalutamine, vaid ka puhkus koos lisaväärtuse loomisega – taastatud ja säilitatud loodusega mõnes kaunis kohas.

 

„Me jätkame rõõmuga BTAga alustatud koostööd, sest inimese kaasamine bioloogilise mitmekesisuse ja biotoopide säilitamisse on eluliselt vajalik. Vooluveekogude taastamine, bioloogiliselt väärtuslike niitude võsast puhastamine, võitlus sissetungivate võõrliikidega, põlispuude ümbruse puhastamine nende varjust väljatoomiseks – see on ainult väike hulk töödest, millest me kutsume osa võtma suuremaid või väiksemaid kollektiive või sõpruskondi kogu Baltikumis,“ selgitab looduskaitseameti peadirektor Juris Jātnieks.

 

 

BTA-st

Kindlustusselts BTA Baltic Insurance Company on üks kindlustusturu juhtivatest ettevõtetest Baltimaades, pakkudes laias valikus kahjukindlustusteenuseid nii Lätis, Leedus kui ka Eestis. BTA meeskond Baltikumis on kasvanud pea 1000-liikmeliseks. BTA suurimaks aktsionäriks on Vienna Insurance Group AG, kellel on kindlustusvaldkonnas pea 200aastane kogemus. Vienna Insurance Group, millel on 25 riigis asuvas u 50 kindlustusseltsis kokku umbes 25 000 töötajat, on oma tegevusvaldkonnas Kesk- ja Ida-Euroopas silmapaistev liider. Ettevõttel Vienna Insurance Group on A+ reiting stabiilse väljavaatega tuntud reitinguagentuurilt Standard & Poor’s, mis tähendab, et ettevõte on Viini börsi juhtivate börsiettevõtete indeksi ATX tipus. Vienna Insurance Group on noteeritud ka Praha börsil.

 

Maailma Looduse Fond Lätis

Maailma Looduse Fond Lätis on üleilmse looduskaitseorganisatsiooni WWF assotsieerunud partner. Maailma Looduse Fond tegutseb Lätis alates 1991. aastast. Organisatsiooni missioon on luua tulevik, milles inimesed ja loodus elavad harmooniliselt. Maailma Looduse Fondi eesmärk on looduse kaitsmine, et säilitada geneetiline, liigiline ja ökosüsteemide mitmekesisus, tagada taastuvate loodusressursside kestlik kasutamine praegu ja tulevikus, aidata vähendada saastet ning loodusressursside ja energia raiskamist.

 

Läti looduskaitseamet

Looduskaitseamet majandab ja haldab Läti erilise kaitse all olevaid looduslikke alasid, et aidata kaasa meie looduslike väärtuste säilimisele ja nende kestlikule kasutamisele ühiskonna heaolu ja tervisliku keskkonna tagamiseks. Nii igapäevase töö käigus kui ka mitmesuguseid projekte ellu viies tagab looduskaitseamet biotoopide taastamise ja säilitamise, töötab välja juhiseid ja soovitab majandamisviise looduse mitmekesisuse soodustamiseks ning jälgib liikide levikut Lätis.

 

Lisainfo:

Elīna Rasmane

Turunduse ja avalike suhete osakonna direktor

AAS BTA Baltic Insurance Company

E-post elina.rasmane@bta.lv

Tel: +371 6693 6074, mobiiltel: +371 2937 4827

 

Sarmīte Kolāte

Kommunikatsioonijuht

Maailma Looduse Fond Lätis

E-post: skolate@pdf.lv

Mobiiltel: +371 2652 8198