BTA Kindlustus loosib välja We Love The 90’s festivalipääsmed kahele!

30.03.2017

Kampaania tingimused:

1. Kampaaniat korraldab ja viib läbi AAS „BTA Baltic Insurance Company” Eesti filiaal (edaspidi BTA Kindlustus ja/või kampaania Korraldaja), Lõõtsa 2B, Tallinn 11415.

2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud kampaania Korraldaja poolt käesolevates tingimustes. Kõik kampaania Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.

3. Kampaania toimub perioodil 30.03.3017 – 27.04.2017.

4. Kampaanias ei tohi osaleda BTA Kindlustuse töötajad ega nende pereliikmed.

5. Kampaania peaauhind on 2 We Love The 90’s festivalipassi. Täiendavad auhinnad on 3 pihustatavat helkurit firmalt Albedo1000.

6. Kampaanias osalemise tingimuseks on BTA Kindlustuse Facebooki lehe fänniks olemine perioodil 30.03.2017 – 27.04.2017, kampaaniapostituse jagamine ja postituse juures Korraldaja poolt etteantud kommentaari kirjutamine.

7. Täiendavate auhindade loosimised viiakse läbi 6.04.2017, 13.04.2017 ja 20.04.2017 ning peaauhinna loosimine 27.04.2017.

8. Auhindu ei vahetata ümber rahaks ega asendata mõne muu esemega.

9. Auhindade võitjate nimed avalikustatakse BTA Kindlustuse Facebooki lehel järgmiselt:  täiendavate auhindade võitjad 6.04.2017, 13.04.2017 ja 20.04.2017 ning peaauhinna võitja 27.04.2017. BTA Kindlustus võtab auhinna võitjaga ühendust. Kui auhinna võitjaga pole hiljemalt 27.05.2017 õnnestunud ühendust saada või kui nimetatud ajaks ei ole auhinna võitja ise BTA Kindlustusega ühendust võtnud, loetakse, et väljakuulutatud võitja on auhinnast loobunud ja kampaania Korraldajal on õigus auhinna väljastamisest loobuda.

10. Lisaauhindade ja peaauhinna võitjatele väljastatakse auhinnad BTA Kindlustuse kontorist aadressil Lõõtsa 2B, Tallinn 11415 või edastatakse postiautomaadi vahendusel Eestisse kampaania Korraldaja kulul. Auhindu ei väljastata võitjale posti teel.

11. Kampaania Korraldaja ei vastuta kampaania võitjale üle antud auhinna kasutamisest tekkinud kahjude eest. Samuti ei vastuta kampaania Korraldaja kampaania võitjale üle antud auhinna kasutamisest kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest.

12. Kampaania Korraldajal on õigus kampaania ühepoolselt lõpetada juhul, kui ilmnevad kampaaniareeglite olulised rikkumised või kuritarvitamised. Samuti on kampaania Korraldajal õigus kampaania ühepoolselt lõpetada vääramatu jõu tõttu. Kampaania Korraldaja teavitab sellest  enda Facebooki lehel ja aadressil www.bta-kindlustus.ee .

13. Kampaanias osalemisega loetakse, et kampaanias osaleja nõustub enda isikuandmete töötlemisega kampaania raames. Isikuandmete töötlemisel lähtub kampaania Korraldaja Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatust.

14. Kõigis käesolevates tingimustes mittereguleeritud küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatust.

15. Auhinna väljastamisega kaasnevad riiklikud maksud tasub kampaania Korraldaja.

16. Lisainfo saamiseks palume pöörduda BTA Kindlustuse poole e-posti teel aadressil info@bta-kindlustus.ee.

17. Kõik kampaaniaga seotud pretensioonid ja kaebused tuleb esitada kirjalikult kampaania Korraldajale aadressil Lõõtsa 2B või e-posti aadressil info@bta-kindlustus.ee. Kampaania Korraldaja vastab  saabunud pretensioonidele ja kaebustele seitsme tööpäeva jooksul alates nende saamisest.

18. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse poolte kokkuleppel. Kokkuleppe mittesaavutamisel vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

19. Tutvu finantsteenuse tingimustega ning vajaduse korral konsulteeri asjatundjaga.