Ajalugu

  • 27 juunil 2015,  saadi Finants ja Kapitalituru Komisjonilt (Financial and Capital Market Commission) otsus, mille kohaselt lubati BTA Insurance Company SE-l üle anda oma Baltimaade kindlustusportfell oma tütarettevõttele – kindlustusaktsiaseltsile BTA Baltic Insurance Company
  • 10 juunil 2015, kindlustusaktsiaselt BTA Baltic Insurance Company sai Finants ja Kapitalituru Komisjonilt (Financial and Capital Market Commission) litsentsi kindlustusteenuste osutamiseks
  • 2014, asutati BTA Insurance Company SE tütarettevõte kindlustusaktsialselt BTA Baltic Insurance Company
  • 2011, kindlustusaktsialselt BTA sai uue nime – BTA Insurance Company SE
  • 2009, ettevõte sai suuruselt kolmandaks kindlustusandjaks Balti riikides
  • 2006, avati filiaal Eestis
  • 2004, kindlustusaktsiaselt Baltijas Transporta apdrošināšana sai uue nime – kindlustusaktsiaselts BTA
  • 2002, avati filiaal Leedus
  • 1993, asutati kindlustusaktsiaselts Baltijas Transporta apdrošināšana (kindlustusaktsiaseltsi BTA Baltic Insurance Company emaettevõte)