Kliendi isikuandmete töötlemine

Kliendiandmed on mistahes andmed, mida BTA-l on vaja  oma kliendi kohta teada - näiteks nimi, isikukood, kontaktandmed, suhtluskeel. Vajame neid andmeid eelkõige selleks, et sõlmida  kliendiga kindlustusleping, seda täita või selle täitmist tagada.

Kliendiandmeid kogume nii vähe kui võimalik, ent nii palju kui vajalik meie ülesannete täitmiseks. Ligipääs kliendiandmetele on ainult töötajatel, kelle tööülesanded seda nõuavad. Andmete töötlemine piirdub seejuures ainult tööülesannete täitmiseks vajalikuga. Ka meie koostööpartnerid, kellele BTA edastab  kliendiandmeid, on kohustatud järgima reegleid kliendiandmete töötlemise kohta. Nendega sõlmitud lepingutes on ära toodud nende kohustused isikuandmete töötlemisel.

BTA kliendiandmete töötlemise põhimõtted asuvad siin.