BTA on esimene Kindlustusselts Eestis, kes pakub Ravikindlustust kindlustusterritooriumiga üle Baltikumi

26.04.2018

Kindlustusselts «BTA Baltic Insurance Company» (edaspidi - BTA) pakub nii suurtele kui ka väikestele ettevõtetele võimalust sõlmida oma töötajatele vabatahtliku ravikindlustuse leping.

 

Ravikindlustus on tööturul pakutud sotsiaalgarantii programmidest kõige kõrgemalt hinnatud eelis, mida tööandja töötajale pakkuda saab.

 

Vabatahtlik Ravikindlustus annab võimaluse saada raviteenused kiiremini, mugavamalt ja võimaldab saada ka taastusravi teenuseid.

 

Töötajate Ravikindlustus on tähtis rahaline toetus igapäeva elus ning ka garantii, et raske haigestumise korral puudub töötajatel vajadus pöörduda tööandja poole palvega saada abi ravikulude hüvitamisel.

 

Selleks, et pakkuda meie Klientidele veel rohkem võimalusi, otsustas BTA olla esimene kindlustusselts Eestis, kes hakkab hüvitama oma klienditele ka Lätis ja Leedus aset leidnud kahjujuhtumid, seejuures ka nende lepingute raames, kus hetkel on kindlustusterritooriumiks Eesti. Antud muudatus puudutab nii raviteenuste osutamist kui ka muid kindlustuslepinguga ette nähtud teenuseid.

 

Samuti pakub BTA kõige laiemat ning paremat Ravikindlustuse riskide valikut Eestis. Tööandjad saavad omal valikul lisada BTA Ravikindlustuse lepingule kohustuslikud terviseuuringud, tasulised raviteenused, seejuures nii statsionaarsed kui ka ambulatoorsed, optika toodete soetamise kulu, hüvitised hambaravi eest, taastusravi, sportimise võimalused,  ning muude meditsiiniliste kulude hüvitised.

 

Tulumaksuseadusest

 

Lähtudes 01.01.2018 Eesti Vabariigis kehtivast tulumaksu seadusest vabaneb tööandja erisoodustusemaksu maksmisest töötajate tervise edendamiseks Töötajate Ravikindlustuse lepingu sõlmimisel, sh Ravikindlustuse makseteks kuni 100 EUR ulatuses kvartalis (kuni 400 EUR aastas).

 

BTAst

                                          

BTA Baltic Insurance Company on üks Balti riikide suurimaid kindlustusettevõtteid, pakkudes Lätis, Leedus ja Eestis suurimat kahjukindlustustoodete valikut. BTA suurim aktsionär on 190-aastase kindlustusvaldkonna kogemusega Vienna Insurance Group AG, üks Euroopa juhtivaid kindlustusettevõtteid. Kontsern koosneb enam kui 50 ettevõttest 25 riigis, milles töötab 25 000 töötajat. Vienna Insurance Group AG on oma põhiturgudel Euroopas selge liider. Standard & Poor’s on omistanud ettevõttele kõrge finantsstabiilsuse reitingu A+ (stabiilne väljavaade) ning ettevõtte aktsiad on noteeritud Viini ja Praha börsil.

 

Lisainfo:
Triinu Blumenfeldt
Büroojuht
AAS “BTA Baltic Insurance Company” Eesti filiaal
triinu.blumenfeldt@bta.ee