Kahjukäsitleja

Väga hea analüüsivõimega Kohusetundlik, täpne ja tulemustele orienteeritud  Hea suhtlemisoskuse ja koostöövõimega  Suuteline eristama vedukit veoautost 

 Peamiste tööülesannete hulka kuulub:

  • Kahjustunud sõidukite ülevaatus ning pildistamine (sealhulgas ka kohapeal) ning ülevaatusaktide vormistamine;
  • Kahjustunud sõidukite kahjueelse väärtuse hindamine ning kahjujuhtumi asjaolude ning kahjude ulatuse välja selgitamine;
  • Kahjujuhtumite ette valmistamine selliselt, et oleks võimalik teha otsus kindlustushüvitise maksmise või sellest keeldumise kohta;
  • Admete sisestamine süsteemi ning reservide reguleerimine.

Tööaeg Asukoht
Täistööaeg Lõõtsa 2B, Tallinn

 


Lisa oma CV siit:

*kohustuslik väli

Autoriseerimise test: