BTA kogutud kindlustusmaksete kogumaht kasvas eelmisel aastal veerandi võrra

22.02.2018

2017. aasta oli BTA Baltic Insurance Company AAS-i (edaspidi BTA) jaoks edukas, tähistades 24,3 protsendi suurust kindlustusmaksete kogumahu tõusu Balti riikides. Kõige suurema panuse kasvu kindlustasid kasko-, vara-, vastutus- ja ravikindlustuse segmendid.

 

2017. aastal moodustas BTA kindlustusmaksete kogumaht Baltimaades 164,6 miljonit eurot, olles 2016. aastaga võrreldes kasvanud 24,3%. BTA kindlustusmaksete kasv on märkimisväärselt suurem kui Balti kindlustusturu keskmine, kus maksete kogumaht kasvas 17,8%.

 

Parima tulemuse saavutas Leedu, kus kindlustusmaksete kogumaht suurenes 2016. aastaga võrreldes 28,7%. Lätis moodustas kasv 20,8% ja ulatus 56,2 miljoni euroni, Eestis oli kasv 16,7%.

 

Kõikides BTA olulistes kindlustussegmentides ületas kasv Balti turu keskmist. Kaskokindlustuses suurenes kindlustusmaksete kogumaht 23,4%, samas kui turu keskmine oli 13,2%. Varakindlustuse kasv oli 31,2% ja ravikindlustuse oma 21,4%. Eelmisel aastal suurenes nende segmentide kindlustusmaksete kogumaht Balti turul varasema aastaga võrreldes vastavalt 7,7% ja 11,7%. Lätis oli kasv kõige märkimisväärsem varakindlustuses (27,2%) ja ravikindlustuses (21,1%).

 

Väljamakstud kindlustushüvitiste brutomaht suurenes 2,5% võrra, ületades Balti riikides 79,4 miljoni euro piiri. BTA hüvitas klientidele igal tööpäeval kahjusid summas 322 000 eurot, mis teeb enam kui 40 000 eurot ühe töötunni kohta. Balti riikides välja makstud kindlustushüvitiste brutosummad kasvasid kõige kiiremini ravikindlustuses (20,9%), varakindlustuses (15,7%) ja vastutuskindlustuses (13,8%).

 

„Me oleme rahul, et BTA suutis 2017. aastal veelgi edeneda ja lõpetada aasta palju paremate kasvunäitajatega kui Balti turu keskmine. Kindlustusliikide mitmekesistamise ja klientidele soodsamate lahenduste pakkumisega oleme me oma turuosa kõigis kolmes Balti riigis kasvatanud. Kasvu hoogustas vara- ja ravikindlustuse suurema vastutustundega kohtlemise tendents. Eelmise aasta tähtsündmus, mis parandas BTA positsiooni piirkondades nii ettevõtete segmendis kui otsemüügis, oli ühinemine InterRiskiga. See annab meile võimaluse kehtestada end Balti riikide juhtivate kindlustusettevõtete seas,“ kommenteeris tulemusi BTA juhatuse esimees Jānis Lucaus.

 

BTA ühendas InterRisk Vienna Insurance Groupi (edaspidi InterRisk) äritegevuse ja infrastruktuuri Lätis ja Leedus BTAga. Tehing tugevdas BTA positsiooni Balti kindlustusturul ning võimaldas pakkuda klientidele paremaid teenuseid ja soodsamaid lepingutingimusi.

 

BTAst

BTA Baltic Insurance Company on üks Balti riikide suurimaid kindlustusettevõtteid, pakkudes Lätis, Leedus ja Eestis suurimat kahjukindlustustoodete valikut. BTA suurim aktsionär on 190-aastase kindlustusvaldkonna kogemusega Vienna Insurance Group AG, üks Euroopa juhtivaid kindlustusettevõtteid. Kontsern koosneb enam kui 50 ettevõttest 25 riigis, milles töötab 24 000 töötajat. Vienna Insurance Group AG on oma põhiturgudel Euroopas selge liider. Standard & Poor’s on omistanud ettevõttele kõrge finantsstabiilsuse reitingu A+ (stabiilne väljavaade) ning ettevõtte aktsiad on noteeritud Viini ja Praha börsil.

 

 

Täiendav teave:
Triinu Blumenfeldt
Büroojuht
e-post: triinu.blumenfeldt@bta.ee
telefon: 6868 583, mobiil: 5355 2667